DHTML Menu By Milonic JavaScript

Ελληνικά » Τα Μηνύματα »

Το Φοβερό Μυστήριο

31 Μαΐου 2003

Βασούλα Μου, ειρήνη στην ψυχή σου. Πάρε αυτά τα λόγια και χάραξέ τα στην καρδιά και στο νου σου. Είμαι εδώ!1  Δώσε προσοχή… Γράφε:

 Ο Λόγος Μου σου δόθηκε για να τον προωθήσεις. Αυτή ήταν η Εντολή Μου σ' εσένα. Ύστερα έβαλα τον πολύτιµο αυτό θησαυρό στα χέρια σου. Ανώτατος Άρχοντας Εγώ Είµαι κι Εγώ αποφασίζω και συµβουλεύω, εποµένως, κανένα πλάσµα δεν µπορεί να έρθει να Μου πει αν θα πρέπει να καλλιεργήσω τη γη Μου ή όχι. Κανένα πλάσµα δεν µπορεί να Μου υποδείξει ή να Με συµβουλεύσει αν πρέπει να σας ποιµάνω ο Ίδιος ή όχι. Κανένας από σας δεν µπορεί να Μου πει τι να κάνω. Αν το θεωρήσω αναγκαίο να εφοδιάσω τους ιερείς Μου µε πλούσια τροφή και να φροντίσω αυτή η στερηµένη γενεά να χορτάσει µε τα αγαθά Μου και να ζωογονηθεί, θα το κάνω ελεύθερα. Δεν χρειάζοµαι συµβουλές από νεκρούς. Η Γραφή λέει πως όποιος δεν έχει το πνεύµα, δεν παραδέχεται τα δώρα που φανερώνει το Πνεύµα Μου, αφού για κείνον όλα αυτά είναι µωρία. Και δεν µπορεί να τα αντιληφθεί, γιατί αυτά γίνονται αντιληπτά µόνο µε τη βοήθεια του Πνεύµατος.

Την Ημέρα που σε επισκέφθηκα, σε καθάρισα από την αμαρτία σου. Είχα κοιτάξει τότε τον κήπο Μου, πριν από την Ημέρα Μου, και είχα δει μια έρημη χώρα. Σε γνώριζα λεπτομερώς. Είχα εξετάσει προσεχτικά καθεμιά από τις πράξεις σου, όλες ήταν γραμμένες στο βιβλίο Μου. Οι μέρες σου ήταν όλες γραμμένες, πριν ακόμη καμιά απ’ αυτές υπάρξει. Μπροστά Μου στεκόταν μια ατέλειωτη έρημη χώρα. Είπα: «θα την επισκεφθώ με δυνατή φωτιά και θα αφαιρέσω τούτη την πέτρινη καρδιά και στη θέση της θα της βάλω μια σάρκινη καρδιά, για να τιμήσω το Όνομά Μου. Και αφού το κάνω αυτό, θα την κυριεύσω με το Πνεύμα Μου και θα ζήσει κάτω από τη Χάρη Μου,  αφού θα της δώσω το Πνεύμα της ανδρείας, της επιμονής και της αντοχής,  του σεβασμού σε Μένα και στην τήρηση του νόμου της Αγάπης Μου. Θα της δωρίσω το πνεύμα της Γνώσης και θα ανοίξω τα μάτια της ψυχής της για να μπορεί να διακρίνει τα πνεύματα. Και τότε θα την κάνω ένα με τη γη και θα την σύρω στην έρημο, εκεί που σέρνω τους εκλεκτούς Μου. Κι εκεί, θα της υπενθυμίσω την κακή της διαγωγή, για να σιχαθεί τον εαυτό της για τις αμαρτίες της και τις ανομίες  που διέπραξε απέναντί Μου. Θα της προκαλέσω πικρές τύψεις για την αδιαφορία που είχε απέναντι σε Μένα, τον Δημιουργό της και τον Πατέρα της. Την Ημέρα που θα εκθέσω τη γύμνια της, θα γίνει τελικά ένα με τη γη.»  Και τότε, με συμπόνια και με μεγάλη στοργή, σε σήκωσα κοντά Μου και σε κράτησα στην Αγκαλιά Μου. Όταν οι Άγγελοί Μου και οι Άγιοί Μου έγιναν μάρτυρες αυτού του θαύματος, είπαν:
«Τι θαύμα! Ο Κυρίαρχος των ουρανών και της γης και όλως αυτών που δημιουργήθηκαν, νίκησε τώρα την αθλιότητα. Τούτη η έρημη χώρα, που μέχρι προ ολίγου ήταν χέρσα, είναι τώρα κατάλληλη για να αναπαυθεί ο Κύριός μας και να ετοιμάσει εκεί τα σχέδιά Του. Ο Κύριός μας, μέσα στο Έλεός Του, ξανάχτισε και ξαναφύτεψε αυτό που είχε ρημάξει, δόξα και αίνος στον Παντοδύναμο.  Ω δημιουργία, γέμισε με χαρά γιατί ο Κύριός μας και ο Βασιλιάς μας θα εκφράσει τις επιθυμίες Του, απευθύνοντας σε σένα, μέσα από το όργανό Του, την εκλεκτή Του Ωδή. Όλα αυτά θα δοθούν σε όλους σας ελεύθερα…»

