HOME INDEX
PÉLDABESZÉD A VARJAKRÓL ÉS AZ ARATÁSRÓL


1988. május 16.

Jézus?

Én vagyok. Imádkozz a lelkekért, akik még nem értették meg a Szent Bibliát, és akik olyan sok részt félremagyaráznak benne. Kihagynak belőle egyes részeket, amelyek megvilágosíthatnának, tövestül tépnek ki olyan gazdag részeket, amelyek világosságot gyújthatnának bennetek. Figyeljétek és próbáljátok megérteni: "Volt egy magvető; aki hatalmas földet készített elő. Kiválasztotta a legjobb vetőmagot, hogy a legjobb búza teremjen! Amikor a termés megérett az aratásra - és micsoda gazdag aratás lett volna -, ellensége küldött egy sereg varjút, hogy repüljenek földje fölé, arra a földre, amelyet olyan sok szeretettel, áldozattal és vesződséggel készített elő. Olyan teljes és gazdag volt a vetés, hogy az egész országot ellátta volna, senki sem maradt volna éhes. A varjak, amelyeket a magvető ellensége küldött, kezdtek itt is, ott is szemezni a termésből. Annyit pusztítottak belőle, amennyit csak tudtak. Ha mindezt nem látta volna meg a magvető, és nem küldte volna ki szolgáit, hogy zavarják el a varjakat, tönkretették volna az egész termést."

Uram, lennél szíves megmagyarázni?

Jöjj, a magvető én vagyok, az Úr. Az aratás az én Szavam 1 , az ellenség a Sátán. A varjak azok, akik a Sátán befolyása alatt állnak sok éven át, ezért újabb és újabb fontos részeket távolítanak el Szavamból. De, én, Jézus Krisztus, az Úr, újból és újból kinyilvánítom magam, hogy visszaadjam nektek a hiányzó részeket. Széppé teszem és helyreállítom Egyházamat. Szeretlek, teremtés! Egész Egyházam megújul.

Ezek a visszaadott részek széppé és tökéletessé teszik. De előbb megkoronázom Pétert, bárányaim Péterét. Én adtam neki ezt a nevet, amelyet meg fog tartani. Éppen úgy fogok templomomba lépni, mint amikor testben éltem a Földön, és feddhetetlenségem övével verem meg a csalókat. Erővel lépek be, és legyőzöm a pénzimádókat. Bemegyek "Jeruzsálembe", hogy az új Jeruzsálem megláthassa a fényt. Elsöpröm a sziklákat, és megnyitom az utat. Vassula, ez lesz Egyházam nagy megpróbáltatása.

Akkor vaspálcát adok Péter kezébe, és azzal fogyja juhaimat őrizni. Azoknak pedig, akik nem értik és még mindig azt kérdezik: Miért van szükségünk vezetőre? - azt mondom: Hallottatok olyan juhnyájról, amelynek nem volt pásztora? Én vagyok isteni Pásztorotok és én választottam Pétert, hogy őrizze bárányaimat, amíg vissza nem térek. Én adtam neki a felelősséget, mire valók tehát ezek a viták? Mire valók ezek a felesleges érvek? Akik még nem ismerik szavaimat, olvassák el az Írásokban, megtalálhatók János tanítványom tanúságtételében. 2 Azután egyesíteni fogom Egyházamat, és két karommal átölelve egy nyájjá teszlek benneteket. Mert szétszéledtetek, túl sok közösséggé, elszakadt résszé osztódtatok. Széttéptétek Testemet és ez NEM MARADHAT ÍGY! 3 Egyesíteni foglak benneteket.

Jézus a római katolikusok, a görögkeletiek, a protestánsok és más csoportok, sőt szekták egyesítésére gondol. Az Úr Péter vezetése alá rendel minket, vagy pedig Péter jön hozzánk.

Akkor én és Péter együtt fogunk dolgozni. Megmutatom Péternek az elrejtett részeket, sokat feltárok előtte misztériumaim közül, hogy meg tudja tanítani gyermekeimnek. E tanítások hatására meglátjátok az új Eget és az új Földet. Én, az Úr, megújítom szentélyem falait. Ó Vassula! Olyan sok a javítanivaló! Engedd meg, hogy igénybe vegyelek!

Igen Uram, kérlek, add meg a szükséges erőt! Amen.

Hadd érintsem meg szívedet, hogy oltárom lángja ki ne aludjék! Én, az Isten, szeretlek téged teljes semmiséged ellenére. Megadom neked a szükséges erőt, hogy betölthesd küldetésedet, amellyel megbíztalak. Ne veszítsd el bátorságodat, légy türelmes! Hamarosan hazatérsz hozzám, hozzánk. 4 Fogadd békénket! Imádkozz, azért a megújulásért, amelyet Egyházam át fog élni. Én az Úr; szeretlek benneteket. Mi ketten!

Igen Uram, mindörökre.

Jöjj!


1 a Szent Biblia
2 Ján 21,15-17
3 Jézus itt nagyon határozott volt.
4 Szűz Mária velünk volt, arra a látomásomra emlékeztetett, amikor tíz vagy tizenegy éves lehettem.

previous index next