HOME INDEX
HALLVÁN HALLOTOK - DE MEG NEM ÉRTETEK


1988. január 18.

Uram, ha minden a Te akaratod szerint történik, akkor bármi is történik; azt Te akarod, és ha azt akarod, hogy elfogadják üzenetedet, akkor nem értem, miért nem teszel róla, hogy akikkel közlöd, el is fogadják, mivel Te kívánod így. Miért nem világosítod meg őket?

Ó leányom, kedvesem, örülj és légy boldog, hogy megtérítettelek és meggyógyítottalak. Irgalmam azokkal van nemzedékről, nemzedékre, akik félnek engem, de a tövisekhez, amelyek belém szúrnak, újból Izajás jövendölése szól: "Hallván hallotok, de mégsem értetek, látván láttok, de nem fogjátok fel , mert érzéketlenné vált e nép szíve, süketté a füle és becsukta szemét attól félve, hogy látni fog szemével, hallani fülével, érteni fog szívével, és így megtérítem és meggyógyítom." Leányom, öröktől fogva láttam makacsságukat, s mivel el vetették a Gondviselés mai műveit, elvesztették kiváltságukat. Vassula, imádkozz gyakran, hogy elnyerjétek, amit leginkább keresek bennetek, a szeretetet, a hitet, és a reményt. 1

Az igazakat megvilágosítom. A tudósokat nem világositom meg, mert hiányzik belőlük az őszinteség. Én, az Úr, az alázatosakat és kicsinyeket keresem. Minél kisebbek vagytok, annál inkább fölétek hajol nagyságom, hogy elérjen és felemeljen benneteket. Minél kisebbek és jelentéktelenebbek vagytok, annál könnyebben tértek be Szent Szívembe, Vassula! Látod?

Jézus látomást adott egy folyosóról, amelyet hatalmas sziklatömb torlaszolt el. Mögötte átható fényességet láttam, de a szikla megakadályozta, hogy a fény bevilágítson ebbe a folyosóba.

Ők azok, akik eltorlaszolják a hozzám vezető utat, és roppant nagyságuk eltakarja a fényt azok elől, akik engem keresnek. Én, az Úr mondom nektek, nem tűröm tovább nagyságotokat, kevélységetek fáraszt, kelyhem megtelt. Amint eljön az idő, egyenként bűnbánatra szólítom őket. Jaj a hűtleneknek, mert elém kell állniuk.

Jézus, kezdem megérteni, hogy a Te igazi tanítványaid, akik kicsinyek és alázatosak, örülnek majd kinyilatkoztatásodnak, de sokan, akik hűtlenek Hozzád, nem fogják kedvelni ezt a kinyilatkoztatást. Más szavakkal, egyeseknek javára lesz, másoknak meg nem.

Igen Vassula, most már tudod. 2

Szűzanyám, bár tehetetlen vagyok, segítenél nekem? Bátoríts! Vajon lesz-e egyetlen egy az egyházi tekintélyviselők között, aki meghallgat? Legalább egy?

Vassula, leányom, Jézus szeret téged, és én is szeretlek, áldott gyermekem. Jézus és én segítünk neked. Imádkozz, hogy elnyerd kegyelmét.

Igen Anyám, segíts megtalálnom a helyes szavakat!

Segítek neked, virágom. Szeretlek benneteket . Soha ne kételkedj!

Köszönöm, hogy segítesz.

A szeretet sok megpróbáltatást segít majd elviselned, gyermekem. Jézus erőt ad neked, mindig bátorítalak, ne félj! 3 Megoltalmazlak. .

Én vagyok az Úr, kedves lélek, tisztelj, és járj velem! Az én erőmet adom neked, hogy véghezvedd szándékomat. Mennyire szeretlek! Lelked sohasem fogja megérteni, milyen forrón szeretlek. A béke és az irgalom, a szeretet és az igazságosság üzenete száll le most hozzátok! Dicsőíts engem, szeretetem megóv téged igazságosságomtól! Ó Péter! 4 Akit én neveztem ki, én szenteltem fel, tekintetemet soha nem veszem le rólad, szüntelenül figyeltem rád ezekben az években. Most ajtód előtt állok, testvér. Enyém vagy, zörgetek. Beengedsz? Ne utasíts vissza Péter, szeretlek, hallgass meg, halld meg hangomat, ismerd fel hangomat! Én vagyok az Úr. Béke legyen lelkednek, örvendj! Azért jöttem, hogy egyesítsem vérző Testemet, azért jöttem, hogy összegyűjtsem bárányaimat, azért jöttem, hogy megöntözzem kertemet. Jézus vagyok, a te Szabadítód. Nézz ide! Nézz ide, Péter! Szentséges Szívemet újból olyan sok tövis járja át! Azok szúrják bele, akiket szeretek! Lelkemet újból megsebezték, szíveinken taposnak. 5 Szíveinket újból megkoronázták két töviskoszorúval, oldalam felszakadt, és Vérem kicsordul. Ajtód előtt állok most, íme magammal hoztam a szabadulás rejtett tervét. Ez a kinyilatkoztatás az én hangom; mindannyiotokat szeretlek. Teljes Szívemből, teljes Szívemből szeretlek benneteket.1Azoknak, akik vakok és süketek, imában kellene kérniük az Urat, hogy ismerjék fel az igazságot.
2Jézus szomorúan mondta ezt.
3A Szűzanya itt arra utalt, hogy ne féljek a Sátántól, aki állandóan igyekszik elvenni bátorságomat.
4Jézus hirtelen János Pál pápához fordul és hozzá beszél.
5Jézus saját Szívéről és Édesanyja Szívéről beszél.

previous index next