HOME INDEX
MOST A REMÉNYSÉG KINCSÉNEK MEGÉRTÉSÉRŐL BESZÉLEK
AZ ERÉNYEK ÖSVÉNYÉNEK KINCSE


2001. február-március
(Nem emlékszem a dátumra)

Uram, a Szentírásban olvassuk a következőket, valójában a Te szavaidat:

"Még sok mondanivalóm volna,
nem vagytok rá azonban elég erősek.
De amikor eljön ő, az igazság Lelke,
elvezet titeket a teljes igazságra" 1

Tudjuk azt is, hogy nem helyén való a kinyilatkoztatás 2 befejeződéséről beszélni és azt csupán jó gondolatok gyűjteményének tekinteni. Te élsz és cselekszel. A Szentlélek által továbbra is ki fogod nyilvánítani magad és ezt sohasem hagyod abba.
Krisztus, Te vagy az Atya tökéletes és teljes Kinyilatkoztatása, ezért mondják befejezettnek a Kinyilatkoztatást. Ez azonban nem jelenti azt, hogy többé nem szólsz hozzánk.

Béke, gyermekem! Az Igazság Lelke sohasem hagyja abba a tanúságtételt.
Újból mondom:

"Boldogok a tisztaszívűek,
ők meglátják Istent."

Látást adok azoknak, akik nem látnak, de nem engedem be az okosat és az ügyeset a tudás kapuján. Aki ezen a kapun bemegy, annak világosságban lesz része és megérti minden mondásomat 3, és ezzel egy időben megtapasztalja jelenlétemet… de az az ember, aki saját dicsőségének örvend, kívül marad a kapun 4. Sötétségben marad.

A test az test, és ezért látóképessége is testi. Aki azonban a Lélektől született, az betekintést kap és meglátja az Istent.
Lelkem virágfüzére, engedd, hogy még inkább elárasszalak! Emeld fel szemedet hozzám, bízd akaratomra magadat és mindenedet! Növeld buzgóságodat! Ne hallgass azokra, akik üldöznek téged és elvetik a kegyelmet, amit adtam neked, mondván, hogy értéktelen.

Előtted áll az Isten, nemzedék! A Tavasz lehajol hozzád, hogy homályodban elérjen téged. Ne sóhajtozz és ne is siránkozz többé! Meghívlak, nemzedék, hogy jöjj az én menedékembe! Jöjj hát!

Sötétségedben megadtam neked a kinyilatkoztatás világosságát, hogy ne csak reményedet, hanem hitedet és szeretetedet is életre keltsem. Szándékomban áll, hogy megmentselek, és ebben senki sem akadályozhat meg. A ti időtök az irgalom ideje, ezért küldöm a Földre Szavamat, a kinyilatkoztatás világosságát, látást a vakoknak.

Nem hallottátok, hogy Isten csupa gyengédség és könyörület, lassú a haragban és el van telve hűséges szeretettel? És hogy én átölelek minden teremtményt?

Igen nagy dolgokat hoztam lelked tudomására, nemzedék, de mind közül a legnagyobb önmagam kinyilvánítása. Nálatok tett isteni és gyakori látogatásaim Királyotok ajándéka, aki megmutatja nektek hűséges szeretetét. Föld, magasztald Istenedet, aki megment téged! A mennyek kinyilvánítják dicsőségemet, az egész égbolt az én művemet hirdeti. Dicsérjetek engem a csodálatos tudásért, amit nyomorúságos időtökben adok nektek, amikor szinte kihalt a Háromságos Istenbe vetett hit és elhidegült az Isten és a felebarát iránt érzett szeretet. Szentlelkem mindezek ellenére sem szűnik meg kiárasztani rátok szeretetét, és mi nem hagyunk fel sohasem azzal, hogy magunkat nektek adjuk.

