HOME INDEX
HŰTLENSÉG, FÉLTÉKENYSÉG, SZÉTHÚZÁS ÉS TISZTÁTALANSÁG

Szent Márta napja, 1988. július 29.

Kedveseim! Szeretettel virágozzatok! Érezzétek, hogy jelen vagyok közöttetek! Érezzétek irántatok való mély szeretetemet! Higgyetek ebben a szeretetben! Én vagyok a Szeretet Forrása. Az én Lelkem van rajtatok, jöjjetek! Azt kívánom, hogy váljatok tisztává, szentté, alázatossá és irgalmassá ! Engedjétek meg, hogy irántam való szereteteket határtalanná növeljem! Engedjétek meg nekem, a ti Uratoknak, hogy szívetekbe öntsem túláradó szeretetemet, és átitatva benneteket isteni és magasztos szeretettel, annyira eltöltselek, hogy szeretetem túlcsorduljon, és átitassa ezt a világot Egyházam megdicsőítésére.

Szánjátok rá magatokat és merítsetek ebből a végtelen szeretetből és töltsétek meg vele szíveteket ! Csupán szeretetet, hűséget és tisztaságot kérek tőletek, kedves testvéreim.

Ne csüggedjetek el kicsinyeim, ha megpróbáltatások jönnek! Sohasem hagylak el benneteket. Én vagyok a ti Pásztorotok és köpenyem alá rejtelek titeket. Velem fogtok enni, és velem sohasem fogtok szomjazni.

Bánjatok egymással úgy, ahogy én bánok veletek. Szeressétek egymást úgy, ahogy én szeretlek benneteket. Feleljetek egymásnak úgy, ahogy én felelek imátokra. Belőlem táplálkozzatok, és ne fogadjátok el a Sátán gyümölcseit, amelyek hűtlenség, féltékenység, széthúzás és tisztátalanság. Egyek legyetek! Legyetek tökéletesek! Hadd ragyogjon házam a tisztaságtól!

Engedjétek, hogy igazságosságom harmata leszálljon rátok, szétkergesse és eloszlassa ezeket a nehéz viharfelhőket! Engedjétek, hogy Világosságom átjárja a felhőket, hogy eltűnjék minden sötétség és gonoszság ! Legyetek olyanok, mint a virágok! Forduljatok a Nap felé, és engedjétek, hogy meleg sugaraim újjáélesszék szentségeteket, tisztaságotokat, őszinteségeteket és szereteteteket!

Kövessétek parancsomat, szeressétek egymást mindig úgy, ahogy én, az Úr szeretlek benneteket!

Én, az Úr Jézus Krisztus, végtelenül szeretlek titeket. Hamarosan eljövök. Megáldalak benneteket.
previous index next