HOME INDEX
TOVÁBBRA IS HALADJ ELŐRE AZ EGYSÉG ÚTJÁN!


2002. január 18.

Uram?

Én vagyok. Béke legyen veled! Sokféleképpen megmutattam neked mindenhatóságomat. Nem fosztottalak meg világosságomtól és irgalmamtól ezekben az években. Mindössze szeretetet akarok tőled, nővérem. Szeretetet szeretetért, szívet szívért. Ez az én jelmondatom számodra.

 - Továbbra is haladj előre az egység útján, és frissítsen fel téged újból az én csókom! Engedd meg, hogy emlékeztesselek: légy olyan mezőmön, mint a liliom! Légy szabad minden gondtól és aggodalomtól!

 - Haladj előre az egység útján, amelyen együtt jársz velem, és váljék ez az út egyre szélesebbé az én dicsőségemre!

 - Atyai csókom vigasztalja meg szívedet és töltse el lelkedet házamért való buzgósággal!
 - Az én Szívemben pihenjen meg édesdeden minden tagod, hogy erőt, kitartást kapj, és élvezd az elégedettség belső örömét!

 - Fáradozásod legyen gyümölcsöző és Nevemben végzett munkálkodásod legyen felkenve az élet Forrásának olajával!

 - Légy a szomorú szívek vigasztalója, légy gyengéd és jóságos a megtört emberekhez!

 - Maradjak számodra drágább bárkinél és bárminél, ami ezen a Földön létezik, és én lemondásod érdeme által eltekintek az emberek gonoszságától, hogy bűnbánatot tartsanak. 1

 - Elnyomóid vétkei hulljanak vissza a fejükre, mert beképzeltségben és gőgben uralkodnak, igazságos ítélőképesség hiányában irgalom nélkül vádolnak téged és megrágalmazzák adományaimat, amelyeket én adtam neked.

 - Engedd, hogy növekedjek benned, hogy amikor barátaid rád néznek, engem lássanak helyetted, és ezért szeressenek téged.

 - Továbbra is egyre többet fogok adni magamból neked, amíg megengeded, hogy isteni akaratom benned maradjon, megbízol akaratomban és lemondasz a sajátodról az enyém javára.

 - Légy áldott, amiért elszakadtál mindentől, ami ehhez a világhoz kötött, és előnyben részesítetted az isteni édesség Forrását!

  - Lelked váljon egyre buzgóbbá házam dicsősége érdekében! A szeretet kötelékeivel vond lelki egységre házamat, isteni képmásom akkor valóban bele lesz vésve, és én újból felragyogtatom felette világosságomat.

  - Légy az egység tökéletes képmása! Vezess jóságosan rá mindenkit arra, hogy éljen igaz életet bennem! A szeretetnek ezzel a királyi tettével megkapom az egység királyi koronáját.

 - A mi áldásunk 2 szálljon az emberek erőszakos cselekedetei és gyűlölete helyére! Ezeknek a pusztítóknak felelniük kell nekem az ítélet napján!

 - Értem éljen szíved minden rostja, és lelkesítsen, hogy értem dolgozz. Miként a rabszolga, aki nem követel bért, te sem fogsz sohasem bért kérni, hanem odaadod szívedet-lelkedet a mennyek országáért.

Hallgass meg, téged egyedül e nemes mű számára teremtettelek és ezért helyeztelek a Földre. Csont az én csontomból, test az én testemből, maradj egységben és légy egy lélek velem! Gondolkozz el azon, hogy mily ruházatot kaptál tőlem annak érdekében, hogy szabad ki- és bejárást biztosítsak neked udvaraimban. Ez valóban olyan félelmetes, szent titok, ami felülmúlja teremtésem nagy részének tudását és értelmét. Én, a mennyei Mester, azonban rád vetettem tekintetemet és kezemet ráhelyeztem a tiédre, hogy veled együtt hímezzek arany rózsákat, és életre keltsem őket, hogy illatozzanak, és ne csak az Egyházra árasszák ki illatukat, hanem az egész világmindenségre. Koldus maradtál volna e tőlem kapott isteni kegyelem nélkül. Most azonban az isteni kegyelem által teljesen a Szívembe zártalak. Így tettünk téged nemessé, azután hogy hozzánk csatlakoztál. Magasztos világosságunkkal eltelve és ragyogásban felemeltük jogarunkat. Megjelöltünk a Nevünkkel, hogy szolgáld házunkat és szólítsd meg szeretet-himnuszunkkal az egész világot.

 - Nyelved legyen kész, miként a szorgalmas írnok tolla, és soha, még lángok között se fáradj bele a tanúságtételbe!

Én, Jézus megáldalak téged. IC1 A lemondás érdemén keresztül Isten irgalma az emberek felé fordul és bűnbánatra indítja őket.
2 a Szentháromságé

previous index next