Mindenki előtt nyíltan felfedem adományaimat és kincseimet, remegő ajakkal és meghatódottan ismertetem meg veletek boldogságomat, amikor megengedem, hogy Szívem mélységeibe pillantsatok, hogy megmutassam, mily dicsőséges kincseket őrzök a ti gonosz és lázadó időtők számára. Szemléljétek gazdagságomat, szemléljétek dicsőségem fényét, mert az felülmúl minden teológiát!

Most pedig, hogy világossá tegyem néhány kijelentésemet Szentséges Szívem kincseivel kapcsolatban és beljebb vigyem lelkedet a bölcsesség mélységeibe, hogy jobban megismertessem magam veled, azt kérem tőled, leányom, nyisd ki értelmed szemét és fogadd be világosságomat, hogy átadhassam neked tudásomat. Lehet, hogy egyesek úgy vélekednek, hogy magamat ismétlem, pedig az én pedagógiám tökéletes és igen hasznos lelked számára. Megadom neked a képességet, hogy felfogd kincseim értékét.

Ne feledkezz meg arról, hogy a legnemesebb kincsek közül való és felbecsülhetetlen értékű a te Istenednek mint háromszorosan Szent Istennek a megismerése, mert e kinccsel együtt elnyered Isten meghitt barátságát és magát az Istent.

Kincseim között található az erények ösvénye is. Atyám készíti elő az erényeknek ezt az ösvényét. Ki van rakva zafírokkal és a mennyekbe vezet ez a gyönyörűséges út. Hogy alkalmas légy a mennyekbe és királyi udvaromba lépni, ahol ki-be járhatsz angyalaim és szentjeim között, mert hozzájuk tartozónak fogsz számítani, szívednek engedelmeskednie kell isteni akaratomnak.

Ez az ösvény, amely az életbe visz, úgy készült, hogy mindenki használhassa, és tőled függ, hogy rálépsz-e erre az ösvényre. Ha mellettem döntesz és rálépsz az erények ösvényére, arcod azonnal felderül. Az ösvény végén én várok rád, hogy soha nem hervadó rózsabimbókkal koronázzalak, te pedig dicsérni fogod háromszorosan Szent Nevemet.

Jöjj és ne mondd, hogy nem ismered Isten rejtett dolgait! Ne mondd, hogy nem reménykedsz szentté válásod jutalmában, mert arra teremtettelek, hogy halhatatlan és szent légy. Arra teremtettelek, hogy már akkor is velem együtt uralkodj, amikor még a Földön vagy.

Átisteniesíthetem képmásodat, ha megkapod az erények ösvényének kincseit. Boldog, aki elnyeri e kincset és fel is használja. E zafírokon járva remény költözik szívedbe, mert igyekezeted nem lesz hiábavaló. Cselekedeteid javára válnak a te megszentelődésednek, valamint az én dicsőségemnek és trónomnak. Többé nem fogsz letérni az igazság útjáról, mert szent társadként én leszek veled. Én leszek lelki vezetőd, királyi jogarommal irányítva léptedet. Veled lesz az Uralkodó és fölötted a Magasságbeli, hogy fényt vessen lábad elé.

Ha úgy választasz, hogy az erények ösvényét követed, az azt jelenti, hogy engem választasz, hogy én legyek Királyod és én uralkodjak feletted. A Szentlélek megadja neked a bölcsességet, mert úgy választottál, hogy a jó emberek útján járj és megmaradj az igazak ösvényén.A reménységkincse

(Az üzenet folytatása)

Íme Szentséges Szívem felmérhetetlen kincse.
Először Isten megismerésének és megértésének kincséről adtam neked oktatást, majd az irgalom kincséről, a meghitt kapcsolat kincséről és arról, hogy miként birtokolhatod Istent. Azután az erények ösvényének kincséről oktattalak. Most a reménység kincsének megértéséről beszélek neked, amit a Szentlélek ad. A remény fakasztja az örömet és a vigasztalást a szívedben, és hordozzon bár az ember minden elképzelhető bajt a szívében, a Szentlélek hordozója 5 legyőzi valamennyit, mert a Szentlélek a vigasztalás és a szeretet himnuszait fogja neki énekelni. Így segíti őt, hogy legyőzze a nehézségeket, és felemeli lelkét, megerősíti őt, hogy méltósággal járjon.

