HOME INDEX
BESZÉLJ A FELTÁMADT KRISZTUSRÓL!


1997. április 12.

Az én békémet adom neked, Vassula. Jöjj és hallgasd meg Szent Édesanyádat!

Szűz Mária: A Magasságbeli valóban megszólított téged Szavával. Jöjj most, te, akire Isten rábízta üzenetét! Jöjj és írd! "Kristos annesti!"

Alithos annesti!" 1

Igen, Krisztus valóban feltámadt, és Isten azt akarja, hogy mondd el ezt mindenkinek! Mondd meg ennek a haldokló világnak, hogy Fiam valóban feltámadt! Beszélj a feltámadt Krisztusról, angyalom, mert nemzedékedben racionalizmusuk miatt sokan nem ismerik el ezt az igazságot.
  Nem olvastad?
  Ez a nép világi eredményeire büszke és azt gondolja, hogy mindene megvan és dicsőségben van, mivel birtokolja a világ országait.
  Saját fontosságukkal töltekeznek a háromságos Isten teljessége helyett. Ezért van nagy kavarodás a Földön, és ezért ontanak oly sok ártatlan vért.
  De ezek szintén az idők jelei.
  A Sátán és sötét uralma a Földre üríti okádékát, bajt és megosztottságot hoz a családokba. Hamis prófétákat támaszt az egész világon. Jeleket és csodás jelenségeket is művel, úgy hogy álnoksága még a választottakat is megtévesztheti.
  Ezek a hamis próféták esőként hullottak rátok, sok bajt és zavart okoztak nektek, szegény gyermekeim...
  Hamis szóval és hamis esküvel van teli szájuk, és próféciájuk olyan, mint a káros gyom, ami most az Úr földjének barázdáiban növekszik. Gyökereikből újabb káros gyomok nőnek fel.
  A vészjelek már a fületekben visszhangzanak, gyermekeim, de úgy tűnik, hogy nem értitek vagy nem ismeritek fel azokat a jeleket.
  Ők a szelet fürkészik, ami magasabbra viszi hangjukat Salamon király, Illés vagy Mózes próféta hangjánál is. Azt állítják, hogy sokkal nagyobbak náluk, megkoronázzák magukat, és így beszélnek: "Ugye csodálatos, hogy ilyen nagy a hatalmunk?" 2
  Azért figyelmeztetlek, hogy félre ne vezessenek titeket.
  Isten adjon szíveteknek felismerő képességet, előttetek megnyilvánuló dicsősége vezessen benneteket az igazságra!.1 Jelentése: "Krisztus feltámadt!", és a válasz: "Valóban feltámadt!" Húsvét után negyven napon keresztül így köszöntik egymást a görögkeletiek.
2  Szent Édesanyánk figyelmeztet minket azokra a hamis prófétákra, akik azt állítják, hogy nagyobbak Salamonnál vagy, hogy ők Illés, Mózes vagy Énoch. Mások képzelődéseikkel vezetik tévútra az embereket, és sokakat rábírnak arra, hogy olvassák el elképzeléseiket és kövessék őket.

previous index next