DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Poutě a setkání » Egypt - pouť 2002 »

Egypt - pouť 2002
"Z Egypta jsem povolal svého Syna" (Mt 2,15)
Po stopách Svaté Rodiny
 
 
Pokání
Vassulina promluva
 
 
Smíření a jednota
Vassula Rydén
 
 
Proslov babylónského biskupa Theofylakta
Biskup Theofylaktos oslovil účastníky pouti TLIG do Egypta (říjen 2002)

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Důvěřuj Mi, stůj pevně a slož svou naději ve Mě. Nejsi sama
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Pán chce, abychom vstoupili do důvěrného vztahu s Ním
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.
 
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Vassula Rydén
 
Poselství z 13. března 2020
Překlad nově přijatého poselství z 13. března 2020

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message