HOME INDEX
LEGYETEK AZ ÉN TÜKÖRKÉPEIM!


1989. január 10.

Uram !

Én vagyok.

(Üzenet a csoport részére:)

Azt kérem csak tőletek, hogy szentül imádkozzatok, szüntelenül imádkozzatok, szívből imádkozzatok! Legyetek jók egymáshoz, legyetek az én tükörképeim, az én isteni képmásaim! Legyetek olyanok, mint a tükrök, amelyek szentségemet és tisztaságomat tükrözik. Hadd lássa rajtatok a világ, hogy az enyémek vagytok, hogy a Szeretet gyermekei vagytok, mert ahol az Úr Lelke van, ott van a szentség és a szeretet, ott van a világosság, ott van a derű. Szeressétek tehát egymást! Szeressétek ellenségeiteket! Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok is tökéletes! Legyetek áldottak mindannyian, és legyenek áldottak, akik újonnm érkeztek. Bizony mondom nektek: én vagyok az örök élet kapuja. Aki hisz bennem, még ha meghalt is, élni fog. Én vagyok a Feltámadás. Fogadjátok békémet, az én békémet kínálom fel nektek, vegyétek és terjesszétek el az egész világon! Legyetek az én sarjaim, hogy minden lélek felismerjen engem tibennetek! 1

Tudtam, hogy Szűzanyánk azért érkezett ide, hogy elkísérjen minden nyilvános találkozómra. Az egyik találkozó előtt, amelyet Lausanne környékén rendeztek, azt mondták, hogy ne vigyem magammal a falimai Szűzanya szobrát, mert mindent elrendeztek. Ugyanezen az éjszakán álmomban láttam a falimai Szűzanyát, mint szobrot, ahogy rám nézett. Arra kértem, adjon nekem jelet, hogy megtudjam, vajon jól értettem-e, hogy azért jött, mert el akar kísérni engem találkozóimra. Ahogy ezeket a szavakat kiejtettem, Szűzanyánk kitárta két karját, erősen magához ölelt, és így is maradt. Felébredtem és aznap reggel ezt írta a fatimai Szűzanya: "Kérlek, ne hagyj itthon, vigyél magaddal!)

Vassula, fogadd békémet, értsd meg a jeleket, amelyeket az Úr ad neked, ismerd fel és kövesd őket!

Kérlek, segíts, segíts észrevennem a jeleket!

Segítek neked.

Köszönöm, Szent Anyám.

(Tegnap elmondták egy pap véleményét, aki hallott rólam. Azt mondta: Óvakodjatok tőle, mert csaló! Megjegyzése mégis tetszett nekem, mert azzal vádolt, hogy csaló vagyok; ahogy Jézust is megvádolták a farizeusok, hogy hamis próféta. Ez a vád emlékeztetett arra az üzenetre is, amelyet nekem adtál Szűzanyám 2 , és Jézus is olyan sokszor mondta nekem, hogy meg fognak vádolni, üldözni fognak és tüzetesen megvizsgálnak. Ez csak igazolja az Ő szavait. Örülök, hogy Őmiatta vádolnak és üldöznek.)

Gyermekem, imádkozz azokért, akik megvádolnak téged és ítéletet mondanak feletted! Imádkozz értük, hogy nyissák ki szívüket! Imádkozz mindazokért, akik nem ismerik fel az Úr irgalmas jeleit! Maradj közelemben! Mi ketten?

Igen, mi ketten.


1Éppen azelőtt, hogy az Úr nyilvánosságra akarta hozni üzenetét, jött valaki és felkínált egy csodaszép fatimai Szűz Mária szobrot 70 cm a magassága
2 1988. december 7-én

previous index next