DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Dopisy  » Rozlišování poslušnosti (Discerning Obedience) »

Rozlišování poslušnosti

Článek nazvaný ´Poslušnost – lepší je oběť, než půst´, od otce Abbertona, byl rozeslán čtenářům TLIG 22. října 2001. Článek pojednával o těžkostech, které zažila Ana Lizarralde se svým biskupem v Uruguaji.

Zde níže uvádíme Vassulinu odpověď na dopis otce Johna.

Milý otče Johne,

četla jsem váš dopis týkající se Anina případu. Je v něm několik věcí, kterým bych chtěla porozumět a odpusťte mi, pokud budu oponovat části vašeho dopisu.

Biskup, jak jste řekl, nejedná ve shodě s kardinálem Ratzingerem a nejedná ani podle správného předpisu kanonického práva, a proto tedy v té věci ani není sjednocen s papežem. Jinými slovy, je v naprosté neposlušnosti. Nebyl byste neposlušný Církvi, papeži a Boží Vůli, kdybyste poslouchal a stal se spolupracovníkem takového anarchisty, který si vytvořil vlastní předpisy, které diktuje lidem?

Řekl jste, že neznáte žádnou světici, která by byla ´neposlušná´ své představené; mýlím se, když řeknu, že Johanka z Arcu byla známa tím, že neposlouchala, ani nebyla poslušná svému biskupu Cauchonovi? Poslouchala pouze Boží hlas a nehleděla na to, co jí přikázal biskup. Svůj úkol zdárně dokončila.

Když jsem četla knížečku, kterou mi dala matka Tekla od sester brigitinek, o svaté Brigitě Švédské, na straně 34 a 78 knihy s názvem ´Matka Boží a Svatá Brigita´, vydané Vatikán Polyglot tisk 1983, stálo: „Kvůli poslušnosti je lepší podřídit svou vůli, jakkoli dobrá by byla, a poslechnout vůli představeného, POKUD to neškodí spáse duše, nebo je to z jiného důvodu nerozumné.“ Následuje pasáž o knězi: „Měl by pokorně poslouchat svého představeného ve všem, co NENÍ PROTI Bohu.“

Ctnost poslušnosti vyžaduje rozlišování a velké množství vnitřního světla, abychom mohli stanovit, zda to, co je od nás žádáno, přichází od Boha a je to ve shodě s Boží Vůlí. Pokud to, co je nařízeno od představeného nebo od biskupa není ve shodě s učením Církve a není to ve shodě s kanonickým právem a hlavně není ve shodě s Boží Božskou Vůlí, ve shodě s Pannou Marií, která hovořila ke svaté Brigitě, mýlím se, když řeknu, že člověk by neměl poslechnout jen pro to, aby mohl říct poslechl jsem? Člověk potřebuje bystrost, protože, opravte mě, jestli se mýlím, pokud tento biskup nebo představený překračuje božské právo a Vůli Boží, potom to, co dělá, je v rozporu s Boží Vůlí. On je ten, kdo je neposlušný a v tomto případě oživuje něco, co je mrtvé a zrušené a to Index. Pro mě si tento biskup udělal svá vlastní pravidla a kanonická práva. Pokud by tento biskup (vezmu extrémní příklad) příště řekl Aně, aby šla a oběsila se, měla by poslouchat něco, co je proti Božím zákonům a zabít se? Jak byste jí pak v tom poradil?

Jestliže nás Církev učí, abychom byli dobrými křesťany a dodává odvahy nám, laikům, abychom evangelizovali a modlili se, a pak máte biskupa, který s tím mrští a řekne vám, že vaše modlitební skupina by se měla rozpustit, měl by člověk poslechnout?

Je pravda, že křesťan, jak jste řekl, musí číst Písmo a naslouchat učením autority Církve. Měli bychom tedy poslouchat to, co říká Písmo ve Skutcích 4,18-20: „Zavolali je tedy a přikázali jim, aby jméno Ježíšovo vůbec nerozhlašovali a o něm neučili. Ale Petr a Jan jim odpověděli: „Posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás a ne jeho. Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet.“ A pak toto ve Skutcích 5,29: „Boha je třeba poslouchat, ne lidi.“ Nejeví se vám to tak, že reakce toho biskupa je velice podobná tomu, jak se chovají svobodní zednáři, a že je velice možné, že je jedním z nich, a že je nepřítelem Církve?

Co také může člověk říci na Mt 12,1-8? zvláště na Kristova slova: „Milosrdenství chci, a ne oběť.“ Připadá mi, že se Ana činila velmi mnoho obětí a měli bychom se ptát: „Líbil se ten skutek Ježíši?“

Znovu mi odpusťte, že mám námitky a velmi ocením, když mi odpovíte a opravíte mě, pokud se mýlím.

 

V Boží lásce,

Vassula

 

 
Spiritualita
Modlitby
Promluvy
Dopisy
    Sopka na Islandu a proroctví - doplnění a vysvětlení od Vassuly
    O proroctvích
    Pozor na ducha Jezábel
    Proroctví o 11. září
    Rozlišování poslušnosti (Discerning Obedience)
    Rouhání proti Duchu svatému
    15. výročí Opravdového Života v Bohu
    Správné chápání Opravdového Života v Bohu
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Láska touží po lásce
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Má Spravedlnost je provokována a vyzývána
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message