Την ηµέρα που σε επισκέφθηκα, σε καθάρισα από την αµαρτία σου. Είχα κοιτάξει τότε τον κήπο Μου, πριν έρθει η Ηµέρα Μου, και είχα δει µια έρηµη γη. Σε γνώριζα λεπτοµερώς. Είχα εξετάσει προσεχτικά καθεμιά από τις πράξεις σου, ήταν όλες γραµµένες στο βιβλίο Μου. Οι µέρες σου ήταν γραµµένες και καθορισμένες, πριν ακόµη υπάρξει κάποια απ’ αυτές. Μπροστά Μου στεκόταν ένας απέραντος ερημότοπος. Είπα: «θα την επισκεφθώ µε δυνατή φωτιά και θα αφαιρέσω τούτη την πέτρινη καρδιά και θα της δώσω σάρκινη καρδιά, για να τιμήσω το Όνομά Μου. Και τότε, αφού το κάνω αυτό, θα την κυριεύσω µε το Πνεύµα Μου, και θα ζήσει μέσα στη Χάρη Μου,2 αφού της δώσω το Πνεύµα της ανδρείας, της επιµονής και της καρτερίας, του σεβασμού προς Εμένα και της τήρησης του νόµου της Αγάπης Μου. Θα της δωρίσω το πνεύµα της Γνώσης και θα ανοίξω τα µάτια της ψυχής της για να μπορεί να διακρίνει τα πνεύµατα. Ύστερα, θα την κάνω ένα µε τη γη σέρνοντάς την στην έρηµο, εκεί που σέρνω τους εκλεκτούς Μου. Και εκεί, θα της θυµίσω την κακή της διαγωγή και θα την κάνω να αισθανθεί απέχθεια για τις αµαρτίες της και τις ανομίες που διέπραξε απέναντί Μου. Θα την γεμίσω με πικρές τύψεις για την αδιαφορία της απέναντι σε Εμένα, τον Πλάστη και Πατέρα της. Την Ηµέρα που θα της εκθέσω τη γύµνια της, θα γίνει τελικά ένα µε τη γη.» Με συµπόνια τότε, και με μεγάλη στοργή, σε σήκωσα κοντά Μου και σε κράτησα στην Αγκαλιά Μου. Οι Άγγελοί Μου και οι Άγιοί Μου, βλέποντας αυτό το θαύµα, είπαν:

«Τι μεγάλο θαύµα! Ο Κυρίαρχος του ουρανού και της γης και όλων των δημιουργημάτων, νίκησε τώρα την αθλιότητα. Τούτη η έρηµη γη, που ήταν ρημαγμένη, είναι κατάλληλη τώρα για να αναπαυθεί εκεί ο Κύριός μας και να ετοιµάσει σ' αυτήν τα σχέδιά Του. Ο Κύριός µας, στο Έλεός Του, έχτισε και φύτεψε ξανά αυτό που είχε ρηµάξει, ύμνος και δόξα στον Ύψιστο. Ω δηµιουργία, γέµισε µε χαρά, γιατί ο Κύριος και Βασιλιάς µας θα εκφράσει τις επιθυµίες Του και θα σου απευθύνει, μέσω του σκεύους Του, την εκλεκτή Του Ωδή. Όλα αυτά θα δοθούν ελεύθερα σε όλους σας… »

Ευλογημένος να είναι ο Θεός
για τη βοήθεια που μου έδωσε
και άνθισε πάλι η σάρκα μου
στην θεϊκή Του Παρουσία.

Ευχαριστώ τον Κύριό μας με όλη μου την καρδιά.

Θα ευλογώ τον Θεό μου κάθε στιγμή
 ο ύμνος Του θα είναι για πάντα στο στόμα μου
γιατί μου επιτρέπει να βαδίζω στις Ουράνιες Αυλές Του…

Όποιος είχε την ευλογία να Σε αντικρίσει,
δεν έχει άλλη έλξη ή επιθυμία από το να είναι
ενωμένος μαζί Σου και να Σε αγαπά.

Δεν μου αρκεί  πια να στέκομαι στην άκρη της Πηγής,
μόνο αν με τραβήξεις Εσύ μέσα στην Πηγή
και με βυθίσεις στα ύδατά Της, τότε μόνο θα χορτάσω.

Είμαι το Ελιξίριο της Ζωής και η πρωταρχική αιτία όλου του σύμπαντος. Και σε όλες τις γενεές και στους αιώνες των αιώνων, Εγώ θα είμαι πάντα...

