DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Aktuality »

Výzva k modlitbě za jednotu
2015-12-01

Mílí přátelé,

v promluvě paní Vassuly Rydén na pouti TLIG v Římě jasně zazněla Boží výzva k jednotě. Spojme se v modlitbě za čtenáře Opravdového života v Bohu v ČR - abychom byli přitažlivým obrazem jednoty a přispívali k šíření Božího království v naší zemi, jak si Pán přeje.

Pokud budete chtít, připojte se ke společné modlitbě každý den ve 20,00 hod.
Budeme se modlit modlitbu Zasvěcení Dvěma srdcím a modlitbu za uzdravení a osvobození. Můžete připojit rozjímání z poselství Opravdového života v Bohu.
 

Modlitba Zasvěcení Dvěma Srdcím

Jak určují proroctví Tvého Slova, ó Pane,
víme, doufáme a věříme, že triumf Tvého Svatého Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina je blízko. 
Proto pokorně přicházíme zasvětit sebe, své rodiny a svou zemi Vašim Dvěma Svatým Srdcím. 
Věříme, že když Vám zasvětíme svou zemi, 
národ nepozvedne meč proti národu a nikdo se už nebude připravovat na válku. 
Věříme, že zasvěcením naší země Vašim Dvěma Milujícím Srdcím 
bude smazána všechna lidská pýcha a arogance, 
všechna bezbožnost a zatvrzelost srdce, 
a že každé zlo bude vystřídáno láskou a dobrem. 
Věříme, že Vaše Dvě Svatá Srdce teď neodolají našim vzdechům a naší nouzi, 
ale ve Své Planoucí Lásce nás vyslyší 
a přijdou k nám zahojit naše hluboké rány 
a přinesou nám pokoj. 
Ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Neposkvrněné Srdce Mariino, 
ať jiskra z Vašich Dvou Srdcí zapálí naše srdce, 
ať udělá z našeho národa dokonalý Příbytek Vaší Svatosti. 
Kéž přebýváte v nás a my ve vás, 
abychom skrze Lásku Vašich Dvou Srdcí nalezli Pokoj, Jednotu a Obrácení. 
Amen.


Můžeme připojit modlitbu za uzdravení a osvobození, kterou dal Pán Ježíš Vassule 13. listopadu 2006

Ať před Mou Tváří činí pokání těmito slovy:

Pane, snášel jsi mě 
po celá ta léta s mými hříchy, 
nicméně jsi se mnou měl soucit.

Byl(a) jsem sveden(a) na scestí v každém ohledu, 
ale nyní už nebudu více hřešit. 
Ublížil(a) jsem Ti a nejednal(a) jsem správně 
už takový(á) více nebudu. 
Zříkám se hříchu, zříkám se Ďábla, 
zříkám se neřesti, která poskvrňuje mou duši. 
Osvoboď mou duši ode všeho, 
co je proti Tvé svatosti.

Snažně Tě prosím, Pane, 
zachraň mě ode všeho zla. 
Přijď nyní, Ježíši, 
přijď a zůstaň v mém srdci.

Odpusť mi, Pane, 
a dovol mi spočinout v Tobě, 
neboť Ty jsi můj Štít, 
můj Spasitel a mé Světlo 
a Tobě důvěřuji.

Ode dneška Ti, Pane, 
budu blahořečit v každé době.

Zříkám se zla a všech jiných bohů a model, 
protože Ty jsi Nejvýš Svrchovaný nad celým světem, 
dalece převyšuješ všechny ostatní bohy.

Svou mocnou Rukou mě zachraň od nemoci, 
zachraň mne, abych nebyl(a) zajatcem, 
zachraň mě od těžkostí 
a poraz mého nepřítele Ďábla. 
Přijď mi rychle na pomoc, ó Spasiteli! 
Amen.

