HOME MESSAGES
Vassula részvétele János Pál Pápa és Teoktist Pátriárka
1999 májusi romániai összejövetelén


Írta: Isabelle Gay


"Legbensőbb vágyam, hogy találkozzék a Nyugat és a Kelet. Szükségem van arra, hogy Egyházam e két oszlopa találkozzék és megszilárdítsa Egyházamat."
(Jézus - Vassulának, 1994 Október 5)

Christus a Inviat! Christos Anesti!

Ez a váratlanul és gondviselésszerüen megszervezett romániai út volt a jele annak, hogy az Úr azt akarta, hogy Vassula jelen legyen II. János Pál Pápa és keleti testvére Őboldogsága Teoktist Pátriárka, a Romániai Ortodox Egyház feje között lezajló, történelmi jelentőségü találkozón.

Elkisértem Vassulát és, mi mindketten Teoctist pátriárka hivatalos vendégei voltunk, ami nagyon megkönnyitette a különféle rendezvényekre való bejutásunkat.

1999. május 5-én, szerdán indultunk Genfből Bukarestbe. A hőmérséklet már napok óta 27 C fok volt ezért igencsak meglepődtünk amikor a leszállásnál a pilóta bejelentette, hogy 7 C fok van. Zuhogó eső és jeges szél fogadott, mintha csak a természet erői szabadultak volna el egy örvendetes esemény előtt.

Május 7-én pénteken azonban a Szentatya érkezésekor az égbolt tiszta volt és az is maradt egészen az elutazásáig.

13:30 - ra volt kitűzve a Szentatya és Teoctist Pátriárka találkozója Bukarest központjában, a pátriárka palotájában, mely egy hegyen található, és ahonnan egy szép, barátságos - a katedrális és a pátriárka palotája által szegélyezett - részre lehet lelátni.

Volt engedélyünk, így mi is bemehettünk egy tüzetes rendőrségi vizsgálat után.

A Szentatya és a Pátriárka - mindketten fehérbe öltözve - a „pápamobilon" érkeztek harangzúgással és csodálatos bizánci himnuszokkal kísért lelkes ünneplés közepette.

Először a katedrálisban imádkoztak majd átmentek a téren fel a palota lépcsőin az árkádokhoz és innen intézték beszédüket a hívőkhöz.

Mi a lépcső alján álltunk 3 méterre a pápától és a pátriárkától az őket elkisérő püspökökkel, érsekekkel és metropolitákkal szemben.

Olyan közel álltunk a Szentatyához, hogy amikor lenézett a tömegre, tekintete ránk vetődött és rámosolygott Vassulára, mintegy köszöntve őt. Vassulának az volt az érzése, hogy felismerte. A beszéd után a pápa és a pátriárka visszavonultak a palotába, majd néhány perccel később Dániel, a pátriárka „jobb keze" kiséretében kijöttek. Dániel szívélyesen üdvözölte Vassulát a lépcső tetejéről. Mellette állt Bria atya, az Egyházak Világtanácsa: „Megújulás az Egységért" osztályának volt vezetője, aki utazásunkat intézte.

Vassula már találkozott Dániel metropolitával és Teoctist pátriárkával 1994 májusában Iasi -ban (Románia) egy az Egyházak Világtanácsa (WCC) által szervezett konferencián, melynek témája: „ A keresztény lelkiség napjainkban" volt (ahová O’ Carroll atya kisérte el őt ).

Vassulát azért hívták meg, hogy beszámoljon az üzenetről, és az Úr kéréséről az egységgel és a húsvét időpontjának egyeztetésével kapcsolatba. A kérés és a konferencia egyik javaslata az 5 utolsó közül „Húsvét közös megünneplésére írányuló új kezdeményezés" volt. Ezt 1997 márciusában egy konzultáció követte Aleppoban (Szíria) amelyre meghívták az egyházakat, hogy megegyezzenek Húsvét ünneplésének közös időpontjában.

