DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Aktuality »

Dvě data slavení Velikonoc – pro čtenáře Opravdového života v Bohu
2018-04-04

Znovu uveřejněno z 1.4.2012

Čtenáři TLIG v  některých zemích mohou být vystaveni otázkám kvůli skutečnosti, že Velikonoce a Svatý týden v západních a východních církvích neprobíhají ve stejnou dobu. Možná, že někteří čtenáři jsou v modlitebních skupinách, které jsou ekumenické a jejich členové jsou z obou církví. Jak se pak postavit ke dvěma termínům slavení Velikonoc? Budeme dodržovat jedny Velikonoce (dané naší denominací) a druhé budeme ignorovat? Budeme dodržovat oboje Velikonoce, oba Svaté týdny a oba Velké pátky? Nevím, zda je to možné.

Každý musí poslouchat své vlastní svědomí, ale já se chci podělit s myšlenkou, která může být někomu  prospěšná.  Bez ohledu na vaši denominaci, bez ohledu na to, jakým kalendářem se řídíte, můžete v tom „druhém“ Svatém týdnu, prožít Velký pátek jako den modlitby a půstu pro jednotu a misii Opravdového života v Bohu. Takto nenecháme rozdílná data Velikonoc bez povšimnutí a nezahojené rozdělené Kristovo tělo zahrneme svými modlitbami.

Můžeme se na „druhý“  Velký pátek pomodlit růženec na úmysl Jednoty, můžeme  uspořádat společné modlitební setkání, nebo mít snahu pomodlit se, rozjímat nad Písmem svatým nebo poselstvím. Můžeme se přemoci a jít na „druhý“ Velký pátek na adoraci. Zkrátka, každý z nás se může modlit a postit za rozdělení, o kterém Ježíš v poselstvích Opravdový život v Bohu tolik mluví a modlit se za kněze, jak nás Ježíš žádá:

„Mé Srdce neustále truchlí, když sleduji ty, kteří v Mém Domě postrádají upřímnost a kteří nepracují pro sjednocení data Velikonoc v Mém Duchu. Prosím tě o modlitbu za ně, aby jim Můj Otec mohl udělit dar proměny mysli, aby, až se jejich oči otevřou Mému Svatému Duchu, se obrátili a uznali svůj omyl, který jim bránil vidět Pravdu.

Modli se za ně, aby je opustil duch pýchy, který je drží daleko od Pravdy, aby byli opět při smyslech. Modli se za ně, abych mohl říci: "Podle jejich lásky teď všichni lidé poznají, že oni jsou opravdu Mými učedníky." Ještě i dnes je však Satan a jeho démoni drží spoutané v jejich nedostatku lásky, neboť láska je rozlišujícím znamením víry. Jak by mohli říci jeden druhému: "Hlásal jsem Radostnou Zvěst po celém světě, pracoval jsem pro jednotu Církve a nyní všechno, co má přijít, je korunou spravedlnosti, kterou mi Pán, můj Bůh, připravil od věčnosti ...." když až dodnes neplní své závazky?“    (27. listopadu 1996)

 

Druhé Velikonoce můžeme také prožít jako čas speciálně zaměřený na Ježíše a jeho kříž a milovat Ho tím, že uděláme něco navíc, např.  modlitba, adorace, více laskavých skutků a dobroty. Na druhý Velký pátek se můžeme snažit být více s Ježíšem A NENECHAT JEJ NEPOVŠIMNUTÝ.

„Každý rok o Velikonocích musím pít z kalichu vašeho rozdělení, který Mi vnucujete. Ale i ty, dcero, z něho budeš pít. Budeš sdílet se Mnou, co je hořké -  a podává to lidská ruka. Čím více času uplyne, než sjednotí datum Velikonoc, tím přísnějšího rozsudku se dostane této generaci.“  (31. května 1994)

Svou pozornost a úsilí můžeme také soustředit na modlitbu za zmírnění Otcova hněvu, která nám byla dána 28. listopadu 2009:

„Pán mě požádal, abych toto poselství, které jsem dostala dnes (na 24. výročí TLIG) dala každému a bylo přeloženo.  Toto poselství není celé, je mnohem delší, ale byla jsem požádána, abych dala právě  tuto modlitbu k překladu a distribuci.

Vassulo, modli se ke Mně takto: 

 

Něžný Otče,
nenech dopadnout Svůj hněv
na tuto generaci,
aby zcela nezanikla.
 

 

Neponech Své stádo
napospas strachu a úzkosti,
když vody vyschnou a příroda zpustne,
vše zhyne ve Tvém hněvu
a zmizí beze stopy.

 

Žár Tvého Dechu
sežehne zemi a obrátí ji v pustinu!
Na obzoru se objeví hvězda.
Noc bude ničivá a popel
bude padat jako sníh v zimě,
přikrývajíc Tvůj lid jako přízraky.
 

 

Smiluj se nad námi, Bože
a neposuzuj nás přísně.
Rozpomeň se na srdce,
která se radují v Tobě a Ty v nich.
 

 

Rozpomeň se na Své věrné
a nenech na nás dopadnout Svou mocnou Ruku,
ale raději nás ve Svém Milosrdenství pozvedni
a vepiš Svá nařízení do každého srdce.
Amen.

