HOME INDEX
TISZTULJATOK MEG MERT KÖZEL VAN AZ IDŐ!

1987. február 5.

Kedvesem, Jahve vagyok, és tőlem valók az Egyház részére adott üzenetek. Én tápláltalak, és én alakítalak téged, leányom. Én vagyok a Mindenható, ne félj! Figyelj leányom, teljesítsd Szavamat. Eljöttem és megszabadítottalak a gonosztól, hogy világosságomban légy, mert követemmé kell lenned. Erőt adok neked, mindig melletted vagyok, sose kételkedj!

NAGY az én tehetetlenségem és félek az eseményektől.

Ne félj, mert hatalmam veled van, erőm támogat, hogy legyőzd ellenségeimet. Légy résen, mert sokan próbára tesznek, és le akarják törni bátorságodat, mondván, hogy ez a lelki vezetés nem tőlem való. Tudom, milyen kicsi és gyámoltalan vagy. Maradj hát mellettem, és engedd, hogy a Bölcsesség vezessen téged. Minden tekintély tőlem való. Értsd meg, hogy tőlem való a bölcsesség. Akinek szeme van, annak mutasd meg, akinek szíve van, azzal értesd meg, hogy én vagyok az, Jahve Sabaoth, aki beszél. Sohasem hagytalak el benneteket. Bölcsességet adok, hogy adott szavamat újra megerősítsem. Eljövök, hogy emlékeztesselek benneteket irántatok érzett szeretetemre. Megáldalak mindannyiotokat. Nem akarom azt látni, hogy eltévedtetek. Jaj annak, aki oktalan! Tisztuljatok meg, mert közel van az idő. Figyeljetek szavaimra, mert ha megteszitek, amit kérek tőletek, megbocsátok nektek. Vezetlek benneteket, hogy békében és szeretetben éljetek, mert én vagyok a béke és a szeretet Istene. Éljetek szentként, imádkozzatok bocsánatért és megáldalak benneteket. Mindannyian gyermekeim vagytok, akiket szeretetből teremtettem. Jöjjetek, véssétek szavaimat szívetekbe, mert én, Jahve, vagyok az, aki vezet benneteket.

Uram, gyámoltalan vagyok, és semmit sem tudok. Csak egy magas hegyet látok magam előtt.

Ne félj Vassula, mert nem te vagy az első gyámoltalan üzenethordozó, akit felneveltem, és szavammal ajándékoztam meg. Higgy bennem, bízzál bennem, és vezetni foglak.

previous index next