Tο Φοβερό Μυστήριο

Aλλά είµαι και Πατέρας σου και είσαι οστό από το Οστό Μου και σάρκα από τη Σάρκα Μου, στην οποία βρίσκω τη χαρά Μου…  Πρέπει να φυλάξεις ακέραιες όλες τις διδασκαλίες Μου με το να θυμάσαι πάντα την αρχή, για να αυξηθεί η γνώση σου για Εμένα, τον Θεό σου.  Απ’ αυτές τις Ωδές, θα μπορούν όλοι να μορφωθούν από τη Σοφία και να κατανοήσουν τις Άγιες Γραφές στο Φως του Αγίου Πνεύµατος που φωτίζει τον Λόγο Μου, κερδίζοντας έτσι τη σωτηρία με την πίστη στον Υιό Μου, τον Ιησού Χριστό. Ναι, Βασιλική, είµαι εδώ για να υπενθυµίσω σ' εσένα και σε οποιονδήποτε άλλο ότι µπορώ να αλλάξω τις ερηµιές σε λίµνες µε νερό, και την άνυδρη γη σε πηγές που αναβρύζουν.

Είµαι η Άνοιξη της καρδιάς σου, γενεά, και σε κάθε κρίσιµη ώρα είµαι πάντα κοντά σου για να σε παρηγορώ και να σου δίνω την ελπίδα. Εξετάστε τον εαυτό σας, εσείς που Μου επιτρέψατε να ανθίσω µέσα σας. Θυµάστε πως κι εσείς, κάποτε, χανόσασταν σαν σκιά ανάµεσα στις σκιές; Αν είχατε παραμείνει στην παλιά σας θέση, δεν θα σας είχα φανερώσει τον εαυτό Μου. Μακάριοι όσοι είχαν τη φρόνηση να υποχωρήσουν ενώπιόν Μου, επειδή κατάλαβαν ότι, για να κερδίσουν την πραγµατική τους ελευθερία, έπρεπε να αγκαλιάσουν το Άγιο Πνεύµα Μου. Όλα τα έργα Μου είναι σπουδαία και γεµάτα µεγαλοπρέπεια. Αχ, τα Μάτια Μου είναι πάντα στραμμένα σε όσους μελετούν όλα όσα περιέχει ο Λόγος Μου και στοχάζονται το νόηµά τους. Θα βρουν την ευτυχία και τον σκοπό της ύπαρξής τους, και με τον τρόπο αυτό θα φέρουν τον ουρανό3 στη γη, καθώς και μέσα τους.  Η Γραφή λέει: 

«Έτσι ενεργεί όποιος τον Κύριο σέβεται, και όποιος το νόμο Του τον κατέχει θα λάβει Σοφία.»4 Ναι, μπορείς κι εσύ να προϋπαντήσεις το Άγιο Πνεύμα Μου και να Το κατέχεις, και θα σε δεχθεί όπως γίνεται δεκτή παρθένα νύφη. Και τότε, μαζί στη Νυμφική κλίνη,  θα ετοιµάσει για εσένα τα θεϊκά Του σχέδια, ενώ συγχρόνως από υπερβολική Αγάπη για εσένα, θα σε θρέψει µε της φρόνησης τον άρτο και θα σε ποτίσει της σοφίας το νερό και θα σε περιβάλει µε τη λάµψη της αθανασίας, μέσα στην αθάνατη λαµπρότητά του. Ο Εραστής της ανθρωπότητας θα σου δείξει πώς να πορευθείς για να Τον υπηρετήσεις και να Αγαπήσεις τον Τριαδικό Θεό. Θα σε χορτάσουµε µε Θεϊκή ευσπλαχνία, και θα σμίξουμε µαζί σου στην αγκαλιά Μας. Θα χαράξουµε ξανά µε ευκρίνεια και σαφήνεια το δρόµο της ζωής για σένα.

Έλα και ευχαρίστησέ Με μεγαλόφωνα, εξυμνώντας Με στις συνάξεις και έχε πάντοτε έτοιμη την καρδιά σου να δεχθεί τις οδηγίες Μου.

Ναι, Κύριε! Μα τι μπορώ να πω;
Οι εντολές Σου, Κύριε, είναι τώρα μελωδικοί ψαλμοί
στα αυτιά μου και οι νόμοι Σου μια Ωδή Αγάπης,
γιατί με επισκέφθηκες Εσύ…

Η κοινωνία και η συνομιλία με τον Θεό μου
υπερβαίνει όλες τις χαρές αυτού του κόσμου.

Είμαι γεμάτη απ’ την Αγάπη Σου
και υμνώ το Άγιο Όνομά Σου
που μου επιτρέπει να έχω μερίδιο στο Φως Σου.

Η δόση της Γνώσης που ενστάλαξες μέσα μου
πλημμυρίζει την καρδιά μου,
οι Εντολές Σου συνοψίζουν την πιστότητα.

Με τύλιξες στις φλόγες και φλέγομαι
με μοναδική επιθυμία να ρευστοποιηθώ μέσα Σου.

Όταν ανοίγεις στοργικά το στόμα Σου για να μιλήσεις,
καθώς ξεδιπλώνεται ο Λόγος σου, φωτίζει
όχι μόνο την ψυχή μου αλλά και όλα γύρω μου,
γιατί η ουσία του είναι η πιστότητα...

