HOME INDEX
A BÖLCSESSÉG NEVELT FEL TÉGED

1987. február 14.

Elmondtam Szent Bernát Legkegyesebb Szűzanya kezdetű imáját. 1

Szűz Mária:
Az egész lelki vezetés Istentől való. Vassula, hallasz engem? Újból figyelj ide Vassula, én vagyok az, Szűz Mária, ne félj tőlem. Ismerem gondjaidat. Azt kérdezed, hogy valóságos-e az, ami veled történik? Én viszont azt kérem tőled, bízzál Istenben, növeld hitedet! Ő munkálkodik benned gyermekem, ne vonakodj alávetni magad akaratának, helyezd magad kezébe, és tedd meg, amit kér. Közeledben vagyok, és segítek neked. Legyen békességed, mert vezet téged. Vassula, Jézus nevel téged, hogy megerősödj, és képes légy ellenállni a kísértésnek. Táplál téged, mindent megad, amire csak szükséged van. Ne feledd leányom: a Bölcsesség nevelt fel téged, igyekezz rájönni, hogy miért.

Ugye nem csak nekem szól mindez, hanem másoknak is?

Szűz Mária:
Igen, téged most tanítanak arra, hogyan válj Isten követévé.

Nem tudom, hogyan legyek Isten követe.

Szűz Mária:
Isten szólt hozzád, és megtanított arra, hogy szeresd Őt. Bízzál benne, mert gazdagsága végtelen és irgalma kimeríthetetlen. Kimondhatatlan gyengédséggel szeret téged, és szerető tekintettel őrködik feletted. Örökké él minden égi szó.

Meg kell tanulnom, hogy jobban szeresselek Téged.

Szűz Mária:
Megtanítalak rá, béke neked. Én még a legbűnösebb lelkeknek is adok.

Később:
Vassula, én vagyok az, Jézus, erőt adok neked ahhoz, hogy találkozhass velem. Fejlődj, mert meg akarom ismertetni szavaimat, hogy sokan olvashassák és javukra váljék. Leányom, ha a neked adott lelki vezetésemet elfogadják, fel foglak készíteni arra, hogy velem találkozzál. Vágyódom arra, hogy közelemben légy. Vassula, nézz rám!

(Jézus arcára néztem, egyenesen rám tekintett.)

Boldog vagy, hogy ily módon találkozol velem?

Igen, nagyon. Egyáltalán nem érdemlem meg ezt a karizmát.

Fogadd el, fogadd el, amit adok, én még a legbnösebb lelkeknek is adok. Vassula, hallottál arról, hogy az egyszerű gyermekeknek adom a bölcsességet, és nem a tanultaknak és az okosaknak?

Igen, hallottam. Miért van ez így?

Mert a gyermekek az én gyöngéim, engedik, hogy neveljem őket. Méltatlan lelkeket választottam, hogy képezzem őket, olyanokat, akik keveset, vagy szinte semmit sem tudnak. Vassula, én gondoskodom rólad, mert gazdag vagyok. Ha velem leszel, semmiben sem lesz hiányod. Szeretlek. Tudod-e, milyen boldoggá teszel, valahányszor találkozunk? Boldognak érzem magam, mert végre a közelemben vagy. Hogyne örülne az apa, amikor megtalálja elveszett gyermekét! Eltévedtél, és Szívem szinültig telt keserűséggel. Messze mentél tőlem, itt hagytál a reménytelenségben. Megkerestelek és megtaláltalak, hogyne örülnék, hogy itt vagy a közelemben! Vassula, mellettem tanulni fogsz. Minden erényre megtanítalak, hogy alkalmassá tegyelek dicsőítésemre. Gyermekem, tanuld meg magadba szívni az igazságosság harmatát! Tanulj dicsőíteni engem, tanulj a Bölcsességtől. Szeretlek. Menj most békében, és hívj, amikor csak akarsz! Imádkozzunk együtt!

(Együtt imádkoztunk.)

Légy most társam, és őrizz meg szívedben!


1 rövid ima a Szűzanyához.

previous index next