DHTML Menu By Milonic JavaScript

Ελληνικά » Αποστολή » Αναφορές από Ομιλίες της Βασούλας » 2014 Αναφορές » Η Βασούλα στην Οικουμενική Σύναξη της ΑΕΘΖ στη Φάτιμα της Πορτογαλίας  »

 

Vassula at the TLIG Ecumenical Retreat in Fatima, Portugal
January 22-25, 2014
I would like to report on the retreat held in Fatima during the week of Prayer for Christian Unity from 22nd to 25th January of this year to pray for Christian Unity. I will report in the only way that I know which is from my own personal and lived experience.
We were in the Octave for Christian Unity which is celebrated around the world each year and which starts on Jan 18th (Vassula’s birthday) and ends on 25th January (Conversion of St Paul, the apostle to the Gentiles).
Both Pilar de  Oriol and I, together with our spouses, put in many long hours of preparation. We had asked to be able to say Mass in the Apparitions chapel and also the Resurrection chapel and since there were processions at night around the sanctuary, we agreed to carry the statue of Our Lady and the Illuminated Cross.
240 people attended from 22 different countries
240 people attended from 22 different countries
240 people attended from 22 different countries!
There were: 9 Catholic priests which included Monsignor René Laurentin and Monsignor González-Agápito,  2 Brazilian priests, 1  Argentinian, 1 Spaniard, 1 Portuguese and 1 from the Czech Republic. In addition there was also a Greek-Orthodox Archimandrite and an Anglican priest who took part.  So we were Catholics, Orthodox and Anglicans.
I would also like to thank Father Milheiro and Sisters Isabel and Arminda for their attendance and help in advertising the retreat. They are doing a truly wonderful job bringing the messages to all 22 Portuguese prisons where there have been innumerable conversions which have been printed in several volumes.
There was also Father Ángel Antonio with a large group of religious from the Congregation of St. Michael the Archangel. The talks were given in the conference room of the hotel and Pilar had the demanding task of translating from English to Spanish and vice versa.
Vassula, Mons. G. Agápito, Pilar
Vassula, Mons. G. Agápito, Pilar
I would especially like to mention Father Laurentin, who in spite of his advanced years, wanted to accompany his beloved Vassula on this retreat. He has been a great friend and defender of Vassula for the last 20 years and has never failed her.
The retreat began in the afternoon of the 22nd with a short introduction and some words from Vassula. We then went to the Apparitions chapel for Mass which was presided by Monsignor González-Agápito, accompanied by Catholic priests from our group.
When I saw our group occupying most of the seats in the Apparitions chapel with our priests on the altar, I felt a great joy. We were there where Our Lady of the Rosary had appeared 97 years earlier.
On Thursday the Mass was celebrated in the Byzantine rite in the Chapel of the Resurrection. It is the Divine Liturgy of St. John Crysostom, which has been celebrated by the oriental Catholics and the Orthodox since the middle of the fourth century to the present day, without having been affected by the Great Schism of 1054. Mons. González-Agápito, who is very knowledgeable about the oriental liturgy celebrated it partly in Greek and partly in Spanish. We were able to follow it thanks to some booklets which were made available.
Mass in the Byzantine Rite in the Chapel of the Resurrection
Mass in the Byzantine Rite in the Chapel of the Resurrection
The chapel was completely full. The singing and incense filled the air and gave it a profound sense of the sacred.
Back in the hotel we had an excellent talk from Mons. G. Agápito on CHRISTIAN UNITY which had the title,’ Is Christ divided?’ ( 1 Cor. 1-17)
In the afternoon we had the Stations of the Cross. I took the decision for them to be read in four languages, English, French, Spanish and Portuguese instead of using the cabins for simultaneous translation. I don’t think it was a good decision since it was too long. Each ‘language group’ followed the Way of the Cross is his own language, which was taken from the messages of True Life in God which are really moving.
Then came the talk of the Greek Orthodox Archimandrite, Father Nikolaos. His talks are always both enjoyable and profound. He carried on with the same theme as Mons. G. Agápito.
Following this, there was the ‘healing service’. Several priests  laid their hands over the people and Vassula, with a cross in her hand, prayed over each person as they came forward.
Many fell in the “rest of the Spirit” whilst the Brazilian group sang songs to the Holy Spirit.
Procession with Statue of Our Lady of Fatima
Procession with Statue of Our Lady of Fatima
