HOME INDEX
AZ EGYSZERŰSÉG ÉS A SZEGÉNYSÉG ELBŰVÖL ENGEM.
A SZERETET SZENVED.


1988. március 23.

Jézus?

Én vagyok. A Szeretet fog győzni. Szeretet vagyok. Fogadd békémet, ne félj, én vagyok az, Jézus. Elindulnál? Várok rád, kedvesem. Rávezetlek arra, hogyan szeress engem. Már másokat is megtanítottam erre. Kedvesem rávezetlek. Imádkozz Vassulám! Legyen tudomásod az ördög csapdáiról, mert ha teremtésem nem akar megváltozni vagy bűnbánatot tartani...

Uram! Hogyan van az, hogy azt mondod "ha", máskor meg azt mondod, hogy meg fogsz változtatni minket és el fog jönni a Te országod? Nem értem.

Figyelj és megérted. Megadtam nektek a választás szabadságát. Én, az Úr és az Uralkodó, a Világosság szállok le hozzád, teremtés. Ebben a sűrű sötétségben szállok le, felkínálom Szívemet kezemben, hogy megmentselek benneteket és rátok ragyogjak. Azért jövök, hogy lemossam ellenem elkövetett számtalan bűnötöket és megbántástokat. Azért jövök, hogy visszahívjalak titeket magamhoz. Azért jövök, hogy egyesítsem Egyházamat. Azért jövök, hogy emlékeztesselek arra, hogy én, az Úr, kinek adtam a hatalmat és a mennyország kulcsait. Azért jövök, hogy benneteket megtanítsalak, miképpen tiszteljétek Édesanyámat, és hogy hajtsátok meg térdeteket előtte, mert saját kezemmel koronáztam meg őt, mint a mennyország Királynőjét.

Teremtés! Óvakodjatok az ördögtől, mert megkétszerezi erőfeszítéseit, hogy kelepcébe csaljon benneteket, miközben úgy tesz, mintha nem létezne, hogy mesterkedhessék anélkül, hogy félnének tőle.

Ó teremtés, az ördög hatalmas pusztulást készít elő számodra. Keresztemről kiáltok! Teremtés, térj vissza hozzám! Ne engedd, hogy arra késztessen, hogy megtagadj engem, és ezáltal csalogasson kelepcéjébe! Imádkozz, imádkozz a lelkek visszatéréséért, taníts meg minden lelket azokra az imákra, amelyeket adtam neked. 1 Tanítsd meg őket ezekre az imákra! Szeretlek benneteket, szeretlek benneteket .

Ne fáradj bele, leányom, hogy térdenállva közeledj hozzám és térdenállva írj. Megváltód vagyok, a te Vőlegényed, mindent megosztok veled, jöjj, vigasztalj, fáradt vagyok.

Ó jöjj, Uram!

Jézus fáradtnak látszott, széles válla kissé meghajolt, szomorú volt. Én is ugyanazt éreztem. Örömet akarok szerezni Neki. Naponta imádkozom, hogy fogadja el felhívását a pápa. Remélhetőleg pénteken, 25-én megkapja Jézus üzenetét Őszentsége..

Akarsz-e jelenlétemre emlékezni, Vassula?

Igen, Uram, akarok.

Mi ketten!

Igen, mi ketten, mindörökké. 2

Béke veled lélek! Vassula, fáradt vagyok, fáradt, mert látom mennyire nincs szeretet és egyszerűség. Mit érnek számomra a szertartások és az áldozatok, ha nem szeretik egymást? Virágom, van-e nagyobb öröm, mint mezítlábas tanítványaimat látnom, amint egyetlen bottal kezükben őrzik bárányaimat? Szeretem az egyszerűséget. Az egyszerűség és a szegénység elbűvöl. Igazi tanítványaim mezítláb jártak, de gazdagok voltak lélekben . Vassula, bátorság! Keresztre feszítettek, enyéim feszítettek keresztemre. Megosztjuk keresztemet, én és te, te és én. A Szeretet szenved...


1 Szent Bernát "Legkegyesebb Szűzanya, Mária" kezdetű imája, a Szent Mihály ima és a Bizalom kilence de a Szent Szívhez. Ezeket az imákat mondom el mindennap írás előtt. Néha kétszer is.(Lásd A három imádság)
2 Jézus ma fáradt és szomorú.

previous index next