HOME INDEX
A HIT KEGYELEM

1987. szeptember 7.

Béke legyen veled!

Veled is Uram!

Merülj el bennem, virágom! Ragyogjon rád fényem, és könnyítsen gondjaidon! Leheletem eloszlatja, elsodorja gondjaidat, te pedig felderülsz, amikor eltűnnek. Igazságosságom harmata széppé tesz téged. Virágom, fogadd mai üzenetemet! Ne félj, mert terveimet már jóval születésed előtt kigondoltam.

Ez azt jelenti, hogy bármi történik velem, üzeneteiddel vagy bárkivel, az a Te akaratod?

Igen, kedves. Minden, ami majd bekövetkezik, tőlem származik.

Félek, hogy akadályozlak, Uram!

Hogyan akadályozhatnád meg te az én terveimet? Gondolkozz! Te semmi vagy. Miképpen válhat a semmi valamivé? És az a valami meg tudná egyáltalán akadályozni az én terveimet? De te semmi vagy, ezért ne aggódj! Hagyj mindent az én kezemben! Vassula, tanítód vagyok, ne félj, ha velem vagy!

Valamit szeretnék mondani.

Nyugodtan mondd!

Tudod-e, hogy időnként azt gondolom, hogy teljesen őrült vagyok, vagy elmebeteg?

Tudom.

Akkor most képzeld el azokat, akiknek majd egy napon megmutatom ezt. Meg fognak ütközni rajta, azt fogják mondani, hogy tudnak erre természetes magyarázatot is. Egyszerűen nem fogják elhinni.

A hit kegyelem, az, hogy valakinek van hite, az is kegyelem. Isteni műveimet meglátni, meghallani és megérteni is mind olyan kegyelem, amelyet én adok.

Igen Uram.

Vassula, veled munkálkodtam, tisztelj engem leányom!

A Te segítségeddel nem foglak elhagyni Téged.

Figyelj hát a szavakra, amelyeket Édesanyám mond:

Vassula, pethi mou 1 ne félj, veled vagyok! Fiam, Jézus szándékosan korlátozza a bizonyítékokat és a jeleket, amelyeket kértél Tőle, megvan az oka rá. Megadta azonban neked a hit kegyelmét, bölcsességgel tanított téged. Vassula, te valóban vakon hittél.

Valóban?

Valóban. Különben nem lennél ilyen buzgó abban, hogy hozzánk jöjj, írj és engedd, hogy akarata szerint használjon fel téged. Mivel így tettél kedves, ez bizonyítja, hogy vakon hiszel. Isten gyönyörűségét leli a te nagy hitedben. Mást is arra akar Jézus ezáltal tanítani, hogy legyen hite, és vakon higgyen mennyei műveiben. Légy ártatlan, légy olyan, mint a gyermekek, akikben Isten örömét leli.

Mi lesz, ha nem hisznek, Szűzanyám?

A Szűzanya hangja hirtelen megváltozott és nagyon komollyá vált.

Nagy lesz a te szenvedésed, olyan leszel mint a tükör, amelyben Jézus képmása tükröződik. Benned fognak az Ő szenvedései tükröződni, gyermekem.

Úgy érted, hogy Jézus szenvedni fog, ha hitetlenek és megvetést tanúsítanak?

Pontosan úgy, Jézus szenvedni fog, de az Ő szenvedése benned is megjelenik.

Mivel Ő már régen megalkotta terveit, miért nem alakította úgy, hogy ne legyen bennük ellentmondás?

Gyermekem, az emberek hajlamosak arra, hogy így gondolkozzanak. Ne feledd el tanításait! Jézus azt akarja, hogy műveit a kegyelem segítségével ismerjék el.

Jézus azt mondta nekem, hogy nem marad tétlen, ha azt látja, hogy valaki bántani akar engem.

Valóban ezt mondta, és én is azt mondom neked leányom, hogy én sem maradok tétlen! Szeretlek téged és nem akarom, hogy bántsanak téged.

Ekkor nagyon elérzékenyültem.

Gyáva vagyok, félek, de Jézusba és Beléd fogok kapaszkodni.

Leányom, még valamit mondok neked. Isten kiterjesztette igazságosságát az emberek fölé. Kelyhe most megtelt. Nagyon figyelj rám, mert e szavakban sok minden rejlik! Dicsőítsd Istent! Vassula, Szent Anyád vagyok, leányom, bízzál bennem, ne fáradj bele a küzdelembe! Emlékezz rá, Jézust a keresztútján mindenki elhagyta. Egyedül hordozta keresztjét.

Igen, Anyám, nem kérek Tőle többet, mint amennyit ad nekem.

Vassula, hadd válaszoljak kimondatlan kérdésedre. Ha továbbra sem hisznek, fellobban Isten haragja. Megtelik igazságosságának kelyhe, úgy, mint a látomásban, amelyet Isten adott neked 2 Imádkozz és engesztelj, mert közel az idők vége!

Igen Anyám, áldjon meg Téged az Isten!

Én vagyok az, Jézus, kicsim, maradj kicsiny. Beszélgessünk egymással, osszuk meg egymással ezt a napot, engedd meg, hogy szent Társad legyek!

Uram, Te engedd meg nekem, hogy beszéljek Veled! Jelenlétedre akarok emlékezni.

Jöjj, "mi ketten."


1 görögül: gyermekem
2 1987. szeptember 1-én.

previous index next