HOME INDEX
ÉLJETEK ÜZENETEINK SZERINT!
Vassulám, leírod üzenetemet?


Igen, Szent Édesanyám.

Béke legyen veletek! Szeretteim, ma azt kérem tőletek, hogy többet imádkozzatok az egységért, azért az egységért, amelyre annyira vágyik Fiam. Imádkozzatok azokért a papokért, akik szétszóródtak, hogy térjenek vissza a nyájhoz, Péter egyetlen és egyedüli nyájához! Imádkozzatok, hogy őszintén tudjanak egyesülni. Imádkozzatok a békéért, és azokért a gyermekekért, akik nem engesztelődtek ki Istennel! Imádkozzatok azokért a hamis, ingatag királyságokért; hogy megértsék, milyen tévedésben vannak. Jöjjetek és dicsérjétek az élő Istent, aki ezekben a napokban különböző helyeken nyilvánítja ki magát! Dicsérjétek Őt végtelen szeretetéért és irgalmáért! Kegyelmei továbbra is kiáradnak az egész emberiségre. Áldják az Ő szent Nevét mindazok, akik befogadják. Áldjátok Őt, mert szeretetteljes Atya! Akinek füle van, hallja meg hangos kiáltását az égből! "Legyetek szentek, mivel én Szent vagyok!" Virágaim, éljetek üzeneteink szerint, éljetek üzeneteink szerint! Isten teljes irgalmát elnyertétek. Igyekezzetek megérteni Isten akaratát. Legyetek Világosságának gyermekei! Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében: Amen.


previous index next