DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Svědectví » Křesťanští duchovní, teologové a profesoři » Pravoslavná církev »

Pravoslavná církev
Osobní svědectví pravoslavných duchovních
 
 
Otec Eugene Nicolau
Archimandrita Eugene Nicolau, řecká pravoslavná církev, New York, USA (20. března 2001)
 
 
Otec Ion Bria
Profesor pravoslavné teologie, bývalý předseda Unit one, sekce pro jednotu a obnovu ve Světové radě církví v Ženevě se ve svém článku zabývá knihou "Fire of Love" (Oheň Lásky), sbírkou s výňatky poselství Opravdového života v Bohu, ve kterých promlouvá Duch Svatý.
 
 
Arcibiskup David Sahagian
Arcibiskup arménského patriarchátu píše oficiální dopis Vassule.
 
 
Todor Sabev
Bulgarian Orthodox, Theologian, Church Historian and former Deputy General Secretary of the World Council of Churches
 
 
Otec Theophil Pelgrims
Promluva při doprovázení Vassuly Ruskem v červnu 1999
 
 
Otec Vladimir Zielinski
Ruská pravoslavná církev. "Protože toto poselství je knihou modliteb: je to jediná nepřetržitá modlitba"

Pohled Církve
Informace o pohledu církve na spiritualitu Opravdového Života v Bohu
 

Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Osobní svědectví pravoslavných, katolických a protestantských duchovních, teologů a profesorů, zasvěcených osob
 

Jiná náboženství
Svědectví představitelů jiných náboženství (ne křesťanství)
 

Svědectví laiků z celého světa
Soubor krátkých svědectví laiků z celého světa
 

Svědectví vězňů
Soubor svědectví o obrácení vězňů z celého světa
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Pojď Má Vlastní, tvůj Ježíš je tu, ve tvé světnici
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Přiveď Můj lid zpět ke skutečné víře, spočívající na lásce
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Naléhavý dopis od Vassuly
Vassula - Petrův stolec
 
Čtyři nová poselství
Nově uveřejněná poselství od Vassuly
 
Dvě nová poselství
Vassula nedávno uveřejnila další dvě nová poselství, která přijala od Našeho Pána

 
 



Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message