HOME INDEX
EGY SEMMIT VÁLASZTOTTAM

1987. január 30

Tudod-e, hogy boldog vagyok, mert közelemben vagy? Én, Jézus, teljes Szívemből szeretlek, és irántad érzett szeretetem miatt gyűlöl téged a gonosz. Csapdákat fognak neked állítani, de melletted leszek, hogy figyelmeztesselek.

Nem akarok elesni!

Nem akarom, hogy eless, melletted leszek, hogy felfogjalak.

Nem értem, miért kaptam üzeneteket, még képzésem előtt.

Vassula, én, az Isten, azért adtam neked üzeneteket, hogy sokan tanuljanak belőle. Ha tudnád, milyen értékesek számomra a lelkek! 1 Tudom, mire gondolsz, felelek kérdésedre. Figyelj! Azért jöttem hozzád, hogy átadjam üzenetemet, a Béke és szeretet üzenetét. Egy olyan gyenge gyermeket választottam, aki alkalmatlan a feladatra, gyámoltalan és kicsiny, nincs tekintélye, aki semmi, hogy rajta keresztül nyilvánítsam ki szenvedélyes szeretetemet, és tanítsam azokat, akik még nem ismerik Szívem gazdagságát. Szenvedek, mert látom, hogy a tanítók milyen messze kerültek attól, ami mennybéli. Szenvedek attól, hogy áldásaim iránt közönyösek. Mert a karizma áldás. Mennyire megkeményítették szívüket, hogy ilyen lelki vakságra és közömbösségre jutottak! Most újból jövök, hogy békére és szeretetre szólítsak. Pedig még hányan fognak visszautasítani! Még hányan nem fognak válaszolni! Hányan fogják elfordítani tekintetüket, különösen a tanítók, hogy más irányban keressenek engem!

Kishitű emberek, milyen kevéssé ismertek engem! Elfelejtettétek, hogy végtelenül gazdag vagyok? Miért csodálkoztok az eszközökön, amelyeket használok? Hatalmam végtelen nagy. Szavaimat esendő lelkek által akarom hírül adni.

Vassula, sokan fognak jelet kérni tőlem annak bizonyítására, hogy tőlem származik a lelki vezetés, de a jel, amelyet adok, az te vagy.

Felébresztettelek, és ezáltal megmentettelek a gonosztól, felneveltelek, és Szívemhez emeltelek, kiárasztottam rád sok művemet. Fogadd el, amit adok, mert a Bölcsesség vezet téged. Vassula, szeretlek, kicsinyem, enyém vagy. Leányom, adj szeretetet és megnyugvást nekem! Hadd pihenjek meg szívedben! Fogadj el engem Vassula, ne tagadj meg! Vassula, tudod-e hány évet vártam rád, hogy elfogadj? Ó milyen távol voltál Szívemtől! Elmondtam-e már neked, mit éreztem akkor?

Nem igazán emlékszem, Jézus.

Elmondom neked. Féltettelek. Eltávolodtál tőlem, és Szívem szinte megszakadt a bánattól. Vassula, hogy tudtál akkor ellenállni hívásomnak, kedves? Oly sok éven át vártam rád Vassula, fogadd el szeretetemet. Szeretetem meggyógyít téged.

Nem arról van szó, hogy visszautasítalak Jézus, csak arról, hogy jobban esik adni és szeretni, mint kapni. Azt hiszem, ismersz engem. (Levert voltam, mert akaratom ellenére elszomorítottam Jézust. Jézus azonnal megérezte.)

Jöjj velem. Van egy titkom, amit szeretnék elmondani. Vassula, tudod miért szeretlek?

Igen, már mondtad.

Még egy oka van. Azért szeretlek, mert szereted gyermekeimet. Jöjj most közelebb hozzám! Megengeded, hogy betérjek szívedbe?

Igen, Jézus.

Olyan boldoggá tettél, hogy megpihenhetek nálad. Ne utasíts vissza újból, mert nagyon vágyom arra, hogy betérhessek a szívekbe.

Valószínleg foltokat találsz bennük.

Lemosok minden tisztátalanságot, amit csak találok. Vérem megtisztít téged, kedves. Szívem telve van szeretettel


1 Úgy tűnt, mintha Isten egyetlen percet sem akarna várni.

previous index next