After supper we went to the Apparitions chapel to pray the Rosary. We had agreed to carry the statue of Our Lady of Fátima and the Illuminated Cross during the procession. That’s exactly how it was, with our priests following and then everyone else from our group.
We then went to the Basilica of Our Lady of the Rosary (the oldest) where the bodies of the 3 little shepherds lie. There was Eucharistic Adoration and D. Salvador, Mons. Gonzaléz-Agápito’s secretary, was in charge of the liturgy, playing the organ and also singing the chants.
It was the perfect end to the day: adoring Christ in the Eucharist.
On Friday we returned to the Chapel of the Resurrection. We had our traditional Mass in the Latin rite, which was concelebrated by all the Catholic priests and presided over by Mons. González-Agápito.
Once again we filled the chapel which had a capacity of more than 200 people.
Let’s now talk about the third point of view with regard to Christian Unity, that of the Anglicans.
Father Ashenden gave us a magnificent talk, which complemented the previous ones and illuminated and clarified aspects of the Anglican Church that we were ignorant about. In this way we are building Ecumenism in our hearts: by recognising and embracing the riches of other Christian denominations whilst preserving the riches and traditions of our own church. In essence we are putting unity in diversity into practice.
Father Ashenden on Unity
Father Ashenden on Unity
Everyone, Mons. G. Agápito, Archimandrite Nikiolaos and Father Ashenden gave us a quick history lesson on Ecumenism from the point of view of their Church, whilst alluding to Jesus’ messages to Vassula and the assertion that UNITY WILL COME.
In the afternoon there was the much awaited talk of Vassula. The room was fuller than ever since some Portuguese had come that afternoon just to listen to Vassula since they couldn’t attend the whole Retreat.
And her talk met all expectations. Vassula spoke about UNITY, making frequent reference to the messages that she had received from Our Lord.
We have all the talks recorded and we hope that they will soon be available for you to hear or read.
Vassula at Fatima Retreat
Vassula at Fatima Retreat
After a break the witnessing began. It started with a Polish seminarian giving a powerful testimony of his conversion, reading the messages of TLIG on the internet, which led him from drug addiction to the seminary. I was also very moved by a laicised Portuguese priest, who had retained his spiritual ideals and who recognised Vassula as a prophet on a level with the prophets of the Old Testament.
There were spontaneous testimonies, among which were 2 people who had seen the face of Christ on Vassula. One was a Spanish woman who had seen it in Madrid years ago and it had just happened to her again in Fátima.
There were also 2 singers who performed for us: Tania, from Peru sang Schubert’s Ave Maria, and Thalia from Greece sang one of her compositions based on the messages of True Life in God.
The afternoon ended with my talk, supported by 50 slides.
It was my best talk, much better that I had imagined. Why? Because I did it in conjunction with Vassula who offered a couple of insights which greatly enriched my talk. It was a joy to be able to give a talk supported by Vassula. I wish we could do it more often.
After supper, we again said the Rosary in the Apparitions chapel followed by the procession with our group carrying Our Lady and the Cross.
On Saturday morning we had our Mass in the Apparitions chapel which was celebrated by Father Fabián Díaz, accompanied by various priests from our group.
This Argentinian priest is a personal friend of Pope Francis who invited him aboard the ‘Popemobile’ a few days earlier when he was visiting Rome. His Mass and homily were full of Marian fervour. It was a Mass of thanksgiving. I couldn’t thank Jesus and Mary enough for how well everything had worked out. Thank you Jesus! Thank you Mary!
The Mass was the crowning glory of our Retreat.
This has been a simple account of what happened, a chronicle.
Finally I would just like to mention the atmosphere. We felt like a real family. There was cordiality, affection, UNITY and happy smiling faces.
People from 22 different countries, different languages and various Christian churches felt like brothers and sisters. We felt quite at ease and in an atmosphere of peace and with a burning desire to be at the service of Jesus and Mary who were there with us and who made their presence felt.
Thank you Lord for being with us and letting us feel Your Presence because ‘where two or more are gathered in My Name I am there in their midst’
Your Words are Truth and Life and we have tasted it during these days.
Thank you Jesus!
More photos from this event on our Flickr site