A reménység tehát a Szentlélek ajándéka.
Helyezheti-e az ember reménységét a világ gazdagságába, ami oly sok szívet ejt rabul, de nem visz közel Istenhez? Érezheti-e így boldognak magát? Amikor tudja, hogy ezek nem tartanak örökké és nem vezetnek az örök életre, sem a dicsőségre? Nem, senki sem lehet boldog, ha lelke egyedül a világ gazdagságát értékeli. Az eredmény keserű lesz, akár az üröm.

Boldog azonban az az ember, aki hozzám fordul. Gazdaggá tehetem szegénysége által. Gazdagságot adhatok neki Szívem gazdagságából. Az én Szívemben van minden ösvény, amely a boldogsághoz vezet.

Amikor felfedezitek a reménység kincsét, nevetésetek olyan lesz, mint a fodrozódó hullám csobogása. Nevetéseteknek az egész menny örvendeni fog, mert szemetek meglátja mennyei szépségében a Királyt, és nem figyel többé a világ szennyes gazdagságára. Igen, úgy fogtok tekinteni aranyatokra és ezüstötökre, amit egykor istenítettetek, mint tisztátalan dologra. A vipera, aki rabságban tartott, soha többé nem fészkeli be magát hozzátok, mert a Szentlélek, aki a ti reménységetek és őrzőtök is, bennetek fog lakozni, ti pedig Őbenne. Megtapasztaljátok, amint örömötökben felkiáltotok. A maradandó öröm látható lesz arcotokon. Öröm és boldogság kísér majd benneteket, és vége lesz a bánatnak és a siránkozásnak. Igen a reménység kincse megerősíti és megvigasztalja lelketeket.

A Szentírás mondja: amikor imádkoztok, megkapjátok a megértést. Ha mind a mai napig sem értettetek meg engem, az azért van, mert nem tudtok imádkozni. Íme itt vagyok, kezemben nincs arany, ezüst, sem drágakő, amit felkínálhatnék nektek. Helyette felbecsülhetetlen értéket, a Szívemet adom nektek a benne található kimeríthetetlen kincsekkel együtt.

Mint újszülöttektől, meghallom-e első sírásotokat? Készen vagytok-e arra, hogy tőlem megszülessetek? Értitek-e most nyelvemet? Észrevettétek-e, szeretteim, miként küldtem el angyalaimat, hogy álljanak ajtótok előtt és őrködjenek felettetek ezekben a sötét órákban, amelyek átvonulnak felettetek? Jobban kellene bíznotok az én megmentő segítségemben!

A Lélek, aki a ti reménységetek, meg fog erősíteni benneteket, amikor megjelöli homlokotokat az én Nevemmel. Ha beköltözik szívetekbe a reménység, megmarad bizalmatok, mert ahol a Szentlélek, ott van a szabadság. Nincs semmilyen közös vonás a világosságban és a sötétségben, miként a reménységben és a reménytelenségben sincs. A Szentlélek nem szövetségese a Sátánnak, és nektek, akik megkaptátok a reménység pecsétjét, nem lehet közötök az elkeseredéshez, ami valójában a Sátán.

Ha megkaptátok a reménység kincsét, felragyog az arcotok, és átveszi az én fenségem és ragyogásom fényét. Igen, ti egyre ragyogóbbak lesztek, amint dicsőséges képmásommá váltok. Ezt csak az én Szívemből lehet meríteni… Esedezzetek ezért teljes szívetekkel a reménység Lelkéhez, aki fel fog ragyogni lelketekben és magával ragad a mennyek gyönyörűségeibe, hogy Őbenne gyönyörködjetek…

Hang hallatszik a dicsőséges magasságokból, fennhangon hirdeti a kincseket, amelyek a ti időtök számára lettek fenntartva. Ne mondjátok: "Kerestem és nem láttam őket."

