DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Svědectví » Křesťanští duchovní, teologové a profesoři » Pravoslavná církev » Otec Eugene Nicolau »

Archimandrita Eugene Nicolau

Jednou za dlouhý čas se přihodí mimořádná událost, kterou lidé zaznamenají ve své mysli a srdci, a další události datují od tohoto znamení. Taková je i zkušenost při čtení srdce otevírajících poselstvích "Opravdového života v Bohu" - o nichž jsem přesvědčen - že jsou Božského původu a jsou nám prorocky (Sk 2,17) poskytovány skrze paní Vassulu Ryden.

Nebudu rozebírat, že tyto spisy jsou z biblického hlediska neporušené a správné. Ani nebudu hovořit o faktu, že ti, jenž přistupují k těmto poselstvím skepticky, skeptiky zůstanou. Ani se už nebudu pokoušet vysvětlit, proč si Bůh vybral Vassulu, aby nám sdělila Jeho slova. Žádné "nové" Dobré Zvěsti nebyly oznámeny. Boží děti poslouchají hlas svého Otce a vědí, že je to On, jenž mluví. Mluví, aby nám připomněl Jeho věčné pravdy a vysvětlil Jeho slova, jež byla ignorována, nebo špatně pochopena. Účinky Jeho poselství a vliv Jeho slov na Jeho děti jsou pozoruhodné. Přetváří se. Mění se. Mládnou. To je to, o čem chci - i když stručně - v tomto krátkém dopise mluvit.

Chci, aby všichni kdo toto čtou, věděli o pozoruhodné události. Má zkušenost je taková, že ti, kteří čtou a následují poselství Opravdového Života v Bohu, se chovají jako by byli převtěleni v Krista. Oblékli se v Krista, jako by Jím měli být obklopeni. Pojali svou víru se zápalem, jež je blízký zápalu prvních křesťanů! S neobyčejnou oddaností se zajímají o svou církev, následují církevní tradice a svátosti! Z toho, co jsem poznal, můžu říci, že žijí život, jež je opravdový život v Bohu!

Co více bych jako duchovní pastýř mohl chtít od svého Božího stáda? Když je toto poselství udělá lepšími křesťany. Když v důsledku četby  Opravdového Života v Bohu se opět vrátí do církve a přijímají svátosti. Když svou víru nejen více prohloubí, ale jsou zcela odhodlaní žít Kristův život. Pokud budou překypovat láskou k Bohu a k bližním, pokud se důvěrně obejmou s Bohem, podobně jako svatí. Pokud podrobí svou vůli Bohu a stanou se příkladem pro ostatní. Pokud poselství Opravdového Života v Bohu působují takové proměny, co víc bych si mohl přát od svého duchovního stádce?

Tato proměna, které jsem byl svědkem, je bez pochyby "dobrým ovocem" Ducha Svatého, tudíž i samotná poselství musí pocházet od Boha (Mat 7,20). Proto i já budu nadále  pokračovat ve studiu a čerpat ze spirituality, kterou jsem našel v Opravdovém životě v Bohu.

Archimandrita Eugene Pappas, řeckopravoslavná církev, New York, USA,            20. února 2001

 

 

 

 
Svědectví
Pohled Církve
Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
    Svědectví duchovních a zasvěcených osob
    Pravoslavná církev
        Otec Eugene Nicolau
        Otec Ion Bria
        Arcibiskup David Sahagian
        Todor Sabev
        Otec Theophil Pelgrims
        Otec Vladimir Zielinski
    Římskokatolická církev
    Anglikáni
    Luteránská církev
Jiná náboženství
Svědectví laiků z celého světa
Svědectví vězňů

Pohled Církve
Informace o pohledu církve na spiritualitu Opravdového Života v Bohu
 

Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Osobní svědectví pravoslavných, katolických a protestantských duchovních, teologů a profesorů, zasvěcených osob
 

Jiná náboženství
Svědectví představitelů jiných náboženství (ne křesťanství)
 

Svědectví laiků z celého světa
Soubor krátkých svědectví laiků z celého světa
 

Svědectví vězňů
Soubor svědectví o obrácení vězňů z celého světa
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Matka všech lidí
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Můj Svatý Duch přijde k vaší záchraně
To budou druhé Letnice

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message