HOME INDEX
A TISZTÍTÓHELYEN LÉVŐ LELKEK

1987. július 22.

Vassula, látod ezeket a lelkeket? Felsorakozvavárnak.

Jézust láttam lelkek egy csoportjával a háta mögött.

Jézus?

Én vagyok. Igen, lelkek voltak.

Miután e lelkeket láttam, egy másik kép merült fel bennem, sok évvel ezelőttről. 17-18 éves lehettem. Gyakran láttam pl. a nappaliban, amikor ott voltam, hogy a padlón sok lélek ült, és egymást figyelmeztették arra, hogy maradjanak csendben, éppen csak legyenek körülöttem, mintha azért jöttek volna, hogy egy beszédet meghallgassanak. Akkoriban csodálkoztam, hogy miért láttam ezeket a "holt embereket," ahogy annak idején hívtam őket. Ennél több figyelmet azonban nem fordítottam rájuk, mert sohasem bántottak. előbb vagy utóbb más körülöttem lévő dolgok vonták el figyelmemet róluk. Igen gyakran előfordult, elég mindennapos volt, de nem szenteltem túl sok figyelmet mindennek.

Igen, Vassula ők várakoztak!

Mire vártak Uram?

Arra vártak, hogy növekedjél.

Ők tudták?

Igen, tudták.Vártam rád, hogy szeress engem, és engesztelj. Azzal, hogy forrón szeretsz, engesztelsz engem, és így a tisztítóhelyen lévő lelkek meggyógyulnak, számukra kialszik a tűz. 1 Kiragadtam őket a megtisztító tűzből és végre hozzám jöhetnek. Vassula, Tudod-e, hogy mennyire szenvednek a tisztítóhelyen, hogy mennyire vágynak engem látni, és hogy képtelenek rá? Mennyire függnek tőled! Ó Vassula, segítesz rajtuk?

Igen, Uram, szeretni akarlak, hogy végre Veled lássam őket!

Fogadd békémet, én, az Úr, megmutatom neked, hogyan segíthetsz rajtuk. Mindig keress engem, áldozd fel magad és sohase panaszkodj! Segítek neked, hogy kívánságaimat megtedd. Kedves, szeress engem, mert a te szereteted meggyógyítja őket.

Jézus, tudatni fogod velem, ha visszakerülnek Hozzád?

Tudatni fogom.

Jézus, mi a véleményed a "Jehova tanúiról"?

Engedd, hogy odaadják neked mindazt, amit akarnak! Fogadd őket velemegyütt! Majd megérted, miért küldtem őket hozzád.Támaszkodj rám, kedves!

Jézus, fogok-e találkozni a Tieiddel?

Hadd mondjam el most rögtön, hogy elviszlek, és az enyéim közé helyezlek. Leányom, ha egyet is megérdemeltél volna kegyelmeim közül, megmutattam volna neked, miként vezet téged úgy a Szeretet, hogy elkerüld a nehézségeket és minden rád nyitható "ajtót" 2.

Mit jelent ez?

Azt jelenti, hogy nem érdemelted meg azokat a kegyelmeket, amelyeket neked adtam, és csak végtelen jóságom miatt tekintettem nyomorúságodra.Mostantól kezdve még jobban vágyakozz utánam, mint valaha! Minden egyes kegyelmet kiérdemelhetsz, ha a szeretetcselekedeteit felajánlod nekem. A szeretet cselekedetei fogják helyrehozni mindazt, amit elrontottál.

Mit rontottam el, Istenem?

Minden jó dolgot, amit neked adtam, és amit te rosszá tettél.Tisztelj engem, szeretlek.

Uram, segítesz majd engem a jócselekedetekben?

Segítelek.Ne feledd, mindazt, amit neked adtam, neked is ingyen kell tovább adnod.Azt akarom, hogy oltárom tisztalegyen.

Később:

Isten megmutatta, hogy sohasem érdemeltem meg egyetlen kegyelmét sem. Ezért most elég félénken jövök vissza Hozzá, koldulva:

Uram?

Én vagyok.

Engedd meg, hogy világosságodban legyek!

Légy világosságomban, és maradj meg benne!

Engedd meg, hogy Rád támaszkodjam! 3 Ő tanított meg rá, hogy a "megengedni" szót használjam, ha valamit kérek, mert Ő, mint Isten és Mindenható is mindig így kér tőlem, saját teremtményétől: "engedd meg, hogy"...

Mindig megengedem neked.

Megengeded, hogy megfogjam a kezed, és melletted legyek?

Jöjj Atyád karjaiba!

Megengeded, hogy beszéljek Veled?

Légy velem egy! Fordulj felém, légy a tükörképem, és engedd, hogy beszéljek veled!

Megengeded, hogy vigasztalást kérjek tőled?

Kicsim, vigasztalód leszek, jöjj, érezz meg, igazodj hozzám, légy egy velem! Semmisülj meg bennem, engedd, hogy teljesen birtokomba vegyelek és uralkodjam feletted! Engedd, hogy Szívembehelyezzelek! Jöjj közelebb, légy bennem, és hadd legyek én tebenned. Mennyire szeretlek, leányom!

Éreztem, hogy Isten elégedett.

Szeretlek Istenem.

Éreztem, amint szeretete teljesen elborít.

Légy velem most, maradj!

Éppen készültem felállni és elmenni.

Ne tagadj meg tőlem semmit, Vassula! Hangosan kiáltok. Kiáltásomtól visszhangzik az egész menny és beléremeg. Kiáltásomat hallania kellett volna sok léleknek, akik szeretnek engem. Meg kellett volna hallaniuk engem. Mondd meg nekik, hogy nem csak képzelték, hanem valóban én vagyok az,Jézus, Isten szeretett Fia. Azt akarom, hogy egyesüljenek, és egységet, békét és szeretetet terjesszenek. Azt akarom, hogy olyanok legyenek, mint az üdvösség hadserege, amely jóvátesz mindent, amit mások elrontottak és elferdítettek.Kiáltásom megsebzett Lelkemmélyéről fakad. Áldj engem, leányom!

Áldott légy Uram, bárcsak valóra válnának kívánságaid.

Maradj hűséges hozzám! Merülj el Testemben, ragaszkodj hozzám!


1 Megkértem az Urat, hogy "tisztítóhelyet" írhassak "Hades" helyett, ami görögül szintén tisztítóhelyet jelent.
2Az ajtó jelentése az, hogy a Sátánnak és társainak meg van engedve, hogy belopakodjanak és leírják sértéseiket, vagy hamis szót adjanak nekem. Emiatt tanított meg engem Isten arra, hogy miképpen ismerjem fel a démonokat. A Sátán nem képes nyugton hagyni a lelket, amikor valahol jelen van. Így árulja el magát.
3 Ő tanított meg rá, hogy a "megengedni" szót használjam, ha valamit kérek, mert Ő, mint Isten és Mindenható is mindig így kér tőlem, saját teremtményétől: "engedd meg, hogy"......."

previous index next