HOME INDEX
TANULD MEG A SZENT RÓZSAFÜZÉRT! AZ IDŐK JELEI1988. június 2.

Harmadik napja imádkozom a teljes rózsafüzért és természetesen azt a három imát, amelyet az Úr kíván tőlünk.

Uram?

Én vagyok. Vassulám, kitartásod gyengíti az ördögöt, csökken a gonoszság.1 Tanuld meg a szent rózsafüzért, tedd széppé Egyházamat!

Az Úr arra utal, hogy az ortodoxoknak, a protestánsoknak és más egyházaknak, amelyekben nem imádkozzák a szent rózsafüzért, meg kellene tanulniuk ezt az imát. Ezzel gazdagabbá tennék a Szentegyházat, és távol tartanák az ördögöt, és megtörnék erejét. Csökkenne az Egyházban az eretnekség és a hitehagyás, ami a hitetlenség és az engedetlenség miatt szivárgott be.

Igén, Vassula. A Szeretet növekedni fog, a gonoszság pedig megtörik. Azoknak, akik azzal érvelnek, hogy ezt nem én mondtam2, meg fogom mutatni, milyen jelentéktelenek ezek az érvek. Félrevezették őket és nem látják tisztán igazságosságomat. Csupán saját gondolataikat hirdetik, legszívesebben kisajátítanának engem.3 Meglepődnek azon a szerény eszközön, amelyet azért választottam, hogy kinyilvánítsam magam. Tagadni fogják, hogy tőlem jössz. Elfeledték, hogy mit mond az Írás. Azt mondja: "Hagytam, hogy közeledjenek, akik azelőtt nem kérdeztek, hogy megtaláljanak, akik nem kerestek."4 Én, az Úr mondom nektek ezt. A szíveteket nyissátok ki, ne az elméteket!

Szentséges Szívem Vassulája, hallottad, mit súgtam füledbe 5 Meg akarok neked mutatni mindent a Timóteushoz írt első és második levélben, amit korszakotok utolsó napjaira jövendöltek. Teremtésem elkorcsosult és mélyebbre süllyedt, mint a szodomiták. Sötétség borul rájuk, mint egy halálos fátyol, amelyet a Sátán küldött. A Sátán sok hamis tanítót küldött, hamis prófétákkal, akik ma filozófusként mutatkoznak be, olyan dogmákat tanítanak, amelyek nem tőlem származnak, nem a ti Uratoktól. Gyermekeim pedig tudatlanságuk miatt beleesnek a Sátán csapdáiba.

Azt akarom, hogy nyilvánosan olvassák fel a Timóteushoz szóló levélből figyelmeztetésként a következő részeket: 1Tim 4,1-6; 1Tim 6,20-21 és 2Tim 2,14-26. Ezek a jövendölések kifejezetten a ti időtökre vonatkoznak. Azután 2Tim 3,1-17 részben a ti korszakotok állapotáról szól a jövendölés, arról, amilyennek most mutatkozik, mert ezek az utolsó napok az idők vége előtt. Komolyan kérlek benneteket, hogy kétszerezzétek meg imáitokat a "visszatérésért." Szent Szívem nyitva áll minden lélek számára, aki bűnbánatot akar tartani és vissza akar térni hozzám . Virágom, kérd mindig az igazság és a megkülönböztetés lelkét, mielőtt velem írsz. A Szeretet szeret és vezet téged . Jöjj, pihenj meg Szent Szívemben, sohasem feledkezem meg rólad . Mi ketten?

Igen Uram, igen Szűzanyám.


1 A rózsafüzér imádkozásával a Szűzanya és Jézus kedvében járunk, akaratuknak engedelmeskedünk.
2 Hogy tanuljátok meg a szent rózsafüzért.
3 Kijelentik, hogy ezek az írások nem Istentől származnak, mert sok minden, amit itt Isten leír, nem egyezik meg elképzelésükkel.
4 Iz 65,1-2
5 Két nappal ezelőtt Jézus azt súgta nekem, hogy el kellene olvasnom a Szent Bibliában Szent Pálnak Timóteushoz írt első és második levelét.

previous index next