DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Poutě a setkání » 11. mezinárodní ekumenická pouť - Rusko 2017 » Kardinál Toppo »

Telesphore P. Cardinal Toppo, arcibiskup Ranchi – Indie

Uvítací promluva

Drazí bratři a sestry,

Život je velká pouť a my všichni jsme poutníky na této cestě životem. I já jsem jedním z poutníků a těším se Vaší láskyplné společnosti a velikou radost mi dodává to, že jste mě požádali, abych přivítal toto vznešené shromáždění, poutníky míru. Ano, buďte vřele vítáni vy všichni na této poutní konferenci a přijměte prosím i pozvání k hlubší úvaze o tématu této poutě. „Jak překlenout naše rozdělení a přinést světu mír“. Vlastně si přeji přivítat vás na této velké misii uzdravující lásky, která překlenuje naše rozdělení a přináší pokoj každému z nás a světu. Moskva dostala své jméno podle řeky Moskvy, která tudy protéká do dneška již věky. Řeka sama o sobě je nádherným symbolem naší pouti za Bohem, neboť sama řeka teče ke svému cíli. Mnoho generací již na březích žilo svůj život jako poutníci na životní cestě Řeka sama o sobě je nádherným symbolem naší pouti za Bohem, neboť sama řeka teče ke svému cíli. A opravdu, řeka Moskva se vlévá do řeky Oky, která se pak vlévá do Volhy a Volha do Kaspického moře. Jaro lásky, které pramení v našem srdci a připojuje se s pramínky v našem srdci k dalším konají cestu k dalším cílům mnohem radostnějším a krásnějším. Vítejte vy všichni, Moskvo, Oko a Volho. Ano, vítejte mí bratři a sestry v tomto starobylém městě Moskvě.

Svět potřebuje tvůrce pokoje, děti Boží. „Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni syny Božími,“ řekl Ježíš ve své slavném kázání na hoře. Nešťastnou skutečností je, že ve světě se rozdělení množí. Jsme rozděleni tak moc a v tak mnoha oblastech! Jednoduchá analýza převládajícího rozdělení v našem světě by nám ukázala, že láska v našich srdcích byla nahrazena chamtivostí, násilím, arogancí a, jak svatý otec František řekl: „kulturou – použij a vyhoď“, převládající v naší společnosti. Respekt a uznání druhého jsou viditelné hlavně v překlenutí rozdělení a přinášení pokoje světu. Každý, kdo se narodil na této zemi, si zaslouží důstojný život. Každé stvoření má vlastní účel a nic nemůže být ničeno jen kvůli naplnění něčí chamtivosti, nebo aby se ustavila falešná svrchovanost. Svět potřebuje pochopit tuto nezcizitelnou pravdu a my, jako poutníci míru, tu máme veliký úkol.

Papež František řekl ve svém poselství pro Světový den míru roku 2014 toto: „Bratrství je nejdůležitější lidskou hodnotou, protože jsme stvoření pro vztahy. Živé uvědomování si našich souvislostí nám pomáhá podívat se a brát druhého člověka jako svou skutečnou sestru, nebo bratra. Bez bratrství není možné budovat spravedlivou společnost a pevný, trvalý mír.“ Ano, bratrství je základem a cestou k míru. Bratrství je živým svazkem, který sjednocuje srdce a mysli a činí z nás tvůrce pokoje ve světě. Pýcha staví zdi mezi lidmi, zatímco pokora, skutečná podstata bratrství, staví mosty a v tichosti dává zrození pokoji. Máme tedy volání přetvářet společnost našimi skutky dobroty vyvěrajícími dále k druhým a k celému stvoření z božského pramene, který je uvnitř každého z nás. Toto je život v Bohu a toto je život od Boha.

Jsem nesmírně šťastný, že jsme se shromáždili z různých vyznání jako bratři a sestry spojeni dohromady stejnou láskou Boží. V Něm jsme jedno a v Něm zůstaneme, to je poselství vydávané v tomto a tímto slavným shromážděním. Modlím se, aby naše soudržnost a otevřené úvahy z nás učinily opravdové nástroje pokoje pro tento svět, který je z různých důvodů roztrhaný na kusy. Pokoj je dar, stejně jako úkol a zodpovědnost. Pokoj není jen uklidňující prostředek, ale největší života budič, abychom byli stále živí, kypící a zapálení pro pohnutky míru. Jsme synové a dcery Boží, a proto jsme bezpodmínečně i tvůrci pokoje. Ještě jednou buďte všichni vítáni a buďme živí tvůrci pokoje.

 
Spiritualita
Modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
    11. mezinárodní ekumenická pouť - Rusko 2017
        Vassulina úvodní promluva
        Vassulina promluva - Jak překlenout rozdělení
        Vassulina závěrečná promluva - Otázka míru
        Kardinál Toppo
        Biskup Riah Abo El Assal - promluva
        Biskup Battikha, Sýrie - přednáška
        P. Theofilo Rodriguez - promluva
        Michael Chao Than
        Pozvánka na 11. mezinárodní ekumenickou pouť
    10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
    Rhodos, Řecko 2012
    Libanon, Sýrie a Jordánsko - pouť v roce 2005
    Meteora - setkání v roce 2004
    Egypt - pouť 2002
    Svatá Země - pouť v roce 2000
    Svatá Země - pouť v roce 1998
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Ukážu jim, co znamená Opravdový Život v Bohu
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Zůstaňte Mi věrní a budete žít
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message