Washingtonban 1998 októbrében az Észak - Amerikai Ortodox - Katolikus Teologia Konzultáció újból felvetette az ötletet. A cél az volt, hogy kövessék a Niceai Zsinat által kitűzött alapelvet.

Érdekes megjegyezni, hogy az Evangélikus Egyház is hasonló vezérelv kidolgozásán fáradozik. Az Evangelikus Világföderáció (LWF) főtitkára Ishmael Noko felkérte a föderáció 124 tagegyházát, hogy tanulmányozzák az 1997-es Aleppói Gyűlés közös húsvéti dátumra vonatkozó tervét.

Noko tiszteletes Genfben adott nyílatkozatában kihangsúlyozta e megállapodás jelentőségét:

"Nagyobb horderejű kérdésről van szó, mint a húsvét közös ünneplése, az Egyház egységének ügye forog kockán, azé az Egyházé, melyet Krisztus Testének tekintünk.

Krisztus Teste megoszlik az emberi számítgatások miatt, de a Feltámadás ténye erőt ad nekünk, hogy emberi korlátaink fölé emelkedhessünk. Húsvét ünneplésének közös időpontja az egység látható jele lenne! "

Vassula, akit hajlamos vagyok a jelenlegi idők Keresztelő Szent Jánosának nevezni, kapott karizmája révén megmutatja a világnak az egységhez vezető utat.

  Két dosziét készítettünk egyet a pápának és egyet a pátriárkának, melyekbe az Igaz élet Istenben üzenetből válogattunk össze fontos üzeneteket húsvét ünneplésének közös időpontjára és a Keleti és Nyugati Egyház megbékélésére vonatkozólag. Kihangsúlyoztuk azokat a részeket, ahol az Úr kitartóan sürgeti az ünneplés közös időpontjának egyeztetését.

(lásd lejjebb idézetek az üzenetekből)

Egy listát is mellékeltünk Vassula beszámolóiról amelyeket 1988 és 1999 között a világ számos országában tett (580 találkozó) és az Igaz élet Istenben üzenet fordításainak bibliográfiáját .


Azon töprengtünk, hogy Vassula át tudja-e majd adni a dosziékat, és lesz-e alkalma tartalmukról néhány szót váltani a Szentatyával és a pátriárkával. Ez akkor lehetetlennek tűnt.

Úgy gondoltuk, hogy másnap 1999 május 9-én szombaton lesz rá alkalmunk, mert minket is meghívtak a pátriárka palotájában rendezendő fogadásra. Este 6 óra körül érkeztünk, átestünk a biztonsági vizsgálaton és bementünk elfoglalni a helyünket a palota amfiteátrumába, ami úgy nézett ki mint egy egyszerüen de szépen diszített különleges zsebszinház.

Néhány perccel később püspökök és bíborosok kíséretében bejött a Szentatya. Köztük volt Sodano bíboros, Cassio Silvestrini sokakkal együtt, és tőlünk 2 méterre foglaltak helyet. Szerettük volna Vassulát bemutatni, de megfelelőbbnek tünt, ha Bria atya vagy Dániel metropolita tegye ezt meg, de ők épp akkor nem tartózkodtak ott.

Gyermekkorus köszöntötte az amfiteátrumba belépő Szentatyát és a Pátriárkát. Tapsvihar és egy csodaszép Feltámadási himnusz fogadta őket. Ez a himnusz a 3 nap alatt sokszor felcsendült.

A Szentatya beszédének befejező szavai szerint "ez a látogatás felejthetetlen" volt. Utána a fogadáson egyszercsak a Szentatyától 1 méter távolságra találtuk magunkat.


A pápa fogadása

A nagyteremben sok apró büfé asztalka volt elhelyezve. A Szentatyát és a pátriárkát egy 2 főre teritett asztal és 2 karosszék várta. A meleg és szivélyes légkör bizonyára váratlan volt a Szentatya és kisérete számára.

