HOME INDEX
SENKIT SEM AKAROK ELVESZÍTENI KÖZÜLETEK!


Görögország, Rhodos, 1997. szeptember 9.

Tebenned van az én reményem,
a Te kezedben van az én életem.
Kérlek, lépj hozzám,
jöjj és irányítsd lelkemet, Uram!

Én vagyok. Virágom, csillapítsd szomjúságodat az én jelenlétemmel! Teljes Szívemből, igen, teljes Szívemből mondom: szeresd azt, aki a legjobban szeret, és sohasem hagy el téged! Tiszteld szeretetemet és tisztelj engem! Növekedj szeretetemben és a mi egységünkben!
  Vassula! Szólítani foglak később, hogy leírd sóhajaimat, melyek a nap minden percében feltörnek Szívemből.
  Saját lelkének árt az, aki engem megbánt. Senkit sem akarok elveszíteni közületek! Ezért sóhajtozik lelkem bánatában, és szomorúságomat az ember fel nem foghatja. Nálam van a bőség és a tartós gazdagság, és alig várom, hogy megoszthassam veletek! De jaj, közületek sokan a közömbösség álmába merültek! Kérjétek, hogy bocsássam meg korábbi rosszakaratotokat, rossz tetteiteket, és én fényoszlopot adok, hogy megvilágítsa félelmetes éjszakátokat.
  És te, Vassulám, maradj velem, és ne engedd, hogy az ellenség megtévesszen és kifárasszon, hanem légy továbbra is az én hangom visszhangja, mely a hegyek szakadékaiból verődik vissza! Mivel megízlelted Kenyeremet, lelked mindig vágyakozni fog utána. 1 Drága lelkem, ne sajnáld a fáradságot és tégy jót küldetésedben!
  Az áldozat, az éjjeli virrasztás, a testi szenvedés vagy más, tiszteletemre végzett dicséretes cselekedetek sem szereznek nekem oly örömet, mint amikor a lélek odajön hozzám kezében a szívével, és felajánlja nekem kimutatva ezzel irántam való szeretetét, mégha az gyermekinek tűnik is....
  Aki megtalál engem, megtalálja az életet.
  Boldog az az ember, aki felfedez és ismertté tesz engem!
  Most az Élet Kenyerét adtam neked, hogy azon a napon, amikor trónom elé állsz, jó gyümölcsökkel legyen tele a kezed, és felkínáld áldozatodat nekünk 2.
  Ismertess meg minket a világgal, és emlékeztesd az embereket arra, hogy Isten Szava él és eleven!
  Hirdesd a feltámadt Krisztust, aki mindenképpen és mindenekfelett az első, aki azért jön el napjaitokban, hogy emlékeztessen titeket a reménységre és az ígéretre! 3
  Hirdesd a feltámadt Krisztust, aki mindig jelen van, közöttetek van, de bennetek is van, aki gazdag a kegyelemben, és akit nagyobb megbecsülés illet, mint a jogarokat és a trónokat. Az Ő istenségében olyan hatalom van, aminek tisztasága semmihez sem fogható, mentes minden folttól, mindenható és szeretettel van az ember iránt. Ismertesd meg őket a bennem rejlő misztériumokkal, amelyeket felfedek a lélekben szegények és azok előtt, akik tiszta szívvel közelednek hozzám! Szentlelkem nyilatkoztatja ki mindazt, amit felfedek előttetek, hogy az emberek megismerjenek bennünket mint háromszorosan Szentet a Szentlélekben..
  Drága lélek! Használd fel példabeszédeimet és kövess engem! Én, Jézus Krisztus, szeretlek és megáldalak.1 Amikor a "Kenyeremet" szót hallottam, ugyanakkor azt is hallottam, hogy "engem".
2 a Szentháromságnak
3 Az Egyház megújulására a Szentlélek által.

previous index next