HOME INDEX
EGÉSZ SZÍVEDDEL KERESS!


Görögország, Rhodos, 1997. június 5.

(Ezt az üzenetet Isten az "Igaz élet Istenben" Társulat tagjaihoz intézte, akik itt találkoztak. Száznegyvenen jöttek huszonhárom nemzet képviseletében.)

Uram, a Te Szavad lámpás
a lábam előtt,
jelenléted szívem
öröme és békéje.

Emberiség Megváltója,
mit tehetek,
amit szívesen lát szemed?
Milyen viszonzást adhatnék
Jahvenak, az én Atyámnak
irántam való nagylelkűségéért?


1 Béke legyen veled!... Hallasd hangomat a Föld határáig! Hallja meg és tudja meg mindenki, hogy gyengéd és könyörületes Isten vagyok!
  Én népem, én tulajdonom, keress egész szíveddel és fordítsd el szemedet a világról! Emeld fel hozzám és nézz Teremtődre!
  Én mondom, a ti Teremtőtök, aki nagyon szeret titeket: A békét háromszorosan Szent Lelkemben fogjátok megtalálni. Hozzátok szóló szereteténekem az én ajándékom, hogy ezáltal több tudást adjak nektek, magamhoz vonzzalak benneteket, és megismerjetek mint Atyátokat.
  Szívem áldott gyermeke! Maradj hűséges hozzám, és élni fogsz.
  Ki az, aki utánam vágyódik? Jöjjön hozzám, én leszek az ő öröme, ő meg az én örömöm, kertem és mennyországom lesz.
  Legyetek áldottak, akik az én Nevemben jöttetek erre a találkozóra és legyetek egyek a mi Egységünkben!.

(Valaki video-filmet készített, mialatt ezt felolvastam a csoportnak. Egyikük meg akarta nézni a filmet. Azt látta, hogy a mellettem lévő asztalon álló ikonon a Pantokrátor velem egyszerre mozgatta a száját, míg én az üzenetet olvastam fel.)


1 A mennyei Atya szól:

previous index next