Κι όμως, μένω σσυχνά άγρυπνη τη νύχτα και αναρωτιέμαι:

- Γιατί πολλά από τα πλάσματά Σου έπαψαν να πιστεύουν σ' Εσένα και έπεσαν σε τόσο μεγάλη αποστασία;

- Η θέα των αποστατών αυτών με καταθλίβει, πολλοί ανάμεσά τους Σε κυνηγούν, καταπνίγουν τη θεϊκή Σου Αγάπη και Σε αποκαλούν «ευτελή μύθο».

- Καθένας απ' αυτούς εμφανίζεται με τη δική του ιδιόρρυθμη φιλοσοφία, δηλώνοντάς την παντού με αναίδεια. Αψηφούν τον Νόμο Σου και στήνουν παγίδες σε όσους είναι αδύναμοι και αμφιβάλλουν. Με κίνδυνο να γίνει όλη η γη κομμάτια.

«Κι όμως, Αυτός  γεμίζει τα σπίτια τους με αγαθά.»5

- Τον πρώτο καιρό, χρειάστηκε να υποφέρω με τη Φωτιά Σου και μαραινόμουν μέσα στην έρημο, και με πολλούς άλλους τρόπους ... Τούτο τον καιρό υποφέρω  ακόμη και θλίβομαι για την έλλειψη πίστης σε όλο τον κόσμο και για το πόσο άσπλαχνα σταυρώνουν επανειλημμένα τον Λόγο Σου.

- Εκθέτουν µε περηφάνια την αθεΐα τους σα να έχουν ανακαλύψει κάποιον θησαυρό, στην πραγµατικότητα όµως έχουν ανακαλύψει πίσσα και καπνιά και µε τα µαυρισµένα χέρια τους θέλουν να µαυρίσουν ολόκληρο τον κόσµο.

- Το κακό έχει γίνει παγκόσµιο… Γι’ αυτό, από τη Μεγάλη Σου συµπόνια, επιστρατεύεις έναν από τους άσωτους υιούς Σου, προσκαλείς έναν απ’ αυτούς, και αφού τον εξετάσεις σχολαστικά, τον χρίζεις µε προφητικό πνεύµα για να πάει να πολεµήσει το κακό, και να καθαρίσει με τα γυμνά του χέρια την πίσσα που σκεπάζει τον κόσµο. 

- Μπορεί να είναι ασήµαντος και χωρίς αξία, αλλά η ισχύς του Αγίου Πνεύµατος είναι η δύναμή του. Έχοντας μοναδική έγνοια να υπακούει στον Θεό και να πράττει το θέληµα του Πατέρα, δεν δίνει προσοχή στους διώκτες του.

- Σαν πολεµιστής, που τον πρόσταξαν να πολεµήσει µε ανδρεία και να υπερασπίσει την Εκκλησία, δεν τρέµει από φόβο αλλά προχωρεί διακηρύττοντας ότι ο Θεός είναι Μέγας, Παµµέγιστος… Αναγγέλοντας την Βασιλεία Του…

- Δίνεις σ' αυτόν τον Λόγο Σου για να ζωογονήσεις και να λαµπρύνεις τις καρδιές τους που έχουν γίνει κατοικία του πονηρού και να ξεπλύνει την ηθική ακαθαρσία, αλλά αυτό που αντιµετωπίζει είναι «λήθαργος», «απόρριψη» και «ερήµωση».

Μένω ξάγρυπνη και αναρωτιέµαι:

- Γιατί ο Γιαχβέ έχει καλύψει το Πρόσωπό Του σε πολλά πλάσματά Του;

- Γιατί στερεί από τους φιλοσόφους αυτούς τη χάρη να δουν και να αντικρίσουν το Πρόσωπό Του;

- Γιατί δεν τους επιβάλλει τη σιωπή;

Ο Γιαχβέ είναι γνωστό ότι κοιτάζει ερευνητικά µέσα απ’ τα σκοτεινά σύννεφα κάθε ψυχής, κι εγώ αναρωτιέµαι, υπάρχει καμιά πιθανότητα σωτηρίας γι’ αυτές; Ή θα χαθούν όλες στο πυρ της κολάσεως; Δεν υπάρχει τρόπος, µε µια ειδική χάρη από Εσένα, να κάνουν ειρήνη µαζί Σου και να συµφιλιωθούν;

Θα φτάσουν ποτέ να υποδεχθούν τον Λόγο σου ως Ζωντανό Λόγο;

Αυτοί οι αποστάτες συνεχώς αυξάνονται και δεν φοβούνται τίποτα, επειδή είναι ισχυροί.

Αν Σε αρνούνται δημόσια σήµερα, Θεέ µου, το κάνουν γιατί είναι βέβαιοι ότι θα επιδοκιµαστούν και θα πάρουν υψηλές θέσεις από τους οµοίους τους.

