HOME INDEX
SZAVAMAT SZABADON ADOM


1988. január 10.

Istenem, időnként jó olyan lelkekről hallanom, akik úgy kapják műveidet, ahogyan én; természetfeletti úton, mégis másképpen. Hallottam már két olyan asszonyról; akik majdnem ugyanazt az üzenetet kapják, mint én, de ők elragadtatásba esnek, ahogyan Szent János. A Szentlélek által kapják.

Szavamat szabadon adom, - mindig is így fogok tenni. Szerezz nekem örömet kedves, és imádkozz velem, Lelkem különösen kedvel téged. Jöjj, imádkozzunk! 1
"Igazságos Atyám, kész vagyok megtenni szent akaratodat. Kész vagyok arra, hogy továbbra is a Te mélyérzésű Szíved kedvére legyek, hogy a töviseket, amelyek még mindig benned vannak, szeretetemmel cseréljem fel. Amen"
Jöjj, egy másik imára is megtanítalak - ez igen hatékony, engesztelő ima. Mondd utánam e szavakat:
"Hiszek Benned, imádlak Téged, remélek Benned és szeretlek. Amen"
Uram, hiszen ezt békeangyalod mondta Fatimában!

Angyalaimat már megtanítottam erre az imára, most pedig gyermekeimet tanítom, hogy így imádkozzanak, és így engeszteljenek.

Igen, Uram, Te vagy valóban az én reménységem. Te vagy boldogságom és mosolyom. Benned hiszek, Te vagy életem öröme, Te vagy életem, mindörökké imádlak és magasztallak. Amen.

Jöjj most hozzám! 2 Igen, vesd magadra keresztem jelét. 3 Igen, a Szentháromságban. Szeretlek leányom. Mi ketten?

Igen, Uram.

Mondd meg nekik, mondd meg!

Ezzel arra utal az Úr, hogy amikor keresztet vetettem, akkor úgy tettem, ahogy az orthodoxok tanítottak rá. A hüvelyk-, a mutató- és a középsőujjamat összefogva, a Háromságot, a Szentháromságot tanúsítva.


1Jézus hozzám lépett és vállamra tette kezét.
2 Jézus a szent lepel képére gondolt.
3 Felálltam, hozzá léptem, letérdeltem, és keresztet vetettem.

previous index next