HOME INDEX
OROSZORSZÁGOM, ÉN, AZ ÚR MENNYIRE SZERETLEK!
JÖVENDÖLÉS


1988 március 11.

Dicsőség legyen Istennek! 1

Jézus?

Én vagyok, a közeledben vagyok. Imádkozz, kedves, Oroszország megtéréséért! Oroszországot feltámasztja isteni kezem. A szentségnek ezen a magaslatán 2 fölmelegítem hideg szívét, újra életre keltem, hogy felébredjen a halál csendjéből, a sötétség birodalmából, és eljusson az én világomba, a béke és a világosság világába. Hangos kiáltással adja majd tudtul örömét, amint meglátja maga mellett Megváltóját. Magamhoz emelem, szeretetem lángja gyújtja lángra szívét, megtisztítja és teljes elragadtatásba hozza irántam, Istene iránt. Ó Oroszország, Oroszországom! Én, az Úr mennyire szeretlek! 3 Mennyire sírtam, amint holtan láttalak! Olyan sok keserű és bánatos könnyet hullattam miattad, kedves, amikor elveszítettelek, és az egész mennyország téged gyászolt. Miért, miért vetettél el engem, kedvesem, átszúrva szerető és gyengéd Szívemet...

Úgy éreztem, hogy a Szűzanya van mellettem.

Szűz Mária:
Béke legyen veled gyermekem! Szent Édesanyád vagyok. Imádkozz nővéredért, mert ma mellette van az Úr, és isteni keze hamarosan megérinti hideg és halott szívét.


Ó teremtés! Az Úr életre fogja kelteni nővéredet, akit oly kevéssé szeretnek. Légy éber leányom, mert közel van már dicsőségének ideje.

Petró? 4 Kedves, jó Petróm! 5

Igen, Vassula. Éveken át kértelek téged 6 , hogy ajánld fel Oroszországot. Most az Úr és az összes szent vértanú is meghallotta könyörgésedet és kiáltásodat. Áldozatod nem volt hiábavaló, kedves. Könnyed nem hiába folyt, könnyed balzsam Jézus átszúrt Szívének. Dicsérd az Urat Petró! Az Úr ajtódban áll és zörget. Béke veletek, béke mindannyiotokkal! Szeretlek benneteket!1Miután elmondtam mindhárom imát, égi hangokat hallottam a mennyből: Dicsőség legyen Istennek, ahogyan írva van!
2 miközben ráteszem kezem
3 Isten újból úgy beszélt, ahogy csak Isten tud beszélni, oly nagy szeretettel...
3 A Szűzanya hirtelen János Pál pápa felé fordította fejét, mintha ő is jelen lett volna. Amikor nevét kiejtette, hangja igen kedves volt, de egyben szomorú is, és tele különleges szeretettel Péter iránt.
5A Szűzanya megpróbálta visszatartani könnyeit, de nem tudta. A következő szavakat már könnyezve mondta. Nagyon sírt, nagyon sok könnyet ontott, és én is sírni kezdtem vele együtt. Úgy éreztem, hogy "Petró" Szent Édesanyánk "gyöngéje".
6 II. János Pál pápához szól

previous index next