HOME MESSAGES


MICHAEL O'CAROLL atya (CSSP) Vassula Ryden lelkivezetője
Michael O'Carroll atya CSSp, évek óta Vassula lelkivezetője, és vele utazott mindenfelé, amerre csak küldetésük szólt. Kiváló hírneves ír teológus és a Pápai Mária Akadémia tagja. Egy ötrészes teológiai enciklopédia szerzője, a pápáéhoz nagyon hasonló érdeklődési körrel, akinek doktori értekezési témája a lelki élet volt.


A következő állásfoglalást tette közzé 1997 elején azok után, hogy fel kellett hagynia utazó szerepkörével:

Kijelentem, hogy támogatom Vassula Rydent, amint ez már amúgy is nyilvánvaló az általam írt könyvek alapján: Vassula of the Sacred Heart's Passion (A Szent Szív Szenvedésének Vassulája) , Bearer of the Light ( A Fény hordozója ) és a harmadik, amely még csak előkészületben van: Vassula: Apostle of the Holy Trinity (Vassula a Szentháromság apostola). Azt hiszem szükségtelen bármit hozzátennem ehhez a nyilatkozathoz, de hadd legyen ez teljesen világos: Az a pap, aki annyi ideig az ő tanácsadója volt, szeretné ha minden hallgató mentes lenne bármiféle gyanakvástól vagy kétségtől a hitét illetően, a Vassulának adott üzenetek isteni eredetével kapcsolatban.

Teológusok vitatták meg ezt a kérdést, és a világ minden tájáról, Észak és Dél Amerikából, Európából, egész a messzi Japánig, sokan nyivánították ki támogatásukat. Megkértek, hogy nyilatkozzam: teljesen azok mellett állok, akik hangot adtak hűségüknek, hitüknek az üzenetekkel kapcsolatban, kinyilvánítva ezt az elérhető legnagyobb tekintély: a Hittani Kongregáció bíboros prefektusa, Ratzinger bíboros előtt. Ő miután annyi levelet kapott az ügyben, fontos nyilatkozatot tett Guadalajaraban barátainknak, akik biztosítottak minket, készek eskü alatt tanúsítani amit mondott nekik. Idézem üzenetének legfontosabb szavait: "Folytathatják írásainak támogatását ..."

Nekem úgy tűnik, hogy ez elégséges bizonyíték, és meg kívánom erősíteni: teljesen elfogadom ezt az álláspontot, amely semmilyen módon nem kompromittálja a Szentszékhez fűződő kapcsolatomat. Közismert a pápaságot védelmező hozzáállásom.

Amikor találkoztam a jelenlegi pápával 1995 november 29-én, áldást kértem Vassula számára. Röviddel előtte két róla írt könyvemet adtam át neki - az egyik lengyel gyökereiről a másik életéről és tanításáról szól- , s ugyanekkor biztosítottam őt arról, hogy mellette állok. Erre ő azt felelte: "Sok az ellenség."

Majd pedig kívánságomnak megfelelően áldást adott Vassulának. Az is közismert, hogy 1996 augusztus 11-én amikor tudta, hogy az audiencián spanyol barátaink is részt vesznek, nyilvánosan bátorította őket, és arra bíztatta őket, hogy folytassák tanúságtételüket Isten szeretetéről, ami mint tudjuk oly gyönyörűen fejeződik ki az üzenetekben.

Úgy gondolom ez meg kell hogy nyugtasson mindenkit, aki esetleg attól tartott, hogy megváltozott a véleményem az Igaz Élet Istenben üzenetekkel kapcsolatban.

Michael O'Carroll atya CSSp,
1997 január 2.
Black Rock College
Dublin, Ireland
Michael O'Carroll atya korábbi állásfoglalásai az Igaz élet Istenben lekiség mellett:
vissza a honlapra