HOME INDEX
A SZERETET KEDVÉÉRT HIRDESD SZERETETTEL AZ EVANGÉLIUMOT!


1989. január 27.

Én, az Úr, szeretlek. Én vagyok életed alapja, és maradjon is így, mert én vagyok .
Maradj világosságomban! Azzal adj nekem elégtételt, hogy lelkeket hozol hozzám ! Dédelgess gyermeki szavaiddal! Soha ne hagyd abba az imádságot; légy mindig jelenlétem tudatában! Viselkedj előttem úgy, mint egy király előtt! Kínáld fel nekem a szeretet virágfüzéreit! Olyan imákat ajánlj fel nekem, amelyek tömjénfüstként érnek fel az égbe. Ajánlj fel nekem lelkeket, hogy megmentsem őket! Ajánld fel nekem őket, hogy Szentséges Szívem tüzébe merítsem őket! A szeretet tűzhelyének élő fáklyáivá akarom őket tenni. Tisztelj engem, és hirdesd az Evangéliumot, szeretettel a Szeretetért ! Jöjj, dicsérj engem!

Dicsértessék az Úr, amiért rátekintett a nyomorúságra és felemelt engem. Dicsértessék az Úr, mert életre keltett a halottak közül! Dicsőség Istennek, hogy leszállt és hozzánk hajolt, hogy megmentsen a gonosztól. Aldott legyen az Úr, amiért könyörületes gyermekei iránt.

Belőlem táplálkozz, jöjj! Mi ketten?

Igen, Uram.

previous index next