Miként a felhők, úgy jövök föléd, nemzedék, mégis sokan mondják, hogy nem látnak engem. Ide-oda kalandoztok a világi gazdagságban, de amikor arra kerül a sor, hogy észrevegyétek a lelki kincseket, amelyekkel eláraszthatnálak benneteket, hogy magamat adjam rátok fenséges ruházatul, ti nem szenteltek nekik figyelmet.

Ha megadatna nektek a kegyelem, hogy úgy lássátok magatokat, ahogy én látlak isteni szememmel, melleteket verve sírnátok és elmenekülnétek a pusztaságba. Szánalomra méltó látásmódotok teljesen kiforgatott benneteket. Ha azonban úgy látnátok magatokat, hogy felöltöttetek engem ruházatul, mondom nektek, szüntelenül az én dicsőségemet hirdetnétek.
Nem olvastátok?

"Nézd, köveidet ólomporba foglalom,
és zafírokra alapítalak:
Rubinból csinálok nektek bástyákat,
kristályból kapukat
és drágakövekből falakat" 6 7

Nem értettétek meg, hogy ha elismeritek Szívemet, akkor csodálatosan megújultok? És újjáépültök romjaitokból? Nem értettétek meg szent Bölcsességemet, amikor így szólt:

"Fiaid mindnyájan az Úr tanítványai lesznek,
békés jólétet adok gyermekeidnek.
Igazságosság lesz alapod" 8

Most felfedem előttetek kincseimet, de átváltozásotok és átisteniesülésetek érdekében nem mindegyiket. Figyeljetek, akkor lelketek felvirágzik és élni fog… Szívemben végtelen sok kincs van, és ingyen osztottam szét közöttetek.

"Amint az eső és a hó lehull az égből
és nem tér oda vissza,
hanem megöntözi a földet és termővé teszi,
hogy magot adjon a magvetőnek
és kenyeret az éhezőnek,
éppen úgy lesz szavammal is,
amely ajkamról fakad.
Nem tér vissza hozzám eredménytelenül,
hanem végbeviszi akaratomat,
és eléri, amiért küldtem" 9

Szavamat azért kaptátok, hogy erőssé tegye kezeteket, meg tudjatok kapaszkodni ruhám szegélyében és ne engedjétek el. Lábatok kövesse mostantól fogva az erények ösvényét, és ha közelebb hajoltok fületekkel, meg fogjátok érteni a Szent Bölcsességet és mindazt, amit kijelentett.

Jöjj, aki még mindig céltalanul bolyongsz a pusztaságban! Jöjj hozzám, gyermekem, mert az én gyermekem vagy. Fogadd békémet és szíved-lelked kivirágzik.


Dicséreteim témája,
Te Király, Fenség és Uralkodó vagy
az egész világmindenség,
de a mennyek felett is:

Ó mondd, mi az ember,
hogy rápazarolj akár egy gondolatot?
Mégis újból figyelmeztetsz,
"majdnem isteni lénnyé tettél",
szüntelenül hívsz minket, hogy fogadjuk
a dicsőség és ragyogás koronáját
és legyünk országod részesei.

Szent Nevemért megmutatom, de el is küldöm a meny-nyekből fenséges dicsőséggel hatalmamat és irgalmamat, hogy megmentselek benneteket…
Megáldalak… IC


(Ez az üzenet több szakaszban néhány héten át folytatódott.)


1 Jn 16,12-13
2 a magánkinyilatkoztatás
3 a Szentírást
4 mint a farizeusok
5 az a lélek, aki a Szentlélekben él
6 Iz 54,11-12
7 E hasonlatok a lélekre vonatkoznak.
8 Iz 54 13-14
9 Iz 55,10-11

previous index next