Azt terveztük, hogy a dosziékat akkor adjuk oda amikor a Szentatya bejön a terembe. De miután a Miatyánkot elénekelték román nyelven az áldás után a Szentatya közé sereglő emberek eltorlaszolták Vassula útját. A Szentatya és a pátriárka kénytelen volt kivonulni a termből. Mi pedig mindig akadályba ütköztünk ahányszor már azt hittük, hogy célhoz értünk....

Az ortodox hitü Vassula - egyházától támogatva e találkozó szemtanújaként - saját szemével látta beteljesülni az Igaz élet Istenben üzenetein keresztül az Úr jövendöléseit:

Dicsőség ragyog fel a keleti partról. Ezért mondom a nyugati háznak: fordítsd szemedet Kelet felé! Ne sírj keservesen a hitehagyás és házad lerombolása miatt! Ne ess kétségbe, mert holnap együtt fogsz enni és inni keleti partról származó hajtásommal. Lelkem fog benneteket egyesíteni.

......Irgalmamban és szeretetemben végül felemelek Keletről egyet, aki így fog szólni bátyjához: „ Jöjj, és lépj földemre! Jöjj, és egyél asztalomról! Jöjj, és igyál velem! Kádjaimból kicsordul az új bor. Legeltessük együtt bárányainkat, és tegyük Édenné legelőinket!
(1994 Október 24)

Keletről kínálják fel nekem a dicsőség koronáját.

Fel fogom emelni ivadékomat keleti házamból, hogy előmozdítsa az egységet, míg végül minden nép egyetlen Névben fog összegyűlni...
(1994 December 7)

Keletről nagylelkü szívet támasztok, aki hűségben békeszövetséget fog megpecsételni a Nyugattal.

....Ma mélyen meghat teremtményeim legkisebb igyekezete is, amely düledező házamat akarja helyreállítani. Az egész menny örül az egység felé vezető legkisebb lépésnek is. Atyám haragját enyhíti minden imádság, amelyet Testem felépüléséért ajánlanak fel... Áldásaimat árasztom azokra a találkozókra , amelyeket az egység érdekében az én Nevemben hívnak össze, és megáldom azokat, akik ezeken részt vesznek. Szemem őrködik azok felett, akik szeretnek engem, és akik tökéletlenségük ellenére eleget tesznek forró vágyaimnak.
(1994 Október 5)

A Szentatya és a pátriárka távozása után a Szentszék romániai nagykövetével beszéltünk, akivel Vassula korábban már találkozott Rómában, és Galeriu atyával, egy mélyhitü ortodox pappal, aki Romániában pártfogolja az Igaz élet Istenben ügyét.

1999. május 9-én, vasárnap reggel egy óriási - fákkal szegélyezett - téren rengeteg hívő társaságában vettünk részt az Ortodox Isteni Liturgián melyet Teoctist pátriárka a Szentatya jelenlétében mutatott be.

Hogy jó helyünk legyen egy órával korábban érkeztünk. Összefutottunk Basil atyával, aki a pátriárka tancsadói közé tartozik. Bria atya és felesége kiséretében mindhárman leültek mellénk. Basil atya, aki azelőtt Lausanne-ban élt, boldogan elbeszélgetett velünk. Amikor Vassula karizmájáról beszéltem nyitottnak és érdeklődőnek tűnt. A nálam lévő „Szentlélek adományai" témájú könyvből adtam neki egy példányt, és felajánlottam, hogy az ünnepség után továbbá könyveket adok. Mivel közel volt a helyünk egymáshoz, így ez könnyü volt, hosszasan el tudtunk beszélgetni, sőt olyan figyelmes volt, hogy a román nyelvü mise alatt magyarázott nekünk, hogy jobban megértsük.

Az áldozáshoz kevesen, főleg gyerekek járultak. Csak a pátriárka áldoztatott.

Délután Ceausescu egykori palotája előtti téren nagyon lelkes tömegnek celebrált misét a Szentatya. Románia minden részéből érkező hívek száma mintegy 1 millióra volt tehető. A pátriárka is részt vett a misén ortodox és katolikus papok társaságában. Megkapó erővel szálltak az ég felé a dalok és az imák. Mintegy 100 pap áldoztatott kifogástalanul megszervezett modón forró ima és elmélyültség légkörében.