Οικουμενική Συνάντηση της ΑΕΘΖ στη Φάτιμα, Πορτογαλία

22-25 Ιανουαρίου, 2014

Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά για την πνευματική σύναξη που έγινε στη Φάτιμα την εβδομάδα της Προσευχής για τη Χριστιανική Ενότητα από τις 22 ως τις 25 Ιανουαρίου αυτού του έτους για να προσευχηθούμε για τη Χριστιανική Ενότητα. Θα κάνω την αναφορά με τον μόνο τρόπο που γνωρίζω, δηλαδή από τη δική μου προσωπική και βιωματική εμπειρία. 

Βρισκόμασταν στο Οκταήμερο για τη Χριστιανική Ενότητα που γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο κάε χρόνο και το οποίο αρχίζει στις 18 Ιανουαρίου (γενέθλια της Βασούλας) και τελειώνει στις 25 Ιανουαρίου (Μεταστροφή του Αγίου Παύλου, αποστόλου των εθνών). 

H Πιλάρ ντε Οριόλ κι εγώ, μαζί με τους συζύγους μας, εργαστήκαμε πολλές ώρες για τις ετοιμασίες. Είχαμε ζητήσει να μπορούμε να τελέσουμε τη θεία λειτουργία στο παρεκκλήσι των Εμφανίσεων της Παναγίας καθώς και στο παρεκκλήσι της Αναστάσεως, και αφού υπήρχαν λιτανείες τη νύχτα γύρω από το ναό, συμφωνήσαμε να μεταφέρουμε το άγαλμα της Παναγίας και τον Φωτεινό Σταυρό. 

240 people attended from 22 different countries
Παρευρέθηκαν 240 άνθρωποι από 22 διαφορετικές χώρες 

Παρευρέθηκαν 240 άνθρωπο από 22 διαφορετικές χώρες! 

Ήταν οι εξής: 9 Καθολικοί ιερείς που συμπεριλάμβαναν τον Μονσινιόρο René Laurentin και τον Μονσινιόρο González-Agápito,  2 Βραζιλιάνοι ιερείς, 1 Αργεντίνος, 1 Ισπανός, 1 Πορτογάλος και 1 από την Τσεχία. Επιπλέον συμμετείχε ένας Ελληνορθόδοξος αρχιμανδρίτης και ένας Αγγλικανός ιερέας. Έτσι υπήρχαν Καθολικοί, Ορθόδοξοι και Αγγλικανοί.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον π. Milheiro και τις αδελφές Ιζαμπέλ και Αρμίντα για τη συμμετοχή τους και τη βοήθειά τους στη διαφήμιση της σύναξης. Κάνουν πραγματικά εξαιρετική δουλειά για να μεταφέρουν τα μηνύματα και στις 22 φυλακές της Πορτογαλίας, όπου έχουν συμβεί αναρίθμητες μεταστροφές που έχουν καταγραφεί σε αρκετούς τόμους.

Υπήρχε επίσης ο π. ‘Αγκελ Αντόνιο με μια μεγάλη ομάδα μοναχών από το Τάγμα του Αγίου Μιχαήλ του Αρχαγγέλου. Οι ομιλίες έγιναν στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου και η Πιλάρ είχε το δύσκολο έργο της μετάφρασης από αγγλικά στα ισπανικά και αντίστροφα. 

