DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Aktuality »

Novinky z týdne modliteb za jednotu křesťanů
2014-01-30

Svatý otec přicestuje do Svaté země v květnu 2014 na "modlitební pouť" u příležitosti 50. výročí historického setkání papeže Pavla VI. a patriarchy Athenagorase. Pontifik se při ekumenickém shromáždění setká, spolu s konstantinopolským patriarchou Bartolomějem a s představiteli všech křesťanských církví, které jsou přítomny v Jeruzalémě. Setkání se uskuteční u svatého Hrobu. Podrobnější informace naleznete zde http://www.news.va/en/news/following-the-steps-of-paul-vi-to-the-holy-land

Tohoto ducha jednoty v různosti budeme moci zažít všude na světě o Velikonocích, protože je křesťané budou letos slavit v jedno datum – 20. dubna 2014! 

Po mnohá léta křesťané slaví Velikonoce – Kristovo utrpení, smrt a vzkříšení - nejdůležitější tajemství křesťanské víry – v odlišná data. Společenství usilující o jednotné slavení data Velikonoc věří, že sjednocení data Velikonoc bude významným krokem ke křesťanskému míru a jednotě.

Během celého roku, ale zvláště v týdnu modliteb za jednotu křesťanů od 18. do 25. ledna (na severní polokouli je mezi svátky sv. Petra a sv. Pavla), vyzývá společenství usilující o slavení data Velikonoc laiky, aby se modlili za úplnou jednotu, což je vůlí Ježíše Krista, a aby podepsali petici za sjednocení data Velikonoc.

Petici za jednotné slavení data Velikonoc také doporučili duchovní různých denominací, což si můžete přečíst (zatím je to k dispozici pouze v angličtině) zde - http://www.onedate.org/endorsements.php

Petici můžete podepsat jen jednou, vyzvěte však své rodinné příslušníky a přátele prostřednictvím Twitteru, aby petici za jednotné slavení data Velikonoc podepsali online na adrese: www.onedate.org/sign-the-petition.php. Pomozte, aby se lidé o této petici dozvěděli na Facebooku umístěním odkazu na vašem profilu nebo přeposláním.  

K dispozici jsou také petiční archy, kde je možné shromáždit podpisy např. ve farních kostelích, nebo společenstvích. Na webové stránky se pak podpisy dodají později. Kdokoli by potřeboval pomoc s převedením podpisů na webové stránky, může kontaktovat unity@onedate.org.

Katolíci, pravoslavní a protestanté se spojili v jednotě v různosti (angl. "unity in diversity"), aby nashromáždili 1 milión podpisů v petici za jednotné slavení data Velikonoc na webové stránce www.onedate.org. Petice je adresovaná Jeho svatosti papeži Františkovi a všem představitelům křesťanských církví. 

"Povinnost a právo apoštolátu pro laiky se odvozuje přímo z jejich spojení s Kristem jako hlavou. Neboť, když byli křtem včleněni do tajemného Těla Kristova a biřmováním utvrzeni silou Ducha svatého, sám Pán je pověřuje apoštolátem." Odstavec 3, Apoštolát laiků, Druhý vatikánský koncil. 

Ježíš řekl:

„Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.“ (J 17,20-21)

-          Počet křesťanů na celém světě: víc než 2 miliardy

-          Cíl petice za jednotné datum Velikonoc: 1 milión podpisů

-          Počet podpisů na webových stránkách onedate: shromážděno přes 27,635 podpisů

      Prosíme vás, abyste vyšli k těm více než 2 miliardám křesťanů skrze modlitbu a shromáždění podpisů pro slavení Velikonoc v jedno společné datum a přinésli úplnou jednotu církvi, kterou Ježíš založil před 2000 lety. Aby tak byly uzdraveny rány zasazené mystickým způsobem Kristovu srdci kvůli našemu rozdělení.