Ενώ εκείνους που Σε ακολουθούν, τους µειώνουν µπροστά στα µάτια όλης της κοινότητας και τους γελοιοποιούν. Τους διώχνουν σαν µύγες. Λένε µε σιγουριά και περηφάνια:

«Πού είναι αυτός ο Κύριός σας; Πού είναι η δόξα Του; Και τι απέγινε ο σπουδαίος Οίκος του Κυρίου; Υπήρξε άραγε ποτέ αυτός ο Οίκος;

Σταµάτα εδώ και άφησέ Με να απαντήσω στο ερωτηµατολόγιο σου! Αλήθεια, δεν με ευχαριστεί καθόλου η ασέβεια, πρώτα όμως θα Μου επιτρέψεις να σου θέσω τις ερωτήσεις Μου πριν απαντήσω στις δικές σου.

Πες Μου, τι είναι λαµπρότερο από τον ήλιο; Και πες µου, τι είναι αυτό που μαλακώνη την έξαψη στις λογοµαχίες; Ποιος βάζει φρουρά σε κάθε στόµα; Μπορείς να πεις με ποιον τρόπο τα ελέγχω όλα; Ποιος μπορεί  να πει σε κάποιον τι είναι το καλύτερο γι' αυτόν και  τι είναι το χειρότερο; Και πώς διακρίνω Εγώ και µε ποιον τρόπο ξέρω Εγώ; Αναρωτήσου και πες Μου…

Είναι το Άγιο Πνεύμα που είναι λαμπρότερο από τον Ήλιο και είναι Αυτό που λαμπρύνει κάθε καρδιά… 

Ναι, υπέρτατο στη δύναµη, στην κρίση, στην τέλεια δικαιοσύνη, που δεν την καταπατεί. Το Άγιο Πνεύµα µπορεί να οδηγήσει κάθε έναν απ’ αυτούς τους αποστάτες, «εκ του µη όντος στο είναι». Μπορεί να τους επαναφέρει µε τις θυσίες και τις επανορθώσεις των άλλων και τις προσευχές που προσφέρουν οι άγιοί Μου. Βλέπεις, Βασούλα, η ανθρώπινη συµπόνια είναι περιορισµένη και δεν επεκτείνεται σαν τη δική Μου, ενώ η δική Μου συµπόνια απλώνεται σε καθετί που ζει. Επιτιµώ, παιδαγωγώ και διδάσκω, επαναφέροντάς τους προσεχτικά στην ποίµνη.   

Όσο για το τι μαλακώνει την ένταση στις λογομαχίες, μήπως είναι ένας καλός λόγος; 

Ναι, ένας λόγος που προφέρεται µε αγάπη µπορεί να αλλάξει όλη την κατάσταση. Μπορεί να σταµατήσει έναν πόλεµο. Μπορεί να λιώσει τον πάγο και να κατευνάσει µια θύελλα. Μπορεί να σβήσει µια φωτιά. Η Γραφή λέει: «πρέπει να παιδαγωγείς µε πραότητα τους αντιφρονούντες για να τους δώσει κάποτε ο Θεός µετάνοια να αντιληφθούν την αλήθεια και να συνετιστούν, ξεφεύγοντας από την παγίδα του διαβόλου που τους είχε αιχμαλωτίσει… 6

Εποµένως, ένας καλός λόγος αξίζει περισσότερο κι απ' το χρυσάφι.  

Νοµίζω, πιστεύω πως έχεις βάλει στο πλευρό µας έναν Φύλακα για να µας προσέχει και να εκφράζει τα αιτήματά µας µε έναν τρόπο που δεν µπορεί να εκφραστεί µε λόγια.

Ναι, η Γραφή λέει πως σας έδωσα ως εγγύηση το Άγιο Πνεύμα. Έρχεται να βοηθήσει τον καθένα σας στην αδυναμία του, να υπενθυμίσει στον άνθρωπο το χρέος του και να γίνει Συνήγορος του ανθρώπου. Θα παρακαλέσει Εμένα, τον Πατέρα, με τα λόγια αυτά: «απάλλαξέ τον, μη τον αφήσεις να κατέβει μες τον τάφο, τα λύτρα7 του πληρώθηκαν». Και έτσι να γλυτώσει, να γλυτώσει από την πτώση στην αιώνια καταδίκη. Του επιτρέπω8 να ζήσει τη ζωή του μέσα στο Φως.9 Και τότε, θα Με υμνήσει και θα Με δοξάσει… Σε εκείνους που μετανοούν, τους επιτρέπω να επιστρέψουν… Τον γενναιόψυχο άνθρωπο τον φυλάω σαν την κόρη των ματιών Μου… 

Όσο για τις άλλες ερωτήσεις, Πατέρα, δεν ξέρω τι να Σου απαντήσω. Δεν ξέρω πώς ελέγχεις τα πάντα, και ποτέ δεν θα μάθω… 

Ούτε ξέρω τι έχει µέσα του ο άνθρωπος αν δεν µου δώσεις Εσύ µια εσωτερική εικόνα µε τη χάρη Σου. Ούτε µπορώ να ισχυριστώ πως ξέρω με ποιον τρόπο ξέρεις! Είσαι ένα Φοβερό Μυστήριο, που εμπνέει δέος, ο Ποιητής αυτού του Ύµνου της Αγάπης, η πηγή των αποκαλύψεων, Αυτός που επιτελεί σωτήρια έργα σε όλη τη γη. 

