HOME INDEX
ÚJÍTSD MEG HÁZAMAT!


1988. március 2.

Elmondtam mindhárom imát. 1

Jézus?

A Szeretet van itt, dicsőítsd Nevemet, keltsd új életre Egyházamat, újítsd meg házamat, díszítsd fel kertemet! Ne tégy több rosszat! Az Ecclesia új életre kel, és béke lesz közöttetek.

Vassula azt akarom, hogy légy tökéletes... légy ártatlan! A gyermekeket ártatlanságuk miatt szeretem, nincs bennük rosszakarat. Jöjj, jöjj és bocsáss meg mindazoknak, akik megtagadtak téged. Bűnüket tekintsd víznek, amely tovább folyik. Virágom, felékesítem lelkedet, hogy lefegyverezzem a kőszívűeket. Adj! Adj! Adj nekik, szeretettel viszonozd a rosszat! Légy a tükörképem!

Ó Péter, Péterem! 2 Te, akit Lelkem szeret, vezesd vissza nyájamat a tisztasághoz! Péter! Nézz rám! Kedves, nézz Arcomra, tisztelj engem, Uradat ! A szeretet és a hűség találkozik most. Az igazságosság és a béke áll most ajtótok előtt. Mindenkit megmentek, aki ragaszkodik hozzám, én vagyok a menedéketek. Nézz körül Péter, nem láttad? Nem vetted észre? Szemem belefáradt annak szemlélésébe, miként mészárolják le ábeleimet a káinok. Mert ugyan fület adtam nekik, de nem akarnak hallani. Szemet is adtam, de nem akarnak látni. Megkeményedett a szívük. Saját dicsőségüket keresik, nem az enyémet. Ó Péter, mennyire fáradt vagyok... hiányzik a szeretet... Dicsőíts engem Péter! Dicsőíts kedvesem!

Jézus szeretettel telve beszélt Péterhez. Hallatszott a hangján, hogy szomorú és fáradt, de az is, .hogy bizalommal ráhagyatkozhat Péterre.


1Szent Mihály: Dicsérd az Urat! Dicsőség Istennek!
2 Péter a jelenlegi pápa jelképes neve. Amikor Jézus ezt a nevet kimondja, érzem, hogy milyen szeretet tölti el Szívét!

previous index next