DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Zásvětné modlitby » Zasvěcení Dvěma Srdcím »

Zasvěcení Dvěma Srdcím

18.září 1993

Jak určují proroctví Tvého Slova,
ó Pane, víme, doufáme a věříme,
že triumf Tvého Svatého Srdce
a Neposkvrněného Srdce Mariina
je blízko.

Proto pokorně přicházíme zasvětit sebe,
své rodiny a svou zemi
Vašim Dvěma Svatým Srdcím.

Věříme, že
když Vám zasvětíme svou zemi,
národ nepozvedne meč proti národu
a nikdo se už nebude připravovat na válku.

Věříme, že
zasvěcením naší země
Vašim Dvěma Milujícím Srdcím
bude smazána všechna lidská pýcha a arogance,
všechna bezbožnost a zatvrzelost srdce,
a že každé zlo bude vystřídáno
láskou a dobrem.

Věříme, že
Vaše Dvě Svatá Srdce teď neodolají
našim vzdechům a naší nouzi,
ale ve Své Planoucí Lásce nás vyslyší
a přijdou k nám zahojit naše hluboké rány
a přinesou nám pokoj.

Ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo
a Neposkvrněné Srdce Mariino,
ať jiskra z Vašich Dvou Srdcí
zapálí naše srdce,
udělá z našeho národa
dokonalý Příbytek Vaší Svatosti.
Kéž přebýváte v nás a my ve vás,
abychom skrze Lásku Vašich Dvou Srdcí
nalezli Pokoj, Jednotu a Obrácení.
Amen.

 

 
Spiritualita
Modlitby
    Modlitba pokání a vysvobození
    Modlitba za obrácení světa
    Modlitba Páně v aramejštině
    Svatý růženec
    Pravoslavný růženec “Ježíšova modlitba”
    Modlitba za jednotu
    Inspirace sv. Jana Zlatoústého
    Tři denní modlitby
    Křižová cesta
    Zásvětné modlitby
        Zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
        Zasvěcení Dvěma Srdcím
    Vybrané modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Má Poselství jsou Mým darem vám všem
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Já jsem Tvůrcem všech věcí
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message