HOME INDEX
MISZTÉRIUMAIMAT VÁLTOZATLANUL KELL HAGYNI! A LÁZADÁS SZELLEME


1988. június 4.

Uram?

Én vagyok, sohasem foglak cserbenhagyni. Folytatom tanításomat az Egyházamban lévő zűrzavarról. Igyekezz meghallani engem, és a szent rózsafüzér imádkozásával szerezz nekem örömet! Érezd át a titkokat! Szent Édesanyád szemével szemléld a titkokat, amelyeket a ti korszakotok megpróbál racionalizálni. Leányom, még mindig nem értik, hogy olyannak akarom látni őket, mint a gyermekeket, ártatlannak, gyermeki hittel.

Egyházamat gazdagsággal és dicsőséggel töltöttem be, hogy sok lelket, egész nemzeteket tápláljon. Egyházam gazdag misztériumokban, amelyeket sokan nem fogadtok el misztériumként. Népemből hiányzik az alázat, az egyszerűség, hiányzik a hit tisztasága. A ti korszakotok igyekszik mindent racionalizálni, még az én misztériumaimat is! ! 1 Hogyan gondolhatják, hogy meg tudják érteni Istenük titkait? Észérvekkel próbálják megmagyarázni misztériumaimat. Ezek azok a varjak, leányom, amelyeket a magvetőről és a varjakról szóló példabeszédemben említettem. 2 Ezek a varjak, mivel elveszítették hitüket, saját emberi eszükkel igyekeznek saját elméleteket gyártani, igyekeznek tetszeni a tömegtájékoztatásnak. Elvesztették belém vetett hitüket. Az én misztériumaimat változatlanul kellhagyni saját tisztaságukban! Ezek a "varjak" TÉVEDÉSEKET terjesztettek Egyházamban, meghamisították az igazságot és Szavamat, példabeszédemnek gazdag aratását. Szavamat és misztériumaimat változatlanul kell hagyni! Egyházam sötétségben és zűrzavarban él. Ez az eretnekség, amely szentélyembe hatolt, sok papomat tévesztette meg. A Lélek minden egyházhoz szól és azt mondja: Utasítsátok vissza a hamisságot, javítsátok ki a hibákat, szólítsatok engedelmességre, de mindezt türelemmel és hozzáértéssel tegyétek! "Eljön ugyanis az idő, amikor a józan tanítást nem hallgatják szívesen az emberek, hanem ízlésük szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat és csiklandoztatják fülüket, elfordulnak az igazság meghallgatásától és mesékre hajlanak". 3

Mondd meg Nekem Vassula, fel lehet-e darabolni az Evangéliumot és meg lehet-e osztani?

Nem Uram, lehetetlen.

Tekintsd ezt Testemre vonatkozó példának is! Testemet sem lehet megosztani, mégis megosztották... Lázadás hatolt be közvetlenül Egyházam szívébe. A Sátán belső lázadást szított először néhány papom, püspököm és kardinálisom lelkében, és egészen elsötétítette őket. Beárnyékolta őket a Sátán szárnya, csapdájába estek. Ez a lázadás dúl most közöttük, és széttépi Szent Szívemet. Úgy kezdődött, hogy ezek a papok magukba fogadták a Sátán lázadásának magját, gonosz terveket szőve, ármánykodva melengették ezt a magot. Ellenzéket alakítottak, ellentmondva Péter utódjának, bárányaim Péterének, akit én választottam. A lázadás vetése, amely mára teljesen felnövekedett, erőt adott nekik ahhoz, hogy nyíltan vállalják lázadásukat, hogy újból megosztottságot keltsenek, és mérges nyilakat lőjenek Egyházamra... Elárultak engem... 4 Ezt a szeretettel telt Szívet árulták el, pontosan úgy, ahogy Júdás a Getszemáni kertben ... visznek megkorbácsoltatni... megkorbácsolnak engem. Ó Vassula, mennyire szenvedek...

Ó Uram, ne! 5 Ó Uram, mikor hagyják végre abba!?

Nem hagyják abba. Hiúságtól és engedetlenségtől ittasan vadul megkorbácsolnak. Egyedül csak ellenségemnek engedelmeskednek és hozzá hűségesek! Tönkreteszik alapításomat, szétszórják juhaimat. Péter lábára taposnak, félretolják őt, megpróbálják elhallgattatni... Káin sohasem értette meg Ábelemet. Ó Ábel... Nem foglak elfelejteni. A te Istened a közeledben van, Istened egész sereg angyallal jön, hogy megvédjen téged, és eltapossa ellenségemet, aki a te ellenséged. Felkészítem angyalaimat, és Káin nem fog megütni téged. Ellenem, az ő Istene ellen kell majd felemelnie kezét. Én, az Úr, rajtaütök . Egyházamat Szentséges Szívem és Szent Édesanyátok Szeplőtelen Szíve fogija egyesíteni. Ahogy a mi Szívünk egy, úgy lesz eggyé Egyházam is, egyetlen Egyházam lesz.


1 Isten láthatóan csodálkozik ostobaságunkon.
2 1988. május 16-án
3 2 Tim 4,3-5
4 Jézus az "elárultak" szót nagyon keserűen mondta.
5 Belső látomásban láttam az Urat, ahogy egy oszlophoz Kötözve korbácsolják, és megrázkódott minden korbácsütésnél, amely Testét érte, alig kapott levegőt. Teste egyetlen nagy seb volt.

previous index next