HOME INDEX
ATYÁM GYÖNYÖRŰSÉGÉT LELI A GYERMEKEKBEN

1987. február 10.

Vassula, én vagyok az, Jézus Krisztus, veled vagyok kedvesem. Tudod-e, hogy a Hadesen 1 vezetlek most keresztül? Ne félj, fényem feletted van és megvéd a gonosztól. 2 Azáltal, hogy a Hadesnek vetettelek alá, sok lélek meg fog gyógyulni. Megtanítottalak arra, hogy szeress engem. Irántam való szereteted meggyógyítja ket. Orvosságként használom fel szeretetedet az gyógyításukra. Gyógyítsd meg őket Vassula, gyógyítsd meg őket! Velem együtt hordozod keresztemet Vassula. Ezek a művek isteni művek, amelyeket Atyám nyilvánít ki neked. Sok isteni mű még rejtve van, és csupán misztérium számotokra.

Sokan nem fogják elfogadni ezt Jézus, és az én fantáziámnak fogják tulajdonítani.

Vassula, hányan értették meg teljesen Atyám műveit a Földön?

Egyes műveket nem értettek meg, és most is misztériumok számukra.

Hogyan fogják akkor megérteni azt, ami égi? Vassula, a teljes bölcsességet csak az egyszerű gyermekek kapják. Atyám gyönyörségét leli a gyermekekben. Légy boldog leányom, és dicsítsd Atyámat, mert jóságos hozzád. Leányom, légy követe, és dicsőítsd meg őt! Ne aggódj, én vezetlek téged. Dolgozz ily módon, én vagyok Tanítód. Képzésedet tovább is folytatom, kedves, éppúgy alakítalak, mint más gyermekeimet. Menj békével, és ne felejtsd el, hogy én vezetlek. Hallgass rám! Szeretlek, és azt kívánom, hogy velem légy. Vassula, örülök, hogy hited növekedett. Tisztulj meg azáltal, hogy Testemmel és Véremmel táplálkozol.

Megyek Jézus, hogy szentáldozáshoz járuljak.

Jöjj hozzám, beborítalak szeretetemmel. Szeretlek gyermekem.

Jézus, szeretlek és harcolni fogok Érted.

Harcot nem kívánok! Mert Béke vagyok, és te békével fogsz dolgozni a békéért. Tölts el örömmel, maradj olyan közel hozzám, amennyire lehetséges. Megcsókolnád lábamat?

(Megtettem. Elvettem egy Jézus képet és megcsókoltam rajta Jézus lábát.)

Szeretlek, menj békében.


1 Tisztítótűz
2Akkor, amikor a Sátán támadni akar és folyton akadályoz az üzenet leírásában.

previous index next