Καλώ στην αθλιότητά µου, τους κατοίκους της γης να υψώσουν τα µάτια τους σ' Εσένα. Σε όσους αγαπούν τη σωτήρια δύναμή Σου, δίνε τους συνεχώς αφορµή να λένε, «Μέγας είναι ο Κύριος!» 

Όσο για εμένα, πληγωµένη απ’ την αγάπη Σου, παραµένω ο βοηθητικός σου δούλος, στη διάθεσή σου, πάντοτε ελπίζοντας, πάντοτε προσμένοντας µια ανανέωση που θα δοθεί από το Άγιο Πνεύµα Σου σε όλη την ανθρωπότητα…

Ένιωσα οίκτο γι’ αυτή τη γενεά, γι’ αυτό και σε κάλεσα και σε ενδυνάμωσα για να γράψεις τα λόγια Μου. Με τον τρόπο αυτό, όλοι θα μπορούν να τα διαβάσουν, όλοι θα µπορούν να ωφεληθούν απ' αυτά που λέω. Ήταν θέλημά Μου να διακηρύξεις την Πατρική Μου Αγάπη, την καλοσύνη Μου και τη συµπόνια Μου για όλο τον κόσµο, και πόσο ελεήµων είµαι για όσους ειλικρινά µετανοούν. Θα σου απαντήσω τώρα:

Είμαι πανταχού Παρών, και όπως σωστά λες, είμαι ένα Φοβερό Μυστήριο. Αλλά υπάρχουν κι αυτοί που αψηφούν τούτο το Μυστήριο. Κι όμως, το Άγιο Πνεύμα Μου, η πρωταρχική αιτία όλων των δημιουργημάτων, η πηγή της Γνώσης, είναι πρόθυμο να διαμοιράσει τα δώρα Του σε όλους τους ανθρώπους, δίνοντάς τους10 σημεία και διδαχές με το άρρητο Φως Του. Θα σου υπενθυµίσω τον Λόγο Μου. Η Γραφή λέει πως Εγώ, ο Θεός, γνωρίζω τις πιο απόκρυφες σκέψεις του ανθρώπου και αδιάκοπα ερευνώ την καρδιά του, και ακούω τα λόγια του. Πράγµατι, το Άγιο Πνεύµα γεµίζει όλη την οικουµένη και όλα τα συγκρατεί. Γνωρίζω τι κρύβει ο άνθρωπος στην καρδιά του. Μην ξεχνάς πως το Φως Μου είναι τόσο καθαρό, που εισχωρεί και διέρχεται µέσα απ’ όλα στη γη, στον ουρανό και σε όλο το σύμπαν… 11 Γνωρίζω κάθε άνθρωπο και δεν Μου διαφεύγει κανένα ψιθυριστό παράπονο  …

Το Πνεύµα χορηγεί την πίστη µέσω της χάρης. Αυτό είναι η δύναµη που συγκρατεί το σύνολο της δηµιουργίας. Μάταια πιστεύουν οι άνθρωποι πως µπορούν από µόνοι τους να πλησιάσουν τον Θεό ή ακόµη να αντιληφθούν αυτό που είναι Μυστήριο και ακατανόητο, αν δεν έρθει πάνω τους το Πνεύµα Μου να τους φωτίσει με φως κατανόησης, φανερώνοντάς τους τα κρυμμένα μυστήρια µε µια αποκάλυψη. Διαφορετικά, δεν θα είναι παρά σκέτη αλαζονεία. Είδες τη δυστυχία γύρω σου, ανθρώπους που χύνουν αίμα, τα δάχτυλά τους βαµµένα στο έγκληµα,12 άσωτους, και τους ομοίους τους.

Θα σου απαντήσω: όποιος δέχθηκε το κάλεσμα του Κυρίου, όντας δούλος, απελευθερώθηκε από τον Κύριο, το ίδιο κι όποιος όντας ελεύθερος δέχθηκε το κάλεσμα του Κυρίου, γίνεται δούλος του Χριστού. Όσοι όμως επαναστάτησαν σήµερα εναντίον Μου, µε την ανταρσία τους έγιναν δούλοι του πονηρού, και µε το ανυπάκουο πνεύµα τους, εχθρεύονται Εµένα, τον Θεό τους. Ρωτάς «γιατί ο Γιαχβέ έχει καλύψει το Πρόσωπό Του σε πολλούς;» Έχω πάντα καλυμμένο το Πρόσωπό Μου από την αµαρτία. Δεν µπορώ να παρευρίσκοµαι µε την ηθική ακαθαρσία13 ή την ασέβεια. Όσο για τους σόφους σας που κηρύττουν πόλεµο εναντίον Μου, είναι γιατί όχι μόνο δεν ανέχονται τα προστάγματά Μου, αλλά δεν ανέχονται και κανέναν πάνω απ’ αυτούς. Φουσκωµένοι από έπαρση λένε:

«Κάθομαι στον θρόνο του Θεού»14

Ύστερα, περιµένουν να περάσει ο ενάρετος για να πέσουν πάνω του και να συνθλίψουν καθετί που εναντιωνόταν στον δικό τους τρόπο ζωής. Με ρώτησες, Βασούλα Μου, αν θα υπάρξει σωτηρία και γι’ αυτούς. Με ευχαριστεί να δείχνω το Έλεός Μου, αφού όσο πιο µεγάλος είναι ο αριθµός των αµαρτημάτων που διαπράττει κανείς, τόσο µεγαλύτερη είναι και η χάρη. Μπορώ να τους δώσω τη χάρη να δουν την πιστότητά Μου και πόσο πρόθυμος είµαι να συγχωρήσω τα κρίµατά τους. Η Γραφή λέει πως θα κρίνω την οικουµένη δίκαια, και αµερόληπτα θα κρίνω τους λαούς.

Τι τάχα είναι ο άνθρωπος για να τον σκέφτεσαι;
Τον έκανες ωστόσο λίγο μικρότερο από θεό.
Είθε οι άνθρωποι όλοι να διηγούνται
τα θαυμαστά Σου έργα και 
να αγάλλονται για τη βοήθειά Σου. 

Σήμερα, σας δίνω το δώρο του Ελέους Μου. Η συκοφάντηση των Έργων Μου δεν θα σας ωφελήσει, γενεά. Στις µέρες σας, παρατηρώ τον καθένα σας. Δεν προσέξατε; Έχετε γίνει σαν μια δεξαμενή με ρωγµές, που δεν µπορεί να συγκρατήσει το νερό. Πολλοί Με έχουν εγκαταλείψει, και ο ουρανός στέκει εμβρόντητος εμπρός σ’ αυτή την ανταρσία. Είχα γεµίσει την καρδιά σας, από τη γέννησή σας, µε μια πηγή ζώντος ύδατος. Είχα γεµίσει την καρδιά σας µε την Παρουσία Μου. Σαν ραγισµένες δεξαµενές, στερέψατε τώρα. Είσαστε κούφιοι. Δεν θα πρέπει λοιπόν να επέµβω; Ανακαινίζω τη δηµιουργία Μου, Βασούλα. 

Αυτό είναι το πέρασµά Μου ανάµεσα στους τάφους, ανάμεσα σ’ αυτό το απέραντο νεκροταφείο. Το πέρασµά Μου θα µετατρέψει τους τάφους σε λαµπρούς Ναούς µε τη Φωτιά της Αγάπης Μου στο εσωτερικό τους! Η λαµπρή Μου παρουσία µέσα τους θα εµπνέει δέος. Από κει που δεν υπήρχατε, μέσα στον τάφο, και σκοτεινοί σαν τάφος, το πέρασµά Μου ανάµεσά σας θα είναι σαν ήλιος λαμπρό και φωτεινό. Η σκιά του θανάτου και το ζοφερό σκοτάδι θα σκορπίσουν σαν οµίχλη, με τη φωτεινή Μου Παρουσία. Πολυάριθµα είναι τα καλέσµατά Μου και η χάρις του Αγίου Μου Πνεύµατος ποτέ δεν ήταν τόσο εμφανής όσο στους δικούς σας καιρούς..

Άνθρωποι που χύνουν αίμα µπορούν να λένε ό,τι θέλουν, να δηλώνουν ό,τι θέλουν, αλλά Εγώ θα τους αντιπαρέλθω, αυτούς και τα λόγια τους και τις δηλώσεις τους, γιατί αναδεικνύω µαθητές και αγίους, που θα φωτίσουν µε τη χάρη του Αγίου Πνεύµατος όλη την ανθρωπότητα. Θα τους διδάξω, ο Ίδιος, πώς να φτάσουν σε υψηλότερες βαθµίδες αγιοσύνης, παρά τις κακοφωνίες των εχθρών τους που δεν θα τους δείξουν ούτε οίκτο ούτε συµπόνια. Εγώ, ωστόσο, θα τους δώσω το πνεύµα της επιµονής, ένα πνεύµα τόσο γενναίο που και μόνη η παρουσία τους θα σαλέψει τα θεµέλια της κόλασης, αφού θα έχουν ντυθεί την ένδοξη λαµπρότητα του Υιού Μου, του Ιησού Χριστού, και η γλώσσα τους θα μοιάζει με δίκοπο σπαθί. Θα φέξουν ζωηρά πάνω σε όλους, καλούς και κακούς, για να θερµάνουν τις καρδιές τους και να αναστήσουν µε τον Λόγο Μου όλα τα σκόρπια πτώµατα. Παντοτινή ευλογία θα βγαίνει από τα χέρια τους. Θα ελευθερώσουν πολλούς από τα πάθη του κόσµου, που τους κρατούσαν δέσμιους και ριζωµένους στην αµαρτία. Και η Ωδή της «Αληθινής εν Θεώ Ζωής» θα ψαλθεί στις συνάξεις Μου, παιδί Μου, για να τους κάνει όλους μέτοχους στη θέωση. Θα διαβά-σουν πολλά κείµενα, επειδή τα λόγια Μου είναι διαλέξεις15 Βυζαντινές που από το μηδέν σας υψώνουν και σας κάνουν θεούς16 οδηγώντας σας σε υψηλότερες βαθμίδες ασκητικής πνευματικότητας και έργων. Μια μυστική ζωή, προσιτή και εφικτή σε κάθε άνθρωπο.