Vassula, Mons. G. Agápito, Pilar
H Βασούλα, o επίσκοπος G. Agápitoς και η Πιλάρ

Θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στον π. Laurentin, ο οποίος, παρά την προχωρημένη ηλικία του, ήθελε να συνοδεύσει την αγαπημένη του Βασούλα σε αυτή την πνευματική σύναξη. Είναι εξαιρετικός φίλος και υπερασπιστής της Βασούλας τα τελευταία 20 χρόνια και δεν την έχει αφήσει ποτέ. 

Η σύναξη άρχισε το απόγευμα της 22ας Ιανουαρίου με μια σύντομη εισαγωγή και λίγα λόγια από τη Βασούλα. Κατόπιν πήγαμε στο παρεκκλήσι των Εμφανίσεων της Παναγίας για τη θεία λειτουργία, στην οποία χοροστάτησε ο επίσκοπος González-Agápitos, συνοδευόμενος από Καθολικούς ιερείς της ομάδας μας. 

Όταν είδα ότι η ομάδα μας είχε καταλάβει τις περισσότερες θέσεις το παρεκκλήσι των Εμφανίσεων με τους ιερείς μας στην Αγία Τράπεζα, ένιωσα μεγάλη χαρά. Ήμασταν εκεί όπου η Παναγία του Ροδαρίου είχε εμφανιστεί 97 χρόνια πριν.

Την Πέμπτη η θεία λειτουργία τελέστηκε σύμφωνα με το βυζαντινό τυπικό στο παρεκκλήσι της Αναστάσεως. Πρόκειται για την Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, η οποία τελείται από Καθολικούς και Ορθοδόξους της Ανατολής από τα μέσα του τετάρτου αιώνα μέχρι σήμερα, χωρίς να έχει επηρεαστεί από το Μεγάλο Σχίσμα του 1054. Ο επίσκοπος González-Agápitos ο οποίος γνωρίζει καλά την ανατολική λειτουργία, την τέλεσε εν μέρει στα ελληνικά και εν μέρει στα ισπανικά. Μπορέσαμε να την παρακολουθήσουμε χάρη σε μερικά βιβλιαράκια που μας έδωσαν. 

 

Mass in the Byzantine Rite in the Chapel of the Resurrection
Θεία Λειτουργία Σύμφωνα με το Βυζαντινό Τυπικό
στο Παρεκκλήσι της Αναστάσεως

Το παρεκκλήσι ήταν γεμάτο. Ύμνοι και λιβάνι γέμιζαν τον αέρα και έδιναν ένα βαθύ αίσθημα ιερότητας. 

Πίσω στο ξενοδοχείο παρακολουθήσαμε μια υπέροχη ομιλία του σεβ. G. Agápito για τη ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, με τίτλο, «Έχει διαιρεθεί ο Χριστός;» (Α΄Προς Κορινθίους 1,13).

Το απόγευμα κάναμε τις Στάσεις του Σταυρού. Πήρα την απόφαση να διαβαστούν σε τέσσερις γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και πορτογαλικά αντί να χρησιμοποιήσουμε το μηχανισμό ταυτόχρονης μετάφρασης. Δεν νομίζω ότι ήταν καλή απόφαση, διότι κράτησε πολύ. Κάθε «γλωσσική ομάδα» ακολούθησε το Δρόμο του Σταυρού στη δική της γλώσσα, η οποία ήταν παρμένη από τα μηνύματα της Αληθινής εν Θεώ Ζωής και αυτό ήταν πολύ συγκινητικό. 

Κατόπιν ακολούθησε η ομιλία του Ελληνορθόδοξου Αρχιμανδρίτη, π. Νικολάου. Οι ομιλίες του είναι πάντα τόσο απολαυστικές όσο και βαθυστόχαστες. Συνέχισε με το ίδιο θέμα που είχε αρχίσει ο επίσκοπος G. Agápitoς.

Μετά από αυτό, έγινε «προσευχή θεραπείας». Αρκετοί ιερείς έκαναν επίθεση των χειρών στους ανθρώπους, ενώ η Βασούλα, με ένα σταυρό στο χέρι, προσευχήθηκε πάνω σε κάθε άνθρωπο που πλησίαζε. 

