DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Křižová cesta » Svatá Veronika osuší Ježíšův obličej »

Zastavení křížové cesty

Rozjímání z Opravdového života v Bohu

6. Svatá Veronika osuší Ježíšův obličej

Dovolil jsem jim, aby Mě  korunovali trním. Dovolil jsem jim, aby Mě tupili a plivali na Mou svatou Tvář. (březen 1989) tu jsem ucítil, že někdo osušil Můj obličej;(...) (9.listopadu 1986) Vassulo, ano, pohlédni do Mé Tváře; když se na Mě díváš, těší Mě to; řekni jim, že stačí tak málo, aby Mě potěšili; pojď, chval Mě a miluj Mě;  (7.června 1987)

kdybyste jen věděli, jak jsem ochoten odpustit zločiny vaší doby za pouhý jeden laskavý pohled, okamžik lítosti, nádech zaváhání, trochu opětného zvážení; usmějte se na Mou Svatou Tvář a Já odpustím a zapomenu; dokonce se ani nebudu dívat na Své Rány; pro pouhý okamžik lítosti pustím ze zřetele všechny vaše nepravosti a hříchy a celá Nebesa se budou radovat z vašeho gesta, protože váš úsměv a laskavý pohled bude pro Mě jako vonný dým a okamžik lítosti bude pro Mě jako nová píseň;  (29.srpna 1989)

 

 
Spiritualita
Modlitby
    Modlitba pokání a vysvobození
    Modlitba za obrácení světa
    Modlitba Páně v aramejštině
    Svatý růženec
    Pravoslavný růženec “Ježíšova modlitba”
    Modlitba za jednotu
    Inspirace sv. Jana Zlatoústého
    Tři denní modlitby
    Křižová cesta
        Ježíš je Pilátem odsouzen na smrt
        Ježíš nese Svůj kříž
        Ježíš padá pod tíhou kříže
        Ježíš potkává Svou svatou Matku
        Šimon z Cyrény pomáhá Ježíši nést kříž
        Svatá Veronika osuší Ježíšův obličej
        Ježíš znovu padá pod tíhou kříže
        Ježíš těší jeruzalémské ženy
        Ježíš potřetí padá pod tíhou kříže
        Ježíšovi strhávají šaty z těla
        Ježíše přibíjejí na kříž
        Ježíš umírá na kříži
        Ježíše sňali z kříže
        Ježíš je položen do hrobu
    Zásvětné modlitby
    Vybrané modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Buď hlasatelem a apoštolem Našeho Trojjediného Božství
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Trn
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message