HOME INDEX
TERJESZD ÜZENETEIMET!

1987. augusztus 24.

Vassula bánd meg bűneidet!

Megbántam.

Megbocsátom bűneidet,most azt akarom, hogy dicsőíts!

Tétováztam, a helyes szavakat kerestem.

Vassula mondd: "dicsőség legyen a mindenhatóIstennek! " Tudod, hogy ki vagyok én?

Te vagy az alfa és az omega. MindenekTeremtője.

Helyesen mondtad gyermekem. Most ezt mondom neked: Áldott, aki olvasni fogja üzenetemet, és hiszi, hogy én írtam, anélkül, hogy látta volna, hogy én írtam. Áldott, aki hallja üzenetemet, és követi. Áldottak, akik egyesülnek, békét és szeretetet terjesztenek. Terjeszd üzenetemet, terjeszd békémet és békém uralkodjék a szívekben! Sohase kételkedj Szeretetemben!

Miképpen akarod, hogy terjesszem, hogyan tudnék valamit tenni? Tehetetlen vagyok.

Várj Vassula, és meg fogod látni.Segíteni fogok neked.Jöjj, "mi ketten?"

Igen Uram, "mi ketten".

previous index next