Πολλοί έπεσαν από το Άγιο Πνεύμα, ενώ η βραζιλιάνικη ομάδα έψελνε ύμνους στο Άγιο Πνεύμα. 

 

Procession with Statue of Our Lady of Fatima
Λιτανεία με το άγαλμα της Παναγίας της Φάτιμα 

Μετά το δείπνο πήγαμε στο παρεκκλήσι των Εμφανίσεων για να πούμε την προσευχή του ροδαρίου. Είχαμε συμφωνήσει να μεταφέρουμε το άγαλμα της Παναγίας της Φάτιμα και τον Φωτεινό Σταυρό κατά τη διάρκεια της λιτανείας. Αυτό ακριβώς έγινε, με τους ιερείς να ακολουθούν, και πιο πίσω όλη η ομάδα μας. 

Κατόπιν πήγαμε στη Βασιλική της Παναγίας του Ροδαρίου (η παλαιότερη), όπου βρίσκονται οι σοροί των 3 μικρών βοσκών. Έγινε Ευχαριστιακή Λατρεία, με τον D. Salvador, γραμματέα του επισκόπου Gonzaléz-Agápito’s να χοροστατεί στη λειτουργία, παίζοντας το εκκλησιαστικό όργανο και ψέλνοντας. 

Ήταν το τέλειο κλείσιμο της ημέρας: η λατρεία του Χριστού στη Θεία Ευχαριστία. 

Την Παρασκευή επιστρέψαμε στο Παρεκκλήσι της Αναστάσεως. Τελέσαμε την παραδοσιακή μας λειτουργία σύμφωνα με το λατινικό τυπικό, η οποία τελέστηκε από κοινού από όλους τους Καθολικούς ιερείς, και στην οποία χοροστάτησε ο σεβ. González-Agápito.

Για μια ακόμη φορά το παρεκκλήσι γέμισε, με περισσότερα από 200 άτομα. 
Ας αναφερθούμε τώρα στην τρίτη οπτική γωνία για τη Χριστιανική Ενότητα, αυτή των Αγγλικανών. 
Ο π. Ashenden έδωσε μια υπέροχη ομιλία, η οποία συμπλήρωσε τις προηγούμενες και διαφώτισε και αποσαφήνισε πλευρές της Αγγλικανικής Εκκλησίας τις οποίες δεν γνωρίζαμε. Κατά τον τρ’οπο αυτό οικοδομούσαμε τον Οικουμενισμό μέσα στις καρδιές μας: αναγνωρίζοντας και αγκαλιάζοντας τους θησαυρούς των άλλων χριστιανικών ομολογιών ενώ παράλληλα διατηρούμε τους θησαυρούς και τις παραδόσεις της δικιάς μας εκκλησία. Ουσιαστικά θέτουμε σε εφαρμογή την ενότητα μέσα στη διαφορετικότητα. 
Father Ashenden on Unity
Ο π. Ashenden για την Ενότητα 

Όλοι, ο σεβ. G. Agápito, ο Αρχιμανδρίτης Νικόλαος και ο π. Ashenden μας έκαναν ένα σύντομο μάθημα ιστορίας για την οικουμενικότητα, από την οπτική γωνία της Εκκλησίας τους, ενώ έκαναν αναφορά στα μηνύματα του Ιησού προς τη Βασούλα και την πεποίθηση ότι η ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑ ΕΡΘΕΙ. 

Το απόγευμα έγινε η ομιλία της Βασούλας που όλοι περίμεναν. Η αίθουσα ήταν πιο γεμάτη από ποτέ, αφού κάποιοι Πορτογάλοι είχαν έρθει εκείνο το απόγευμα μόνο για να ακούσουν τη Βασούλα, αφού δεν μπορούσαν να παρευρεθούν σε ολόκληρη της σύναξη. 

Και η ομιλία της ανταποκρίθηκε σε όλες τις προσδοκίες. Η Βασούλα μίλησε για την ΕΝΟΤΗΤΑ, κάνοντας συχνές αναφορές στα μηνύματα που είχε λάβει από τον Κύριό μας. 

