DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Poutě a setkání » 10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015 »

10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015

Objevit Svatá místa (10. - 17. října 2015)

Vassula Rydén a Asociace Opravdového Života v Bohu vám s potěšením oznamují naši další pouť do Itálie, jednoho z velkých uměleckých a duchovních center světa. Budeme 7 nocí v Římě, věčném městě, které má již po celá staletí neutuchající půvab. Odtamtud budeme vyjíždět k návštěvám různých koutů Itálie.

St Peters

Náš program zahrne návštěvu Pompejí, města, které bylo pohřbeno prachem do výše 20 stop (6 m), který následoval po erupci nedaleké sopky hory Vesuvu v roce 79 n. l. Navštívíme baziliku Panny Marie Růžencové (Beata Vergine del Santo Rosario). Další den budeme putovat do Loreta, města na kopci v italské provincii Ancona, známého zejména díky své Bazilice Svaté Chýše (Santa Casa), která je podle tradice domem, v němž žila Panna Maria. Třetí den naší pouti mimo Řím navštívíme krásné Assisi, stejně tak jako v roce 2011, které je místem narození sv. Františka a je zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Navštívíme hořejší baziliku Sv. Františka, kde jsou umístěny fresky Giotta, znázorňující život sv. Františka a dolní baziliku s hrobem tohoto světce. Také navštívíme baziliku Panny Marie Andělské, v níž se nachází malá kaple nazvaná Porciuncule, v níž Ježíš řekl sv. Františkovi, aby znovu postavil Jeho Církev. Místa, která si rozhodně nelze nechat ujít!

Během našeho pobytu v Římě bychom měli navštívit některé hlavní památky, jako jsou Svaté schody, baziliku Santa Maria Maggiore a baziliku sv. Petra. Těšíme se, že vás na naší pouti 2015 přivítáme, abychom se modlili za jednotu a sdíleli nezapomenutelné události. 

Santa Maria Maggiore

Náš program začne v Římě s poutníky, kteří přiletí v sobotu 10. října. Odlet je plánovaný na sobotu 17. října. Přílety a odlety - letiště Fiumicino or Ciampino.

Saint Francis

Pokud byste chtěli finančním darem podpořit kněze, kteří se pouti chtějí účastnit, kontaktujte českou asociaci TLIG - email: info@tlig.cz

Registrace je již otevřena - v angličtině - přihlaste se na http://www.tlig.net/italy

Dotazy v angličtině pište na: pilgrimage@tlig.org 

 

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Zasvitlo v tobě světlo
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Já jsem jediný Soudce
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Naléhavá výzva od Vassuly
Vassula zasílá tuto naléhavou prosbu
 
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message