DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Svědectví » Křesťanští duchovní, teologové a profesoři » Římskokatolická církev » Otec Michael O´Carroll »

Otec Michael O´Carroll CSSp

Otec Michael O'Carroll po mnoho let Vassulu duchovně doprovází, často s ní také cestuje při jejích cestách, kde Vassula vydává svědectví. Je proslulým teologem a členem Papežské Mariánské Akademie. Začátkem roku 1997, kdy cestování ukončil, vydal následující oznámení:

Přeji si, aby byla známa má podpora Vassuly Rydén. Ta je zcela zřejmá ze dvou knih, které jsem napsal: Vassula od Utrpení Svatého Srdce a Posel Světla. Třetí knihu připravuji, jmenuje se Vassula: Apoštol Nejsvětější Trojice. Vůbec není nutné k tomuto prohlášení cokoli dodávat. Chtěl bych ale, aby bylo jasné, že tento kněz, který byl do této chvíle Vassuliným rádcem, si přeje, aby byl každý posluchač ušetřen všech podezření nebo pochybností o mé víře v božský původ poselství dávaných Vassule, ať by byly tyto pochybnosti jakéhokoli druhu.

O této otázce se diskutovalo. A teologové po celém světě, v severní a jižní Americe, až v Japonsku a mnozí v Evropě dostatečně vyjádřili kladný závěr. A jsem potěšen, že prohlašuji svůj plný souhlas s těmi všemi, kteří vyjádřili svou věrnost, svou víru v tato poselství, když ji vyjádřili nejvyšší možné autoritě. Touto autoritou je prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál Ratzinger, který nakonec, poté, co mu bylo zasláno mnoho dopisů, vyslovil důležité prohlášení našim přátelům v Guadaljaře. Ti nás ujistili, že jsou o tom, co jim řekl připraveni svědčit pod přísahou. Cituji hlavní slova jeho poselství: „Můžete pokračovat v podpoře jejích spisů…“

Toto je podle mě dostačující výpověď. Chci potvrdit svůj úplný souhlas s tímto stanoviskem, které v žádném případě nezrazuje můj blízký vztah ke svatému Stolci. Jsem znám jako obhájce papežství.

Když jsem se 29. listopadu 1995 setkal s nynějším papežem (Janem Pavlem II.), požádal jsem jej o požehnání pro Vassulu. Předtím jsem mu nabídl mé dvě knihy o něm. První byla o jeho působení v Polsku, druhá pojednávala o jeho životě a učení. Ujistil jsem jej: „Já jsem váš obhájce.“ Na to mi odpověděl: „Je tak mnoho nepřátel.“

Potom mi dal požehnání pro Vassulu, o které jsem požádal. Je také známo, že když se 11.srpna 1996 dozvěděl, že s ním jsou na audienci naši španělští přátelé, veřejně je povzbudil a požádal je, aby dále svědčili o Boží lásce, která je, jak víme v poselstvích tak krásně vyjádřena.

Myslím, že toto by mělo ujistit každého, kdo by byl pokoušen si myslet, že jsem změnil svůj názor ohledně poselství Opravdový život v Bohu.

 

Otec Michael O´Carroll

 2.ledna 1997

Black Rock College
Dublin, Irsko

 

 

 

 

 

 

 
Svědectví
Pohled Církve
Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
    Svědectví duchovních a zasvěcených osob
    Pravoslavná církev
    Římskokatolická církev
        Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
        Biskup Joao Evangelista Terra, výňatky z textu
        Bishop Ramon C. Arguelles
        P. Emiliano Tardif
        Otec Michael O´Carroll
        Otec Michael O´Carroll
        P. René Laurentin
        Sr. Rooney & Otec. Faricy
        Otec Ljudevit Rupcic, OFM, výňatky z textu
    Anglikáni
    Luteránská církev
Jiná náboženství
Svědectví laiků z celého světa
Svědectví vězňů

Pohled Církve
Informace o pohledu církve na spiritualitu Opravdového Života v Bohu
 

Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Osobní svědectví pravoslavných, katolických a protestantských duchovních, teologů a profesorů, zasvěcených osob
 

Jiná náboženství
Svědectví představitelů jiných náboženství (ne křesťanství)
 

Svědectví laiků z celého světa
Soubor krátkých svědectví laiků z celého světa
 

Svědectví vězňů
Soubor svědectví o obrácení vězňů z celého světa
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Musíš Mi plně důvěřovat
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Já, Bůh, jsem žil ve tvé pustině
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message