Όλοι καταγράψαμε τις ομιλίες και ελπίζουμε ότι σύντομα θα είναι διαθέσιμες για να τις ακούσετε ή να τις διαβάσετε. 

Vassula at Fatima Retreat
Η Βασούλα στη Σύναξη της Φάτιμα

Μετά το διάλειμμα, άρχισαν να δίνονται μαρτυρίες. Ξεκίνησαν με έναν Πολωνό φοιτητή θεολογικής σχολής που έδωσε μια συγκλονιστική μαρτυρία της μεταστροφής του, διαβάζοντας τα μηνύματα της ΑΕΘΖ στο διαδίκτυο, πράγμα που τον οδήγησε από τον εθισμό στα ναρκωτικά στη θεολογική σχολή. Επίσης συγκινήθηκα πολύ από έναν Πορτογάλο τέως ιερέα ο οποίος είχε διατηρήσει τα πνευματικά ιδεώδη του και ο οποίος αναγνώρισε τη Βασούλα ως προφήτη, στο ίδιο επίπεδο με τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. 

Υπήρξαν αυθόρμητες μαρτυείς, μεταξύ των οποίων ήταν 2 άνθρωποι που είχαν δει το πρόσωπο του Ιησού στη Βασούλα. Ο ένας ήταν μια Ισπανίδα που το είχε δει στη Μαδρίτη πριν χρόνια και της είχε συμβεί ξανά στη Φάτιμα. 

Υπήρχαν επίσης δύο τραγουδιστές που έδωσαν τις ερμηνείες τους: η Τάνια από το Περού ερμήνευσε το Χαίρε Μαρία του Σούμπερτ, ενώ η Θάλεια από την Ελλάδα ερμήνευσε μία από τις συνθέσεις της η οποία βασίζεται στα μηνύματα της Αληθινής εν Θεώ Ζωής. 

Το απόγευμα έκλεισε με την ομιλία μου, η οποία συνοδευόταν από 50 διαφάνειες. 

Ήταν η καλύτερή μου ομιλία, πολύ καλύτερη απ’ ότι είχα φανταστεί. Γιατί; Επειδή την έδωσα μαζί με τη Βασούλα, η οποία πρόσθεσε δύο βιώματα που εμπλούτισαν πολύ την ομιλία μου. Ήταν χαρά να μπορέσω να δώσε ομιλία με υποστήριξη της Βασούλας. Μακάρι να γινόταν αυτό συχνότερα.

Μετά το βραδινό, ξαναείπαμε το ροδάριο στο παρεκκλήσι των Εμφανίσεων, και κατόπιν ακολούθησε η λιτανεία, με την ομάδα μας να μεταφέρει την Παναγία μας και τον Σταυρό.

Το Σάββατο το πρωί τελέσαμε τη θεία λειτουργία μας στο παρεκκλήσι των Εμφανίσεων, στην οποία χοροστάτησε ο π. Fabián Díaz, συνοδευόμενος από διάφορους ιερείς της ομάδας μας.

Αυτός ο Αργεντίνος ιερέας είναι προσωπικός φίλος του Πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος τον είχε προσκαλέσει να επιβιβαστεί στο παπικό όχημα λίγες μέρες πριν, όταν είχε επισκεφθεί τη Ρώμη. Η λειτουργία και το κήρυγμά τού ήταν γεμάτα ζήλο για την Παναγία. Ήταν θεία λειτουργία ευχαριστιών. Όσο κι αν προσπαθώ, δεν μπορώ να ευχαριστήσω αρκετά τον Ιησού και την Παναγία για το πόσο καλά είχαν πάει όλα. Ευχαριστώ, Ιησού! Ευχαριστώ, Παναγία!