Amikor vége lett a misének, a tömeg hangosan skandálni kezdte:

UNITATE! UNITATE!

( Egység! Egység! )

A Szentatya vidáman odafordult a pátriárkához és így szólt: "Akkor sietnünk kell vele!"

A pápa 3 napos látogatása különösen barátságos, nyugodt, együttmüködő légkörben zajlott, túl sok protokol nélkül. A pátriárkának a legkisebb részletre is kiterjedt a figyelme. Nagy öröm és kölcsönös gyengédség volt érezhető.

Ami a két dosziét illeti végül sikerült jó kezekbe juttatnunk.


Részlet az 1989 dec. 24-i karácsony esti üzenetből (a kommunista diktatúra romániai bukásának idején):

Virágom, én vagyok a világ Világossága. Énekelj és légy boldog! Énekelj örömödben, mert én vagyok az, Jézus, aki csodákat művel. Keresztem visszakerül minden templomra. Látod?

Hamarosan eljön az egyetemes béke, kezd megszületni a béke. Imádkozz a béke és a szeretet megszületéséért! A Föld már érzi az első szülési fájdalmakat. Szeretteim, ezek szeretetem első jelei.

Én vagyok az Ég és a Föld Ura, és hatalmamat minden nemzetnek megmutatom, mert mindenható vagyok. Megmondtam, hogy leheletemmel mindenkit legyőzök, aki rabszolgaságra vetett benneteket. Értsék meg a nemzetek, hogy minden az én hatalmam alá van vetve, és amit egyetlen lehelettel tettem, az dicsőségemet szolgálja. Egyetlen ember sem képes eltörölni törvényemet. Értsék meg a nemzetek, hogy én, az Úr vagyok az, aki eljöttem, hogy kiszabadítsam e rabokat a börtönből és magamhoz emeljem őket. Én taszítottam ellenségeiteket az örökös szégyenbe, és ez még nem minden. Nővéretekkel, Oroszországgal is aláírom a béke és a szeretet szerződését, és elfeledem bűneit. Újból jegyesemmé teszem. Ez az ének tör majd fel szívéből:

"Szeretetemet mindig megőrzöm iránta, és szövetségem fennmarad Istennel."

Lelkem e dicsőséges pillanatra szomjazik. Nővéretek, Oroszország által készülök megmutatni ragyogásomat és dicsőségemet az ég alatt élő minden nemzetnek.

Szépségembe és tisztaságomba öltöztetem, bemutatom bátyáitoknak {az Úr a római katolikusokra gondol} , hogy általa és benne láthassák meg szépségemet és tisztaságomat. Leányom, közeledik nővéretek megtérésének ünnepe! Megmondtam, eljövök korszakotok nyomorúságába, hogy megvigasztaljam az elnyomottat, és kiszabadítsam a börtönből a foglyokat, és azokat, akik a föld alatti sötétségben élnek.

Én vagyok a ti Szabadítótok, aki eljön, hogy megszabadítson benneteket a vörös sárkány torkából.

Én vagyok a ti Jézusotok, galambjaim, aki eljön, hogy feltörje kalitkátokat, és megszabadítson benneteket .

Én vagyok a ti Szent Istenetek, aki sohasem hagyott el benneteket, és bizony mondom, kapuid nem zárulnak be előttem.

Vassula, szégyent és megalázást hozok e gonosz hatalmakra, amelyek lerombolták házamat, és tátongó sírrá tették.

Világosságom életre fogja kelteni nővéreteket, Oroszországot és minden szomszédját. Feltöröm kalitkátokat, és megszabadítalak benneteket! Tudjátok meg, hogy egyedül tőlem való az üdvösség és a szabadítás. Imádkozz nővéredért! Imádkozz szomszédaiért!