 
Další novinky:
Oslava 38. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
Pozvání k celosvětové 24 hodinové vigilii modliteb za sjednocení data Velikonoc (adoraci)
Pozvánka na koncert v Přerově
Pozvánka na koncert ve Valašském Meziříčí
Letní TLIG setkání v Lančově
Pozvánka na koncert ve Znojmě
Pozvánka na koncert ve Velkém Meziříčí
Pozvánka na přednášku
Oslava 36. výročí Opravdového života v Bohu
Pozvánka na koncert v Kojetíně
Naléhavá výzva od Vassuly
Pozvánka na koncert v Krnově
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Pozvánka na koncert s přednáškou
Postní duchovní obnova
Oslava 34. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Dopis od Vassuly k letošní pouti v Řecku
12. ekumenická pouť Opravdového života v Bohu v Řecku!
Postní duchovní obnova
Pozvánka na setkání
Všechno nejlepší, TLIG!
Pozvánka na pohodové odpoledne
Oslava 33. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Kéž otec John Abberton odpočívá v pokoji
Vassula v Německu (květen 2018)
Pozvánka na setkání
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na přednášku
Vassulina mise v Itálii
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
Pozvánka na přednášku
Oslava 32. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Mgr. René Laurentin odešel do nebe
Ekumenická pouť TLIG do Moskvy, Rusko 2017
Co jsou Vánoce?
31. výročí Opravdového života v Bohu
Fotografie dortu k výročí oslavy TLIG
Oslava výročí poselství Opravdový život v Bohu
Pozvánka na víkendové setkání
Svědectví otce Josepha Ianuzziho
Poselství obdržené 13. února 2016
Pozvánka na přednášku
Modlitba za jednotu křesťanů
Výzva k modlitbě za jednotu
30. výročí poselství Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Zvláštní prosba o modlitbu za Řecko
Pozvánka na přednášku
10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Pozvání na modlitbu za jednotu křesťanů
Oslava 29. výročí "Opravdového Života v Bohu"
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na evangelizaci
Rhodos 2014 "Metanoia" - pozvánka na nedělní setkání
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na evangelizaci
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na setkání s Carol Chamberlain
Zastavení křížové cesty
Tak snadné, jako se napít vody
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na adorační pobožnosti
Násilí na Blízkém Východě - Vassulin komentář
Poselství pro celé lidstvo, pohled kardinála, který poselství studoval.
Pozvánka na přednášku Proroctví
Dvě data slavení Velikonoc – pro čtenáře Opravdového života v Bohu
TLIG pouť do Ruska - zpráva od Vassuly
Naplněné proroctví (Vassula)
Zemětřesení v Nepálu - volání o pomoc
Kongo vítá Vassulu - září 2014
Papež František o datu Velikonoc
Povzbuzující dopis belgického arcibiskupa
Dopis otce Petara z Medžugorje k oslavám 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Oslava 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Poselství z 13. března 2020
Naléhavý dopis od Vassuly
Čtyři nová poselství
Dvě nová poselství
Pozor na ducha Jezábel
Vassula v Paříži
Vassula přijala nové poselství od Ježíše
Vassulina výzva
Setkání v Hilvesum v Holandsku
Vánoční inspirace z poselství TLIG
Rhodos - plačící ikona
Poselství od Ježíše ze 17. září 2013
Vassulina přednáška o Jednotě - Izrael 2013
Novinky z týdne modliteb za jednotu křesťanů
Nové poselství Boha Otce
TLIG poutníci se společenstvím Maranatha v Betlémě

Zobrazit aktuální TLIG novinky...

Další novinky v archivu...

Nejnovější zprávy
Zprávy z Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Archiv zpráv
Zde najdete všechny (dosud přeložené) aktuality a E-zpravodaje
 

Internetový zpravodaj - přihlašte se k odběru
Pro přehled o aktuálním dění, zprávách a aktivitách společenství a apoštolátu Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Barevný magazín TLIG
Najdete zde články o TLIG aktivitách z celého světa a různé články z oblasti spirituality TLIG. Česká i anglická verze.
 

Novinky - vyhledávání
novinky - vyhledávání v textu
 

 
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Láska touží po lásce
 
Má Spravedlnost je provokována a vyzývána
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message