DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Vybrané modlitby » Kéž Tě chválíme všichni kolem jednoho svatostánku »

 

Kéž Tě chválíme všichni kolem jednoho svatostánku

Otče,
požehnáno buď Tvé Jméno,
vždyť Tvůj Milovaný Syn Ježíš Kristus
přišel na svět,
ne aby ho odsoudil,
ale aby svět spasil.
Smiluj se nad námi,
pohleď na Svaté Rány Svého Syna,
jsou teď úplně otevřené,
a vzpomeň, jakou cenu za nás zaplatil,
aby nás všechny vykoupil.
Pamatuj na Jeho Svaté Rány
a na dvě Srdce,
která jsi Sám Láskou spojil
a která společně trpěla,
Srdce bez poskvrny počaté
a Srdce Tvého Milovaného Syna.

Ó, Otče,
vzpomeň si teď na Jeho Slib
a sešli nám Přímluvce
plného síly,
Svatého Ducha Pravdy, aby světu
připomněl Pravdu
a učenlivost Tvého Syna,
Jeho poslušnost, pokoru a velkou Lásku.

Otče, přišel čas,
kdy zraněné Tělo Tvého Syna
křičí po Spravedlnosti,
takové, jakou svět dosud nepoznal,
ale skrze Neposkvrněné Srdce Mariino
a Svaté Srdce Ježíše
dej nám, Vznešený Otče,
tento Pokoj do našich srdcí
a naplň Písma tím, že splníš modlitbu
Svého Milovaného Syna k Tobě,
abychom všichni byli jedno,
jedno ve Svaté Boží Trojici,
abychom Tě uctívali a chválili
všichni, kolem jediného Svatostánku.
Amen.

25. března 1991 
Spiritualita
Modlitby
    Modlitba pokání a vysvobození
    Modlitba za obrácení světa
    Modlitba Páně v aramejštině
    Svatý růženec
    Pravoslavný růženec “Ježíšova modlitba”
    Modlitba za jednotu
    Inspirace sv. Jana Zlatoústého
    Tři denní modlitby
    Křižová cesta
    Zásvětné modlitby
    Vybrané modlitby
        Jednota sestoupí jako blesk
        Uchvať mou duši
        Pokoj a Láska nás naplní
        Kéž Tě chválíme všichni kolem jednoho svatostánku
        Přijď a zachraň mne
        Oživ nás všechny pro Svou Slávu
        Hospodin mne navštívil
        Autore hymnu Lásky
        Znát Tě, znamená být ve Tvém Světle
        Duchu svatý, můj svatý průvodče a příteli můj
        Korunuj mou duši svatostí
        Kdy se objevíš na Svém koni jako "Válečník spravedlnosti?"
        Duchu svatý, dárce života
        Kéž všechno, co jsi stvořil, slouží Tobě v Nejsvětější Trojici
        Prosím Tě o odpuštění
        Modlitba za obrácení světa
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Klanějte se Tomu, jenž učinil nebe i zemi
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Povolal jsem tě k životu pokoje
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message