Η θεία λειτουργία ήταν το αποκορύφωμα της Συνάξής μας. 
Αυτή ήταν μια απλή περιγραφή του τι συνέβη, ένα χρονικό. 
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην ατμόσφαιρα. Νιώθαμε σαν πραγματική οικογένεια. Υπήρχε εγκαρδιότητα, στοργή, ΕΝΟΤΗΤΑ και χαρούμενα χαμογελαστά πρόσωπα. 
Άνθρωποι από 22 διαφορετικές χώρες, διαφορετικές γλώσσες και διάφορες χριστιανικές κκλησίες ένιωθαν σας αδέλφια. Νιώθαμε άνετα και σε ατμόσφαιρα ειρήνης και με έναν διακαή πόθο να είμαστε στην υπηρεσία το Ιησού και της Παναγίας που ήταν εκεί μαζί μας και έκαναν την παρουσία τους αισθητή. 
Ευχαριστούμε Κύριε που ήσουν μαζί μας και μας επέτρεψες να αισθανθούμε την Παρουσία Σου επειδή «όπου είναι συναγμένοι δύο ή τρεις στο Όνομά Μου, εκεί είμαι κι Εγώ ανάμεσά τους». 
Τα λόγια Σου είναι η Αλήθεια και η Ζωή και την βιώσαμε κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών. 
Ευχαριστούμε, Ιησού Χριστέ!

More photos from this event on our Flickr site

 

 
Αποστολή
Επερχόμενες Εκδηλώσεις
Οι Ομιλίες της Βασούλας ανά τον Κόσμο
Αναφορές από Ομιλίες της Βασούλας
    2019 Αναφορές
    2018 Αναφορές
    2017 Αναφορές
    2016 Αναφορές
    2015 Αναφορές
    2014 Αναφορές
        Πνευματική Σύναξη της ΑΕΘΖ - Μεξικό 2014
        Ομιλία της Βασούλας σε τρεις πόλεις στην Ιαπωνία
        Θρίαμβος του Χριστού και της Παναγίας στο Κονγκό
        Πνευματικό ταξίδι στην Vadstena, Σουηδία
        Αυστραλία και Νησιά Σολομώντα
        Η Βασούλα στο Μεντζουγκόργκε για το Πάσχα
        Ομιλία της Βασούλας στην Ολλανδία
        Αποστολή στο Βέλγιο, 2014
        Η Βασούλα στην Οικουμενική Σύναξη της ΑΕΘΖ στη Φάτιμα της Πορτογαλίας
        Ομιλία της Βασούλας σε κοινότητα Ευαγγελικών στη Βαρκελώνη
    2013 Αναφορές
    2012 Αναφορές
    2011 Αναφορές
    2010 Αναφορές
    2009 Aναφορές
    2008 Aναφορές
    2007 Aναφορές
    2006 Aναφορές
    2005 Αναφορές
    2004 Αναφορές
    2003 Αναφορές
    2002 Αναφορές
    2001 Αναφορές
    2000 Αναφορές
    1996 Αναφορές
    1999 Αναφορές
    1998 Αναφορές
    1997 Αναφορές
Ευαγγελισμός
Foundation

Επερχόμενες Εκδηλώσεις
Κατάλογος των επερχόμενων εκδηλώσεων και συναντήσεων της Βασούλας.
 

Οι Ομιλίες της Βασούλας ανά τον Κόσμο
Λίστα όλων των συναντήσεων στο παρελθόν
 

Αναφορές από Ομιλίες της Βασούλας
Εκτενείς αναφορές από ομιλίες της Βασούλας στο παρελθόν.
 

Ευαγγελισμός
Η ηχώ της Ηχούς... Συγκεντρώσεις μαρτυρίας και μια πρόσκληση του Ιησού για επανευαγγελισμό
 

Foundation
Summary of what the Foundation for True Life in God is all about, the reason for its creation, the mission it has been entrusted with and formalities of importance
 

 
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

Ο Κόσμος Είναι Αχάριστος Απέναντι Στην Αγάπη
 
Οι Δρόμοι Μου Είναι Ευχάριστοι Δρόμοι, Τα Μονοπάτια Μου Οδηγούν Στην Αιώνια Ζωή
 
 
 
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message