DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Poutě a setkání » 11. mezinárodní ekumenická pouť - Rusko 2017 » Pozvánka na 11. mezinárodní ekumenickou pouť »

Ekumenická pouť TLIG do Moskvy, Rusko 2017 

 

Pouť Opravdového života v Bohu v Moskvě, Rusko, 2017

"Vznešenost ruského Pravoslaví" 


2.-10. září 2017

 

„Jsem to Já, Bůh, kdo určil Rusko pro Mou Slávu a skrze ně světlo zazáří z jeho temnoty. Jeho světlem bude srdce vašeho pokolení osvíceno světlem poznání Mé Slávy. Vyliji Svého Ducha na Dům, který jsem mu dal a rozprostřu v něm Svou Svatost, aby ctilo Mé Jméno.“   25. října 1992

Vassula Ryden a Asociace Opravdového života v Bohu si vás dovolují pozvat na pouť do Moskvy, která je věhlasným a světovým městem, 860 let starým hlavním městem a nejlidnatějším městem Ruské federace.

Naše pouť nás zavede na unikátní duchovní prohlídku nejvýznamnějších historických a posvátných křesťanských míst jak v Moskvě, tak na její předměstí zahrnující Rudé náměstí, Kreml, chrám Krista Spasitele a mnoho slavných klášterů jako Danilovský klášter, Donský klášter, Novoděvičij klášter a klášter Nový Jeruzalém. Také navštívíme některé z klášterů na Zlatém prstenu, klášter sv. Sergeje Lavry, Suzdal a Vladimír. To bude příležitostí vycestovat mimo Moskvu a vidět „skutečné Rusko“.

 

Chrám Krista Spasitele v Moskvě 

 

Strávíme 8 nocí ve 4 hvězdičkovém hotelu Best Western Vega Plus. Hotel leží v historické části Moskvy Izmailovo, blízko Izmailovského Kremlu a chrámu Krista Spasitele.

Tato pouť  bude cestou do země, o níž náš Pán ve Svých poselstvích dal mnoho proroctví, že „Rusko bude symbolem Boží slávy“, „Rusko bude vládnout zbytku Mých dětí ve svatosti“, „… Můj plán s Ruskem je veliký. Pozná, že je použiji pro Svou slávu.“

 

 


Klášter Nový Jeruzalém v Rusku 

 

Pro mnohé to bude jedna z celoživotních zkušeností, kdy se budeme sdílet jako rodina v Kristu. Těšíme se, že vás budeme moci přivítat na pouti v roce 2017, abychom se mohli v jednotě modlit a sdílet nezapomenutelné okamžiky.

Náš program bude zahájen v Moskvě příjezdem poutníků v sobotu 2. září.  Poutníci odjedou zpět do svých zemí v neděli 10. září.

 

Těšíme se na vás v Rusku!

 

Bůh vám žehnej

 

organizátoři poutě

 
Spiritualita
Modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
    11. mezinárodní ekumenická pouť - Rusko 2017
        Vassulina úvodní promluva
        Vassulina promluva - Jak překlenout rozdělení
        Vassulina závěrečná promluva - Otázka míru
        Kardinál Toppo
        Biskup Riah Abo El Assal - promluva
        Biskup Battikha, Sýrie - přednáška
        P. Theofilo Rodriguez - promluva
        Michael Chao Than
        Pozvánka na 11. mezinárodní ekumenickou pouť
    10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
    Rhodos, Řecko 2012
    Libanon, Sýrie a Jordánsko - pouť v roce 2005
    Meteora - setkání v roce 2004
    Egypt - pouť 2002
    Svatá Země - pouť v roce 2000
    Svatá Země - pouť v roce 1998
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Toto je mé poslední varování
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Toto je doba, kdy tvá neprozíravá generace potřebuje pokrm z nebe
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.
 
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Vassula Rydén

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message