– Uram, Te mondtad:

„Jaj annak, aki a máséból gyűjtöget,
– ugyan meddig! –
aki zálogok terhével terheli magát.
Nem kelnek-e fel hirtelen hitelezőid,
nem ébrednek-e fel végrehajtóid?
A zsákmányuk leszel!"
{Habakuk 2,7.}
Pontosan ez történt Romániával, de az ártatlan emberek vérükkel fizettek érte.

– Biztos lehetsz afelől, hogy velem van korszakod minden vértanú szentje, aki a Sátán dühöngésének áldozata lett! Mind velem van, aki áldozatként halt meg. Bizony mondom neked, hogy a Sátán – aki tudta, hogy kiszabadulnak markából – haragjában minden virágomat meg akarta semmisíteni.

(Ekkor Jézus letekintett a magasból Romániára.)

– Ne sírj kicsim, mert én, az Úr fogom felépíteni romjaidat. Megsokasítalak, hogy tanúságot tegyél Nevem mellett. Megengedem, hogy nagy eseményeket láss az én Nevem alatt.

Végre szabad vagy! Szabad vagy, hogy hozzám, Szabadítódhoz siess, és Szentséges Szívemben élj!

Világosságommal elűzöm ellenségeidet, akik az én ellenségeim is. Ne sírj gyermekeid miatt, akik nincsenek többé, mert mondom neked, hogy ma mindegyiküket Szívembe fogadtam.

Áldott legyen Urunk, irgalmas Istenünk,
mert meglátogatta népét!
Segítségére sietett,
azért jött, hogy világosságot adjon azoknak,
akik sötétségben és a halál árnyékában élnek.
Dicsőség az Úrnak, aki azért jön,
hogy lépteinket a béke és a szeretet útjára vezesse.
Amen.

 
vissza a találkozóhoz

Eddig még nem alkalmaztam kényszert veletek szemben, csak kértelek, hogy egyesítsétek húsvét dátumait, de ti nem halljátok Szentlelkemet.

Kimerítettétek Atyám türelmét. Most újból kérem, hogy egyesítsétek húsvét dátumait, hogy kegyelemmel ragyogjon fel Lelkem felettetek és eggyé tegye házamat.

Ma hozzátok szólok, de ti nem értékelitek szavaimat ebben az üzenetben. Majd ha egyszer értékelitek, akkor már túl késő lesz.

Ó! Bárcsak lenne legalább egy ember azok között, akik az egységért dolgoznak, ha legalább egy lenne, aki nem adná fel a szenvedés és a félelem miatt a harcot, és elősegítené húsvét dátumainak egyesítését! Azt az embert én, az Isten felmagasztalnám.

....Kérlek ezért, Nyugat háza, haladj tovább és leplezd le az ördögöt azáltal, hogy egyesítsd húsvét dátumait, ahogy az ősegyházban volt.
(1996 November 27)

...Imádkozz, a Kelet és a Nyugat házáért, hogy fogjanak össze mint két imára kulcsolodó kéz, mint két, mint két egymáshoz hasonló kéz, amelyek akkor szépek, amikor imádságban összekulcsolódva az ég felé mutatnak. Dolgozzon együtt e két kéz, mely ugyanazon a testhez tartozik, és osszák meg egymással képességeiket és tartalékaikat! Ó, mikor fog engem Testem két keze együtt az oltár fölé emelni, és együtt felmutatni?
(1995 Június 15)

...Menj most, keresd fel bátyádat, és egyesítsétek húsvét dátumait! Akkor megadom nektek a szeretet adományát és meggyógyítom látásotokat. Nem akarom, hogy saját esztelenségetek miatt elpusztuljatok. Kétszeres az én szomorúságom. Kétszeres a sóhajom. Menj most és enyhítsd fájdalmamat, testvér! Menj és dicsőits meg azzal, hogy egyesítitek húsvét dátumait.
(1994 December 7)

Nem hallottad, hogy meg fogom valósítani az egyetlen dátumot?
(1994 Október 24)

Milyen dicsőségesek voltatok korábbi napjaitokban! Jöjjetek, és tegyétek eggyé házamat azáltal, hogy egyesítitek a húsvét dátumait...
(1994 Október 5)


vissza a honlapra