 

Skrze Opravdový život v Bohu víme, co Ježíš říká v naší době, a to s sebou nese zvláštní zodpovědnost. V poselstvích můžeme vyhledat mnoho modliteb, na jejichž úmysl Ježíš chce, abychom se modlili. Čtěme a rozjímejme tato poselství během „druhého“ Velkého pátku a během „druhého“ Svatého týdne. Ve vyhledávači na webových tlig stránkách můžeme vyhledat slova jako „jednota“, „datum“, „Velikonoce, „rozdělení“ a najdeme mnoho poselství a modliteb, nad kterými můžeme rozjímat.

A hlavně, všechno musíme dělat s Láskou: ne s nechutí, jako břemeno, ale s Láskou. Věřím, že bychom byli všichni ohromeni, kdybychom viděli, jak naše rozdělení působí na našeho Pána. Kdybychom to mohli vidět jasněji, byli bychom přemoženi lítostí, že jsme se nesnažili více modlit za jednotu a za zmírnění Otcova hněvu.

editor e-zpráv 

 

 
Další novinky:
Oslava 38. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
Pozvání k celosvětové 24 hodinové vigilii modliteb za sjednocení data Velikonoc (adoraci)
Pozvánka na koncert v Přerově
Pozvánka na koncert ve Valašském Meziříčí
Letní TLIG setkání v Lančově
Pozvánka na koncert ve Znojmě
Pozvánka na koncert ve Velkém Meziříčí
Pozvánka na přednášku
Oslava 36. výročí Opravdového života v Bohu
Pozvánka na koncert v Kojetíně
Naléhavá výzva od Vassuly
Pozvánka na koncert v Krnově
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Pozvánka na koncert s přednáškou
Postní duchovní obnova
Oslava 34. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Dopis od Vassuly k letošní pouti v Řecku
12. ekumenická pouť Opravdového života v Bohu v Řecku!
Postní duchovní obnova
Pozvánka na setkání
Všechno nejlepší, TLIG!
Pozvánka na pohodové odpoledne
Oslava 33. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Kéž otec John Abberton odpočívá v pokoji
Vassula v Německu (květen 2018)
Pozvánka na setkání
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na přednášku
Vassulina mise v Itálii
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
Pozvánka na přednášku
Oslava 32. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Mgr. René Laurentin odešel do nebe
Ekumenická pouť TLIG do Moskvy, Rusko 2017
Co jsou Vánoce?
31. výročí Opravdového života v Bohu
Fotografie dortu k výročí oslavy TLIG
Oslava výročí poselství Opravdový život v Bohu
Pozvánka na víkendové setkání
Svědectví otce Josepha Ianuzziho
Poselství obdržené 13. února 2016
Pozvánka na přednášku
Modlitba za jednotu křesťanů
Výzva k modlitbě za jednotu
30. výročí poselství Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Zvláštní prosba o modlitbu za Řecko
Pozvánka na přednášku
10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Pozvání na modlitbu za jednotu křesťanů
Oslava 29. výročí "Opravdového Života v Bohu"
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na evangelizaci
Rhodos 2014 "Metanoia" - pozvánka na nedělní setkání
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na evangelizaci
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na setkání s Carol Chamberlain
Zastavení křížové cesty
Tak snadné, jako se napít vody
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na adorační pobožnosti
Násilí na Blízkém Východě - Vassulin komentář
Poselství pro celé lidstvo, pohled kardinála, který poselství studoval.
Pozvánka na přednášku Proroctví
Dvě data slavení Velikonoc – pro čtenáře Opravdového života v Bohu
TLIG pouť do Ruska - zpráva od Vassuly
Naplněné proroctví (Vassula)
Zemětřesení v Nepálu - volání o pomoc
Kongo vítá Vassulu - září 2014
Papež František o datu Velikonoc
Povzbuzující dopis belgického arcibiskupa
Dopis otce Petara z Medžugorje k oslavám 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Oslava 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Poselství z 13. března 2020
Naléhavý dopis od Vassuly
Čtyři nová poselství
Dvě nová poselství
Pozor na ducha Jezábel
Vassula v Paříži
Vassula přijala nové poselství od Ježíše
Vassulina výzva
Setkání v Hilvesum v Holandsku
Vánoční inspirace z poselství TLIG
Rhodos - plačící ikona
Poselství od Ježíše ze 17. září 2013
Vassulina přednáška o Jednotě - Izrael 2013
Novinky z týdne modliteb za jednotu křesťanů
Nové poselství Boha Otce
TLIG poutníci se společenstvím Maranatha v Betlémě

Zobrazit aktuální TLIG novinky...

Další novinky v archivu...

Nejnovější zprávy
Zprávy z Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Archiv zpráv
Zde najdete všechny (dosud přeložené) aktuality a E-zpravodaje
 

Internetový zpravodaj - přihlašte se k odběru
Pro přehled o aktuálním dění, zprávách a aktivitách společenství a apoštolátu Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Barevný magazín TLIG
Najdete zde články o TLIG aktivitách z celého světa a různé články z oblasti spirituality TLIG. Česká i anglická verze.
 

Novinky - vyhledávání
novinky - vyhledávání v textu
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Vždy pamatuj na Mé něžné vedení
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Já žiji v tichu tvého srdce
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message