DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Poutě a setkání » 11. mezinárodní ekumenická pouť - Rusko 2017 » Biskup Battikha, Sýrie - přednáška »

Pouť Opravdového života v Bohu v Moskvě  1.-10. září 2017

 

Který je to most, který nás sjednocuje

a dává Pokoj světu?

                                            

Biskup  Isidore Battikha

emeritní biskup v Homs, Sýrie

biskup v Puerto La Cruz, Venezuela

řecko-melkitská katolická církev

 

Obsáhnout tak hluboké téma několika slovy a během 10 minut je velmi náročný úkol. Abych to zvládl, napodobím Ježíše, který mluvil k zástupům o velkých tématech několika slovy a to v podobenstvích.

 

Bylo nebylo, byli jednou dva bratři, František a Cyril, kteří žili odděleně ve svých domech postavených naproti sobě, obklopeni krásnou přírodou. Kvůli malým problémům, které se časem zvětšily, oba bratři spolu přestali mluvit a vyhýbali se křížit si cesty.

 

Jednou k jednomu z domů přišel tesař a ptal se, zda by pro něj neměli nějakou práci. František odpověděl:

 

Pane, vidíte ty dřevěné klády poblíž potoka? Nedávno jsem je pokácel. Můj bratr Cyril žije v domě na druhé straně a kvůli naší rivalitě odklonil potok, aby nás na vždy rozdělil. Z toho důvodu už nikdy nechci vidět jeho dům. Proto postavte plot, zeď, která mě bude chránit, abych neviděl co se děje na protější straně.

 

František odešel pryč do města a vrátil se pozdě v noci…

 

A co k svému úžasu spatřil. Místo plotu stál krásný most, který tesař postavil, aby spojil oba břehy země.

 

Neschopný slova spatřil na protějším břehu svého bratra Cyrila, jak s úsměvem kráčí po mostě.

 

Františku, můj bratře, nemohu uvěřit svým očím! To jsi ty postavil tento most, i když jsem tě já pohoršil. Přicházím, abych se ti omluvil. Jaká pokora Františku, jakou máš odvahu! Odpusť mi, bratře, odpusť mi…

 

A oba bratři se objali. Zapomněli na to, co se dříve stalo, aby nastolili budoucnost pokoje a bratrství.

 

Když František viděl, že tesař odchází, řekl mu:

 

Dobrý muži, jak mnoho ti dlužím? Proč nemůžeš zůstat s námi a oslavit naše usmíření?

 

Ne, děkuji, drahý příteli, odpověděl tesař. Musím postavit mnohem více mostů. To je moje mise…

 

                                             _________________

 

 

1.      Jména  František a Cyril symbolizují dvě sestry - církve: katolickou a pravoslavnou.

2.      Být stavitely mostů je podstata každé křesťanské mise.

3.      Rozdíly muži jsou bohatství a ne selhání.

4.      Co spojuje křesťany je mnohem větší než to co je rozděluje.

5.      Dřevěné klády použité pro stavbu mostu jsou: pokora, odpuštění, pravda. Všechny dohromady nám dají slovo pokoj a klid.

6.      Tak jako svět věří v Kříž  a Vzkříšení našeho Pána, tak i my se milujme navzájem, tak jako Pán odpouští naše poklesky a dává nám Pokoj. Protože ti, kteří nemají pokoj, nemohou jej dát světu a druhým.

 
Spiritualita
Modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
    11. mezinárodní ekumenická pouť - Rusko 2017
        Vassulina úvodní promluva
        Vassulina promluva - Jak překlenout rozdělení
        Vassulina závěrečná promluva - Otázka míru
        Kardinál Toppo
        Biskup Riah Abo El Assal - promluva
        Biskup Battikha, Sýrie - přednáška
        P. Theofilo Rodriguez - promluva
        Michael Chao Than
        Pozvánka na 11. mezinárodní ekumenickou pouť
    10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
    Rhodos, Řecko 2012
    Libanon, Sýrie a Jordánsko - pouť v roce 2005
    Meteora - setkání v roce 2004
    Egypt - pouť 2002
    Svatá Země - pouť v roce 2000
    Svatá Země - pouť v roce 1998
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Dny účtování už začaly
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Boží povzbuzení pro čtenáře (s Vassuliným komentářem)
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.
 
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Vassula Rydén

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message