DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Poutě a setkání » Libanon, Sýrie a Jordánsko - pouť v roce 2005 »

Libanon, Sýrie a Jordánsko - pouť v roce 2005
5. mezinárodní ekumenická pouť TLIG
"Po stopách sv. Pavla a proroků"
 
 
Sebezapření
Vassulina uvítací promluva ke shromážděným účastníkům 4. Ekumenické poutě TLIG v Libanonu, Syrii a Jordánsku, květen 2005
 
 
Kardinál Sfeir
Jeho Eminence kardinál Mar Nasrallah Peter Sfeir, maronitský patriarcha Antiochie a veškerého Východu přivítal účastníky pouti Opravdového života v Bohu
 
 
Příklad jednoty z Východu
Monsingore Isidore Battika, vikář Řecko katolické církve v Damašku v Syrii vítá poutníky Opravdového života v Bohu v květnu 2005
 
 
Pilgrimage Photo Gallery
A photo gallery of images from the 2005 Pilgrimage (Opens in a new window.)
 
 
Biskup Anil Couto
Biskup Couto z Dillí z Indie vydává svědectví jednotěna pouti Opravdového života v Bohu v květnu 2005

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Malé věci se Mi líbí
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Celá země bude trpět, jestliže neuslyším upřímný pláč pokání
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.
 
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Vassula Rydén

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message