DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Poutě a setkání » 11. mezinárodní ekumenická pouť - Rusko 2017 » Vassulina úvodní promluva »

 

Chtěla bych všechny přítomné vřele přivítat. Máme mezi sebou mnohé vzácné hosty, kteří jsou s námi poprvé a kterým všichni říkáme: Salam aleikum a Šalom. My, lidé Opravdového života v Bohu, hledáme stejně tak jako vy smíření, pokoj a jednotu s upřímnou bratrskou láskou.
Shromáždili jsme se poprvé v Rusku, abychom spojili naše modlitby a modlili se k všemohoucímu Bohu, aby osvítil naši cestu, abychom nabídli své zvláštní příspěvky, které budou v souladu s Boží vůli na téma: “Jak překlenout naše rozdělení.”
Mezináboženský dialog byl vždy sám o sobě cenným zdrojem, protože spojuje dohromady lidi různých vyznání, různého smýšlení a tradic, lidi různých národností, aby společně objevili prvky, které nás mohou duchovně sblížit, prvky, na kterých bychom mohli postavit společný dialog. Naše dialogy, které budeme sdílet v těchto dnech, by neměly zůstat pouze mezi námi, ale měli bychom přinést zpět domů to, co se nejvíce dotklo našeho srdce a předat to našim vlastním lidem, vyučovat je a vzdělávat je.
Je to naše povinnost vůči Bohu, abychom jim připomněli, že to, že Bůh je všudy přítomný, je nade všechno, a že Bůh je Milovníkem lidstva, Svého stvoření. Že náš Bůh vždy odpouští, je pomalý v hněvu a milosrdný. Měli bychom jim stále připomínat, že my, děti Boží, bychom měly žít v míru, protože Bůh je Bohem míru, ne války. Musíme jim též stále připomínat, že my všichni jsme stejného původu, pocházíme z jednoho Zdroje, a že je to Bůh, kdo je náš Otec.
Na zemi žijeme pod tím samým sluncem, které stvořil Bůh. Žijeme pod Božím světlem, tudíž jsme jedna velká rodina žijící na této krásné planetě, kterou stvořil pro nás a dal nám ji jako dar. Takže není důležité, jaké jsme rasy, nebo z jaké části světa přicházíme. Ti, kdo vyznávají jiné náboženství, nejsou méně stvořeni k Božímu obrazu ani méně určeni žít v Božím Domě. A jako lidské bytosti máme ty samé základní potřeby, všichni hledáme štěstí, všichni chceme dobré zdraví, všichni potřebujeme být milováni. Kdo z nás si neváží míru? Kdo z nás by se neradoval z dobrého zdraví? Kdo z nás by odmítal být milován? Nikdo.
Ačkoli jsme zde v malém počtu, když se vrátíme domů, měli bychom jednat jako kvas, rozšiřujíc pokoj ve světě, kde je chaos, lásku, kde je nenávist, jednotu, kde je rozdělení. Tak budeme odrážet Obraz Boží. Neměli bychom zůstat bezcitní starajíce se pouze o naše blízké a měli bychom rozšířit lásku k těm ostatním, které ani neznáme a modlit se, aby Bůh dal celému svému stvoření nové srdce.
Tudíž náš přístup k těmto setkáním by měl být upřímný s cílem podpořit porozumění a respekt vůči náboženským tradicím druhých a zdržet se jejich hanobení. Takto bude Bůh na naší straně a my získáme cenu, jíž je smíření, pokoj a láska.
V našem Písmu je psáno: Každý, kdo tvrdí, že je ve světle, ale nenávidí svého bratra, je stále ve tmě. (1J 2,9)
Prosme tedy Boha, aby nám stvořil čisté srdce, abychom obdrželi moudrost, která pochází od něj, aby nás vedla do Jeho světla a do svatosti, abychom byli hodni v Jeho očích. Bůh žádá každého z nás, aby vstoupil na Jeho svatou cestu spravedlnosti, aby tak mohly být proměněny naše životy a skrze tuto proměnu, můžeme proměnit svět. Bůh nás žádá, abychom se stali těmi, kdo zacelují trhliny a tvůrci pokoje. Abychom seli setbu, která přinese ovoce ve svatosti.
Měli bychom být jako město, které je postaveno na hoře a nemůže být skryto! Tím se můžeme stát pouze tehdy, pokud budeme jako olivový strom vyrůstající v Domě Božím a vložíme svou důvěru v Boží lásku. Modlím se, aby nás všemohoucí Bůh pokoje uschopnil konat Jeho vůli jakýmikoli dobrými skutky a proměnil nás všechny v cokoliv, co je přijatelné v Jeho očích.

Chtěla bych všechny přítomné vřele přivítat. Máme mezi sebou mnohé vzácné hosty, kteří jsou s námi poprvé a kterým všichni říkáme: Salam aleikum a Šalom. My, lidé Opravdového života v Bohu, hledáme stejně tak jako vy smíření, pokoj a jednotu s upřímnou bratrskou láskou.

