HOME INDEX
SOHA NE KÉTELKEDJ JELENLÉTEMBEN! LÉGY ÉBER!


1988. április 30.

Jézus?

Én vagyok.

Jézus jelenléte nagyon eleven. Olyan, mintha kiléptem volna valamiféle "ködből", most jobban látom és érzem Őt, mint az elmúlt néhány napban, amikor a Sátán ostromolt engem. Mintha Jézus most is testben lenne itt a Földön, vagy mintha én mentem volna vissza abba az időbe, amikor itt töltötte napjait. Minden eleven, csodálatos!

Vassula, csupán szeretetet akarok. Dicsőség legyen Istennek, hogy felfedi ezeket az egyszerű gyermekek előtt és elrejti a tanultak és a tudósok elől!

Miközben ezeket mondta, Jézus felemelte szépséges Arcát. Nagyon elégedett volt, hogy nem bírálgatom mindezt. Azt szereti, ha vakon, ártatlanul és gyermekien hiszünk.

Én vagyok az Alfa és az Omega, a Kezdet és a Vég.

Nagyon erősen éreztem jelenlétét. Isten "vibráló" jelenléte egész testemet, elmémet és lelkemet hatalmába vonta. Nehéz ezt szavakkal kifejezni. Ugyanakkor eltöltött az Ő békéje. Mindez együtt csodálatos érzést keltett bennem! Olyan volt mintha a Szeretet tengerébe merültem volna bele. Úgy éreztem, hogy átlátszó vagyok. Boldog voltam, olyan boldog, hogy a boldogság könnyei végigfolytak arcomon.

Soha ne kételkedj jelenlétemben! Vassula, maradj most közelemben! Imádkozz! Hallgatlak.

Jézus ezt úgy értette, hogy abban az állapotban imádkozzak, amelyben akkor voltam. 1

Minden szót hallottam.

A Miatyánkot imádkoztam, de nagyon lassan. A szívemből fakadt, mialatt könnyeim szüntelenül folytak nagy boldogságomban.

Jöjj! Én és te, te és én, mindig és örökre együtt. Én, Jézus, szeretlek téged, lélek. Mi ketten.

Később:

Vassula, boldog vagyok, hogy közelemben vagy. Ó Vassula, milyen sokáig aggódtam miattad. A Sátán gyűlöl téged, és elhatározta, hogy meghiúsítja tervemet. Dühében félelmet kelt benned. Hazudik neked, megvádol, hogy elkeserítsen. Leányom, előre figyelmeztettelek támadásaira. Áldott gyermekem, ne adj teret a Sátánnak! Kapaszkodj belém! Segítek legyőzni minden kísértést. Vassula, ne feledd, hogy mennyivel könnyebben megközelít a Sátán, amikor alszol. Ezért légy éber gyermekem, szüntelenül virrassz, őrködjél!

Imádságban, Uram?

Igen, imádságban, imádkozz, imádkozz, imádkozz!

Jézus megérteti velem, hogy az imádság távoltartja a Sátánt. Azok az imák, amelyek eljutnak Hozzá.


1 imádkoztam

previous index next