      „Prosím vás, bratři, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorní a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.“

      Děkujeme vám, s úctou k vašim velkorysým snahám

V Kristu

www.OneDate.org 

stáhnout petiční archy

Facebook (stránka v angličtině)

 

 
Další novinky:
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Poselství z 13. března 2020
Pozvánka na koncert s přednáškou
Postní duchovní obnova
Naléhavý dopis od Vassuly
Oslava 34. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Čtyři nová poselství
Dopis od Vassuly k letošní pouti v Řecku
12. ekumenická pouť Opravdového života v Bohu v Řecku!
Dvě nová poselství
Postní duchovní obnova
Pozvánka na setkání
Všechno nejlepší, TLIG!
Pozvánka na pohodové odpoledne
Oslava 33. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Kéž otec John Abberton odpočívá v pokoji
Vassula v Německu (květen 2018)
Pozvánka na setkání
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na přednášku
Pozor na ducha Jezábel
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
Pozvánka na přednášku
Oslava 32. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Tak snadné, jako se napít vody
Mgr. René Laurentin odešel do nebe
Ekumenická pouť TLIG do Moskvy, Rusko 2017
Co jsou Vánoce?
31. výročí Opravdového života v Bohu
Fotografie dortu k výročí oslavy TLIG
Oslava výročí poselství Opravdový život v Bohu
Pozvánka na víkendové setkání
Svědectví otce Josepha Ianuzziho
Poselství obdržené 13. února 2016
Pozvánka na přednášku
Modlitba za jednotu křesťanů
Výzva k modlitbě za jednotu
30. výročí poselství Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Zvláštní prosba o modlitbu za Řecko
Pozvánka na přednášku
10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Pozvání na modlitbu za jednotu křesťanů
Oslava 29. výročí "Opravdového Života v Bohu"
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na evangelizaci
Rhodos 2014 "Metanoia" - pozvánka na nedělní setkání
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na evangelizaci
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na setkání s Carol Chamberlain
Zastavení křížové cesty
Vassulina mise v Itálii
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na adorační pobožnosti
Násilí na Blízkém Východě - Vassulin komentář
Poselství pro celé lidstvo, pohled kardinála, který poselství studoval.
Dvě data slavení Velikonoc – pro čtenáře Opravdového života v Bohu
TLIG pouť do Ruska - zpráva od Vassuly
Naplněné proroctví (Vassula)
Zemětřesení v Nepálu - volání o pomoc
Kongo vítá Vassulu - září 2014
Papež František o datu Velikonoc
Povzbuzující dopis belgického arcibiskupa
Dopis otce Petara z Medžugorje k oslavám 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Oslava 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Vassula v Paříži
Vassula přijala nové poselství od Ježíše
Vassulina výzva
Setkání v Hilvesum v Holandsku
Vánoční inspirace z poselství TLIG
Rhodos - plačící ikona
Poselství od Ježíše ze 17. září 2013
Vassulina přednáška o Jednotě - Izrael 2013
Novinky z týdne modliteb za jednotu křesťanů
Nové poselství Boha Otce
TLIG poutníci se společenstvím Maranatha v Betlémě

Zobrazit aktuální TLIG novinky...

Další novinky v archivu...

Nejnovější zprávy
Zprávy z Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Archiv zpráv
Zde najdete všechny (dosud přeložené) aktuality a E-zpravodaje
 

Internetový zpravodaj - přihlašte se k odběru
Pro přehled o aktuálním dění, zprávách a aktivitách společenství a apoštolátu Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Barevný magazín TLIG
Najdete zde články o TLIG aktivitách z celého světa a různé články z oblasti spirituality TLIG. Česká i anglická verze.
 

Novinky - vyhledávání
novinky - vyhledávání v textu
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Můj Svatý Duch přijde k vaší záchraně
Budou to druhé Letnice

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Sestupuji ve tvých časech, abych zapálil tuto generaci
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.
 
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Vassula Rydén
 
Poselství z 13. března 2020
Překlad nově přijatého poselství z 13. března 2020

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message