DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Zásvětné modlitby » Zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu »

Zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci

26. ledna 1992

Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
přijď a zmocni se mě úplně,
aby mé pohnutky byly Tvými Pohnutkami,
má přání Tvými Přáními,
má slova Tvými Slovy,
mé myšlenky Tvými Myšlenkami.
Pak mi dovol schovat se
do nejhlubšího koutku Tvého Svatého Srdce.
Úplně mě proměň.

Já, Vassula,
budu ctít Tvé Svaté Srdce z hloubi svého srdce.
Slibuji, že budu sloužit Tvému Svatému Srdci s vnitřním ohněm.
Budu Ti horlivě sloužit, častěji než předtím.

Jsem slabá,
ale vím, že mě podepře Tvá Síla.
Nedovol mi ztratit Tě z očí,
nedovol mému srdci těkat kdovíkde.

Já, Vassula,
chci hledat jedině Tvé Svaté Srdce
a toužit jen po Tobě.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
dej, ať se mi znelíbí všechno,
co se příčí Tvé Svatosti a Tvé Vůli.
Prosévej mě skrz naskrz
a postarej se, aby ve mně nezůstal žádný soupeř.
Ode dneška přitáhni pouta Lásky,
kterými jsi mě ovinul,
a učiň mou duši žíznivou po Tobě
a mé srdce nemocné láskou k Tobě.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
nečekej,
přijď a strav celou mou bytost
Plameny Své horoucí Lásky.
Cokoliv budu od této chvíle dělat,
budu dělat jen pro Tvé Zájmy a pro Tvou Slávu
a nic pro sebe.

Já, Vassula,
Ti zasvěcuji svůj život
a ode dneška jsem ochotna
být otrokyní Tvé Lásky,
obětí Tvých Horoucích Tužeb a Tvého Utrpení,
užitkem Tvé Církve a hračkou Tvé Duše.

Hořkostí, kterou zakusím
při setkání s hluchotou duší a s jejich pádem,
připodobni mé rysy Svému Ukřižování.
Naplň mou duši.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
neušetři mě Svého Kříže,
jako Otec neušetřil Tebe.
Uvězni mé oči, mé myšlenky a má přání,
ať se stanou zajatci Tvého Svatého Srdce.

Jsem nehodná a nic si nezasloužím,
ale pomoz mi žít své zasvěcení věrně,
neúnavně vzývat Tvé Svaté Jméno.
Dej mému duchu odmítat všechno, co nejsi Ty.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
ať má duše nese víc než kdy předtím
znaky Tvého Těla pro obrácení duší.

Já, Vassula,
dobrovolně podřizuji svou vůli Tvé Vůli,
nyní a navždycky.
Amen.

 

 
Spiritualita
Modlitby
    Modlitba pokání a vysvobození
    Modlitba za obrácení světa
    Modlitba Páně v aramejštině
    Svatý růženec
    Pravoslavný růženec “Ježíšova modlitba”
    Modlitba za jednotu
    Inspirace sv. Jana Zlatoústého
    Tři denní modlitby
    Křižová cesta
    Zásvětné modlitby
        Zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
        Zasvěcení Dvěma Srdcím
    Vybrané modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Satan pokryl celou zemi svým kouřem
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Já, Bůh, jsem žil ve tvé pustině
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
2018-01-22
 
Tak snadné, jako se napít vody
Afshin Javid v Kolíně nad Rýnem

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message