Εγώ, ο Κύριος, αγαπώ τη δημιουργία Μου και δεν θέλω να χαθεί!

Μόνιµη χαρά της Καρδιάς Μου, Βασούλα Μου, πάρε κι άλλο από τη Φωτιά με την οποία σε ευλόγησα για το αποστολικό έργο που σου ανέθεσα. Μην αφήσεις το Χέρι Μου. Μην έχεις φόβο! Προίκισα την ψυχή σου µε το Πνεύµα Μου για να ανακαινίσω το πνεύµα σου. Η Αγάπη είναι στο πλευρό σου.

(Αυτό το μήνυμα πήρε πολλούς μήνες για να ολοκληρωθεί.) 


 Μιλάει ο Πατέρας.
2 Άκουσα συγχρόνως τη λέξη ‘βλέμμα’
3 Άκουσα συγχρόνως, ‘η Βασιλεία Μου’.
4 Σοφία Σι.15: 1-2
5 Ξαφνικά μίλησαν οι Άγγελοι.
6  Β΄ Tιμ. 2: 25-26.
7  Από μια ψυχή που θυσιάζεται, ή από τις θυσίες μας, τις πράξεις εξιλέωσης και τις προσευχές που προσφέρονται στον Θεό από γενναιόδωρες ψυχές για τη μεταστροφή των αμαρτωλών…
8 Ο Θεός Πατέρας
9 Το Άγιο Πνεύμα.
10 Η ανθρωπότητα
11 Ο Κύριος μου έδωσε για μια στιγμή το όραμα κάποιου που έμοιαζε με τον Υιό του Ανθρώπου, να στέκεται μόνος Του με ανοιχτά τα χέρια, απλωμένα οριζόντια, και να περικλείει μέσα στο Σώμα Του όλα τα πράγματα, τα πάντα, ολόκληρο το σύμπαν. Τίποτε δεν υπήρχε έξω απ’ Αυτόν.
12 Κάπνα και πίσσα.
13 Σοφία Σολ. 1: 4-5
14 Ιεζεκ. 28: 2
15 Ο Θεός εννοεί τη μυστική θεολογία των Πατέρων της Εκκλησίας.
16 Κατά χάριν θεοί: υιοθετημένα παιδιά του Υψίστου.

 

 

Χρονολογική Ταξινόμηση
Μια Πλήρης Κατάταξη των Μηνυμάτων με Χρονολογική Σειρά
 

Αλφαβητική Ταξινόμηση
Μια Πλήρης Κατάταξη των Μηνυμάτων με Αλφαβητική Σειρά
 

Ταξινόμηση ανά Τετράδια
Μια Πλήρης Κατάταξη των Μηνυμάτων ανά Τετράδια
 

Πρόσφατα Μηνύματα
Ένας μικρός αριθμός Μηνυμάτων που έχουν διατεθεί μετά τις "Ωδές της Αγίας Τριάδος", τα τελευταία δημοσιευμένα Μηνύματα το 2003.
 

Ο Άγγελός μου Δανιήλ
Η Αυγή των Μηνυμάτων. Η Βασούλα συνομιλεί με τον Φύλακα Άγγελό της Δανιήλ.
 

Εφαρμογές για Κινητά Τηλέφωνα
Κατεβάστε την πρόσφατα ανανεωμένη εφαρμογή για iPhone/iPad για να διαβάζετε τα Μηνύματα καθ’οδόν
 

Λήψη Μηνυμάτων
Τα Μηνύματα σε μορφή PDF και τα εργαλεία αναζήτησης είναι διαθέσιμα προς λήψη
 

Tα Χειρόγραφα Μηνύματα
Τα πρωτότυπα χειρόγραφα μηνύματα στο διαδίκτυο
 

Διαδικτυακό Βιβλίο
Μπορείτε τώρα να διαβάσετε τα Μηνύματα σε μορφή διαδικτυακού βιβλίου
 

Αναζήτηση Μηνύματος
Αναζήτηση κειμένου μέσα στα Μηνύματα
 

Τυχαίο Μήνυμα
Ένα Τυχαία Επιλεγμένο Μήνυμα
 

 
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message