Shromáždili jsme se poprvé v Rusku, abychom spojili naše modlitby a modlili se k všemohoucímu Bohu, aby osvítil naši cestu, abychom nabídli své zvláštní příspěvky, které budou v souladu s Boží vůli na téma: “Jak překlenout naše rozdělení.”

Mezináboženský dialog byl vždy sám o sobě cenným zdrojem, protože spojuje dohromady lidi různých vyznání, různého smýšlení a tradic, lidi různých národností, aby společně objevili prvky, které nás mohou duchovně sblížit, prvky, na kterých bychom mohli postavit společný dialog. Naše dialogy, které budeme sdílet v těchto dnech, by neměly zůstat pouze mezi námi, ale měli bychom přinést zpět domů to, co se nejvíce dotklo našeho srdce a předat to našim vlastním lidem, vyučovat je a vzdělávat je.

Je to naše povinnost vůči Bohu, abychom jim připomněli, že to, že Bůh je všudy přítomný, je nade všechno, a že Bůh je Milovníkem lidstva, Svého stvoření. Že náš Bůh vždy odpouští, je pomalý v hněvu a milosrdný. Měli bychom jim stále připomínat, že my, děti Boží, bychom měly žít v míru, protože Bůh je Bohem míru, ne války. Musíme jim též stále připomínat, že my všichni jsme stejného původu, pocházíme z jednoho Zdroje, a že je to Bůh, kdo je náš Otec.

Na zemi žijeme pod tím samým sluncem, které stvořil Bůh. Žijeme pod Božím světlem, tudíž jsme jedna velká rodina žijící na této krásné planetě, kterou stvořil pro nás a dal nám ji jako dar. Takže není důležité, jaké jsme rasy, nebo z jaké části světa přicházíme. Ti, kdo vyznávají jiné náboženství, nejsou méně stvořeni k Božímu obrazu ani méně určeni žít v Božím Domě. A jako lidské bytosti máme ty samé základní potřeby, všichni hledáme štěstí, všichni chceme dobré zdraví, všichni potřebujeme být milováni. Kdo z nás si neváží míru? Kdo z nás by se neradoval z dobrého zdraví? Kdo z nás by odmítal být milován? Nikdo.

Ačkoli jsme zde v malém počtu, když se vrátíme domů, měli bychom jednat jako kvas, rozšiřujíc pokoj ve světě, kde je chaos, lásku, kde je nenávist, jednotu, kde je rozdělení. Tak budeme odrážet Obraz Boží. Neměli bychom zůstat bezcitní starajíce se pouze o naše blízké a měli bychom rozšířit lásku k těm ostatním, které ani neznáme a modlit se, aby Bůh dal celému svému stvoření nové srdce.

Tudíž náš přístup k těmto setkáním by měl být upřímný s cílem podpořit porozumění a respekt vůči náboženským tradicím druhých a zdržet se jejich hanobení. Takto bude Bůh na naší straně a my získáme cenu, jíž je smíření, pokoj a láska.

V našem Písmu je psáno: Každý, kdo tvrdí, že je ve světle, ale nenávidí svého bratra, je stále ve tmě. (1J 2,9)

Prosme tedy Boha, aby nám stvořil čisté srdce, abychom obdrželi moudrost, která pochází od něj, aby nás vedla do Jeho světla a do svatosti, abychom byli hodni v Jeho očích. Bůh žádá každého z nás, aby vstoupil na Jeho svatou cestu spravedlnosti, aby tak mohly být proměněny naše životy a skrze tuto proměnu, můžeme proměnit svět. Bůh nás žádá, abychom se stali těmi, kdo zacelují trhliny a tvůrci pokoje. Abychom seli setbu, která přinese ovoce ve svatosti.

Měli bychom být jako město, které je postaveno na hoře a nemůže být skryto! Tím se můžeme stát pouze tehdy, pokud budeme jako olivový strom vyrůstající v Domě Božím a vložíme svou důvěru v Boží lásku. Modlím se, aby nás všemohoucí Bůh pokoje uschopnil konat Jeho vůli jakýmikoli dobrými skutky a proměnil nás všechny v cokoliv, co je přijatelné v Jeho očích.

 

 

 

 

 
Spiritualita
Modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
    11. mezinárodní ekumenická pouť - Rusko 2017
        Vassulina úvodní promluva
        Vassulina promluva - Jak překlenout rozdělení
        Vassulina závěrečná promluva - Otázka míru
        Kardinál Toppo
        Biskup Riah Abo El Assal - promluva
        Biskup Battikha, Sýrie - přednáška
        P. Theofilo Rodriguez - promluva
        Michael Chao Than
        Pozvánka na 11. mezinárodní ekumenickou pouť
    10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
    Rhodos, Řecko 2012
    Libanon, Sýrie a Jordánsko - pouť v roce 2005
    Meteora - setkání v roce 2004
    Egypt - pouť 2002
    Svatá Země - pouť v roce 2000
    Svatá Země - pouť v roce 1998
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Když říkáš Má Slova, mluv beze strachu
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Bůh-je-s-tebou
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message