Ang mga Pinagkukunan ng mga aklat ng 'Totoong Buhay sa Diyos' at iba't ibang literatura.


Mga tanong sa alin mang bersyon ng Totoong Buhay sa Diyos, makipagkontak sa:tom.austin@span.ch

or: True Life in God,
Post Office Box,
1800 VEVEY,
Switzerland


Kung ang alin mang impormasyon na nakatala dito ay may pagkakamali o pagkukulang, makakatulong kung ito ay ipapaalam kay:
dha@tlig.org

Ang iba sa mga tagalathala ay may LISTAHAN NG PRESYO na makikita kapag nai-klik sa tapat ng pangalan.Philippines

TLIG Philippines Association, 89 Scout Delgado St., Diliman Quezon City, Philippines 1103
(Tel: 00632-3743469)
(Tel/Fax: 00632-3743468 c/o Raymond Lara and Cora Zaballa, e-mail: tlig_phils@mail.com)
(Tel/Fax: 00632-7256046 c/o Cecilia Lutz, e-mail: cblink@skyinet.net)

Center for Peace, Asia, c/o June Keithley-Castro & Lydia Sison
#140 Lopez-Rizal St., Mandaluyong City 1550, MetroManila, Philippines
(Tel: 00632-5311216 / Fax: 00632-5311314)


TLIG Philippines Association, 89 Scout Delgado St., Diliman Quezon City, Philippines 1103
(Tel: 00632-3743469)
(Tel/Fax: 00632-3743468 c/o Raymond Lara and Cora Zaballa, e-mail: tlig_phils@mail.com)
(Tel/Fax: 00632-7256046 c/o Cecilia Lutz, e-mail: cblink@skyinet.net)

Attorney Felix Azanza: Unit A4 Wndsor Villa, Culiat, Tandang Sora, Quezon City.
(Fax: 0063 2456 2171)

Mary and David, Mandaue Central PO Box 233, Mandaue City 6014, Cebu, Philippines.
(Fax: 6332 310305)

Center for Peace Asia, Shaw Blvd Cor. Old, Wackwack Road, Manduluyong Metro, Manila, Philippines.
(Tel: 795-622/Fax: 922-8358)
balik sa homepage