DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Svědectví » Křesťanští duchovní, teologové a profesoři » Pravoslavná církev » Otec Theophil Pelgrims »

P. Theophil Pelgrims

Svědectví před publikem, když doprovázel Vassulu v Rusku, červenec 1999


Což nám nehořelo srdce, když Ježíš mluvil k nám skrze Vassulu? Při všech příležitostech, jsme si, Vassulo, všimli, jak Vás Kristus, náš Bůh, žárlivý po svých duších, jak vás svedl. Ano, Vassulo, byla jste svedena touto starostlivou láskou našeho Pána. Děkujeme, že nám umožňujete objevit Ježíše jako božskou něhu Otce pro nás všechny. Svatý Jan nás ve svém evangeliu zve, abychom napodobili jeho gesto při Poslední večeři. Dovolme i my svým hlavám, tak často plných muk a trápením, spočinout na Milujícím Srdci našeho Spasitele. Vždyť to, co nás Jan učí ve svém gestu, má Ježíš sám ke svému nebeskému Otci. Protože "Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten (o něm) podal zprávu." (Prolog sv. Jana, verš 18). Pane Ježíši, živoucí "Díkůvzdání" Otci, děkujeme Ti za Tvou Lásku, děkujeme Ti za Tvou poselkyni a nevěstu Vassulu. Ano, náš Pán je Král. On Sám se oděl do nádhery Svých oddaných duší!

 
Svědectví
Pohled Církve
Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
    Svědectví duchovních a zasvěcených osob
    Pravoslavná církev
        Otec Eugene Nicolau
        Otec Ion Bria
        Arcibiskup David Sahagian
        Todor Sabev
        Otec Theophil Pelgrims
        Otec Vladimir Zielinski
    Římskokatolická církev
    Anglikáni
    Luteránská církev
Jiná náboženství
Svědectví laiků z celého světa
Svědectví vězňů

Pohled Církve
Informace o pohledu církve na spiritualitu Opravdového Života v Bohu
 

Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Osobní svědectví pravoslavných, katolických a protestantských duchovních, teologů a profesorů, zasvěcených osob
 

Jiná náboženství
Svědectví představitelů jiných náboženství (ne křesťanství)
 

Svědectví laiků z celého světa
Soubor krátkých svědectví laiků z celého světa
 

Svědectví vězňů
Soubor svědectví o obrácení vězňů z celého světa
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Rozjímejte o Mé Přítomnosti
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Amen se blíží, aby pročišťoval Stravujícím Ohněm každé plemeno
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Pozvání k celosvětové 24 hodinové vigilii modliteb za sjednocení data Velikonoc (adoraci)
4. - 5. prosince 2022
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
2018-01-22

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message