HOME INDEX
TESTEMET MEGCSONKÍTOTTÁK

1987. június 21.

Uram, miért felejtett el Téged olyan sok ember?

Ó Vassula, Testemet úgy megcsonkították, hogy szinte megbénult.Vezesd be a gyertyagyújtást keresztutamon, és a térdhajtást minden állomásnál.

Hallgattam...

Vassula, én szóltam!

Uram, mit tehetek én?

Semmit, engedd, hogy én tegyek mindent.

Igen, de senki sem fogja megtenni, mert senki sem ismeri.

A hit is olyan kegyelem, amelyet én adok. Higgybennem!

Később:

Most, hogy magadhoz vonzottál, mi lesz belőlem?

Meg akarod tudni? Karjaimból kivetlek ebbe a száműzetésbe, amivé teremtésem vált. Köztük fogsz élni!

Istenem, már nem szeretsz?

Egészen levert lettem.

Csodálatos volt karjaidban, és most ki akarsz vetni?

Ó Vassula, hogy tudtál ilyet mondani?

Éreztem, hogy fájdalom járja át.

Szívem megszakad, és gyötrődik, hogy e sok gonosz között kell téged látnom. Értsd meg gyermekem, hogy áldozatul adlak téged, amikor az istentelen emberek között vagy. Szenvedek amiatt, hogy a száműzetésbe küldelek.Leányom, sokan tesznek majd próbára téged és sokan fognak bántani. Jelenlegi szenvedésedet el tudnám viselni 1 de azt nem tűrném el, nem, nem viselném el, hogy bántsanak téged.

Mit tennél Uram?

Nem tudnám végignézni.

Dehát miért vettél karjaidba, és miért vonzottál Magadhoz, hogyha most ki akarsz vetni? Ez nem igazságos!

Szinte kiabáltam.

Hiszen megmondtam, hogy áldozatom leszel! Igénybe veszlek. Te vagy az én hálóm. Igen, kivetlek a világ fölé. Lelkekkel kell engem megajándékoznod, hogy üdvözüljenek, meg akarom őket menteni. Ez csak a te szenvedésedárán sikerülhet. A gonosz gyűlöl téged, és habozás nélkül elégetne, de nem fog kezet emelni rád, mert nem engedem.

Ez arra az esetre emlékeztetett, amikor egyszer megfogtam annak a hajónak a kipufogóőcsövét, amely bevontatott bennünket. Teljes súlyommal rátámaszkodtam bal kezemmel a csőre, amely oly forró volt, hogy tojást lehetett volna sütni rajta. Majdnem elájultam a fájdalomtól. Bal tenyerem teljesen megégett, és nagy kísértésben voltam, hogy enyhítésül a tengervízbe mártsam kezem, de visszaemlékeztem rá, hogy sohasem szabad égett felületet hideg vízbe tenni, mert akkor kisebesedik. Tíz percig még forró, vörös és dagadt volt a kezem, de fél óra múlva elmúlt a fájdalom és az égés. Épp olyan tökéletes állapotban volt, mint a másik kezem.

Gyermekem, nem akarom, hogy bántsanak! Szeretlek, és szeretetből fogom számodra kiválasztani, hogyan tisztítsalak meg. Sohasem engedem, hogy egyetlen folt is legyen rajtad. Értsd meg, hogy mit akarokmondani. 2

Uram, mindent, ami tőled jön, szeretni fogok, legyen az öröm vagy szenvedés.

Igen, kedvesem, készíts számomra mennyországot a szívedben!Mennyire örülök, hogy ezt hallom tőled, gyermekem! Az a szenvedés, amelyet saját akaratodból választasz, azt gondolva, hogy az tetszik nekem, utálatos lesz szememben. Csak önmagadat csalod vele, az ördög számára teszed, nem nekem. A jóvátételt én szabom meg.

Szeretlek, és teljesentőled függök.

Szereteteddel megdicsőítesz engem,igen.

Hallottam, amint a Sátán így szólt: "E pillanatok számomra vértanúságot jelentenek." Nem tudta elviselni, hogy szívem örül az Istentől kapott szeretetnek és Isten iránti szeretetemnek; egymás iránti szeretetünknek. Mintha egy izzóővörös keresztet égettek volna belé.


1a megosztottság szenvedését: lelkem az Ő Szívében és testem a világban
2 Azt jelenti, hogy az a szenvedés, ami a Sátánnak tetszene, nem fog megvalósulni, de mindaz a szenvedés, ami Istentől jön, az igen. Így tisztítja meg lelkemet. Isten saját maga fogja kiválasztani szenvedéseimet.

previous index next